Saue kaugkütte võrgupiirkond

Sauel on tõhus kaugküte

2019. aasta kevadel ehitas Adven koostöös Saue vallaga Kasesalu tänavale keskkonnasõbraliku biokütuse katlamaja. Biokütuse projekti kogumaksumus oli ligi 2 miljonit eurot, millest ligi pool tuli Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) Euroopa Liidu 2014-2020 ühtekuuluvusfondi toetusskeemist “Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne”. Lisaks kaasajastati olulisel määral ka Saue soojusvõrke. Välja vahetati ligi 2700 meetri ulatuses vananenud võrke. Võrkude rekonstrueerimise projekti kogusumma ulatus veidi üle 1 miljoni euro ning millest ligi pool tuli samuti ühtekuuluvusfondi toetusskeemist. Ehitustööde tulemusel sai 88% Saue soojavõrkudest renoveeritud, tehes Sauest ühe efektiivsema soojavõrguga piirkonna Eestis.

Eesti jõujaamade ja kaugkütte ühing (EJKÜ) on tunnustanud Saue kaugküttevõrku „Tõhusa kaugkütte“ märgisega, mis tõendab, et kaugküttesüsteem vastab energiatõhususe määruses sätestatud tingimustele tõstes hoone energiatõhusust tervikuna ning seeläbi ka kinnisvara enda väärtust.
Märgist väljastab ning nõuetele vastavust hindab kord aastas kolmeliikmeline komisjon.

Loe lähemalt.

Kaugküttesoojuse hind

Kaugküttesoojuse müüki reguleerib Kaugkütteseadus. Vastavalt sellele kuuluvad soojuse piirhinnad kooskõlastamisele Konkurentsiametiga. Peale kooskõlastuse saamist avalikustame soojuse hinnad 1 kuu enne kehtima hakkamist oma kodulehel.

Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud hind on piirhind, millest kallimalt soojust müüa ei tohi. Kui kütuse hind on kooskõlastuses arvestatust odavam, siis müüme soojust alla piirhinna ehk müügihinnaga.

Kasutatud kütused 2021
Kütused:Osakaal:
puiduhake85%
maagaas15%

Tutvu Saue katlamajaga läbi virtuaaltuuri

Tegime katlamaja sisemusest virtuaaltuuri, kus on igal soovijal võimalik ringi vaadata. Lisasime juurde seadmete ning protsesside selgitused, et huvilistel oleks võimalik ennast kaugküttega paremini kurssi viia. Virtuaaltuur ning selgitav artikkel asub siin.

Kaugküttevõrguga liitumine

Kaugküttevõrguga liitumine algab liitumistaotluse täitmisest. Tutvu liitumistingimuste ning -lepinguga.

Uuri liitumise kohta täpsemalt.

Tehnilised tingimused ja projektide kooskõlastamine

Soojussõlme või kogu hoone rekonstrueerimisel on vajalik taotleda võrguettevõtjalt tehnilised tingimused. Uuri lähemalt.

Tehnovõrkude ja -rajatiste talumistasu

Maaomanikul on õigus taotleda tehnovõrkude ja -rajatiste talumise eest tasu. Adven Eesti AS juhatuse otsusega on kehtestatud „Adven Eesti AS tehnovõrgu või –rajatise talumise eest tasu maksmise kord“, mis määratleb talumistasu suuruse ning selle taotlemiseks vajalikud tegevused. Uuri lähemalt.