Uuenenud Adven on eestvedaja üleminekul säästvale energiakasutusele

7.11.2022
Uudised Üldine

Rootsi kaugküttefirma Värmevärden ja Põhja-Euroopa energiaettevõtte Adveni ühinemine on jõudnud lõpule ning ettevõte tegutseb nüüdsest kõikidel oma turgudel Adveni nime all. Uuenenud Adven pakub kaugkütteteenust ning energialahendusi ettevõtetele ja tööstustele Rootsis, Soomes, Norras, Eestis, Lätis ja peatselt ka Hollandis.

 

Kahe ühinenud ettevõtte tugevused aitavad veelgi paremini ellu viia uuenenud Adveni visiooni: olla kogukondadele ja ettevõtetele ning ühiskonnale tervikuna juhtiv partner üleminekul jätkusuutlikule energiakasutusele. “Seeläbi saame pakkuda veelgi stabiilsemat ja töökindlamat teenust meie kaugküttetarbijatele ning luua tööstusklientidele jätkuvalt lahendusi, mis vähendavad heitgaase,” võttis ühinemise kasud kokku Adven grupi tegevjuht Anders Ericsson.

Kogu maailm on otsimas jätkusuutlikke energialahendusi fossiilsete kütuste asendamiseks. See suurendab nõudlust vajaliku tehnoloogia, kompetentsi ja rahalise kapitali järele. Üleminekut reguleerivad õigusaktid loovad keerulisema tegutsemiskeskkonna, milles tuleb orienteeruda. “Paljud ettevõtted ja omavalitsused tajuvad, et vajavad oma ressursikasutuse ja ülemineku tõhusaks juhtimiseks asjatundlikku partnerit. Siin saab appi tulla Adven,” lisab Ericsson.

Adven saab pakkuda taastuvenergiale ja taasringlusele üleminekut kas tervikuna või osade kaupa, viia seda ellu kas iseseisvalt või kliendiga partnerluses, olles energialahenduse kaas- või ainuomanik. “Mõned vajavad abi lihtsalt ühe pusletüki paikasaamiseks. Teised tahavad keskenduda oma põhitegevusele ja jätta kogu energiatarneahela juhtimine partneri hooleks,” kirjeldab Anders Ericsson erinevaid koostöövõimalusi.

Anders Ericssoni mainitud “täielik energiatarneahel“ räägib Adveni pakutavast Energy as a Service® kontseptsioonist. See tähendab, et Adven võtab täieliku vastutuse kogu hoone või tootmiskoha energiatarneahela eest, sealhulgas projekteerimise, investeeringute, ehitamise, tööshoidmise ja järjepideva arendamise eest.

Taolist terviklahendust pakkudes edendab Adven üleminekut fossiilkütustelt jätkusuutlikule energiakasutusele. Üleminek on kestnud juba pikka aega ka kaugküttes, kus nii Adven kui ka Värmevärden on suurendanud taastuvate ja taasringluses energiaallikate kasutamist. “Ühinenud suurema ettevõtte eeliseks on see, et oleme kasvatanud sünergiat nii vajalike kütusekoguste tagamisel kui ka heitgaaside vähendamisel, hoides samal ajal praegusel ebakindlal ajal kulusid madalal,” märgib Anders Ericsson.

Ühinenud energiaettevõttel Adven on enam kui 50-aastane kogemus kaugkütte ja tööstusenergia tootmise vallas.  Ettevõte tegutseb Euroopas ligikaudu 350 tegevuskohas, millest 125 asuvad Baltimaades. Adveni toodetava energia kogumaht on 5 TWh. Ühinemise tulemusel on ettevõttes kokku 580 töötajat, kes koos tugevdavad Adveni positsiooni juhtiva partnerina energiaüleminekul Eestis, Põhjamaades ja Euroopas.