Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing on tunnustanud Adven katlamajasid tõhusa kaugkütte märgisega.

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing on tunnustanud Adven katlamajasid tõhusa kaugkütte märgisega. Märgisega teavitatakse tarbijat kaugküttesüsteemi tõhususest ning tõstetakse esile kaugkütet kui keskkonnasõbralikku, mõistliku hinnaga ja mugavat soojusvarustuse viisi.

Tõhusa kaugkütte märgis

Tõhusa Kaugkütte märk omistatakse kaugküttesüsteemile, milles, lähtudes Euroopa Liidu energiatõhususe direktiivis 2012/27/EL sätestatust, kasutatakse soojuse tootmiseks vähemalt 50% taastuvenergiat või 50% heitsoojust või 75% koostoodetud soojust või 50% sellise energia ja soojuse kombinatsiooni.

Adveni Tõhusa kaugkütte märgisega piirkonnad

Adveni piirkondadest on märgise saanud Adavere, Aseri, Kunda, Laagri, Loo, Narva-Jõesuu, Põltsamaa, Püssi, Saue, Sõmeru, Viimsi ja Haabneeme, Viru-Nigula, Viiratsi ja Väike-Maarja võrgud, kus viimaste aastate jooksul on mindud üle taastuvatele kütustele.

Märgis väljastatakse kaugküttesüsteemile viieks aastaks ning märgise saanud ettevõte peab märgise tingimustele vastavust tõendama vähemalt kord aastas. Märgise nõuetele vastavust hindab ja märgise väljastab kolmeliikmeline komisjon.

Soovid meie kohta rohkem teada saada?

Loe siit