Haldame Rakvere kaugküttevõrku tõhusalt ja pikaajalise vaatega

17.7.2023
Uudised Artiklid Koostöölood Kaugküte Kov koostöö

Adven on Rakvere linnale olnud partneriks kaugkütteettevõtte Rakvere Soojus juhtimisel, samuti linna soojusega varustanud juba aastaid. Partnerlus Adveniga on linnale toonud oluliselt efektiivsema teenuse ning keskkonnahoidliku ja pikaajalise vaatega lähenemise. 

Praeguseks juba paar aastakümmet tagasi hakkas Rakvere linn otsima strateegilist asjatundlikku partnerit, kellega kahasse ettevõtet Rakvere Soojus omada ja juhtida. “Linna võimalus soojavõrku investeerida oli hektiline, elanikke varustas soojusega gaasil põhinev katlamaja ja aasta-aastalt amortiseeruv soojavõrk. Nägime, et vajame efektiivsemat võrgu planeerimist ja haldamist ning stabiilset investeerimisvõimekust,” kirjeldab väljakutseid Rakvere linnavolikogu esimees Mihkel Juhkami ja lisab, et vajalik partner leiti Adveni eelkäija Fortum Termesti näol.  

Kõige esimese omavalitsusena  hakati soojuse ostuks tegema hankeid, kus parim pakkuja sai õiguse pikaajalise lepingu ja hinnavalemi alusel soojust müüa. Adven omandas Rakveres kaks biokütuse katlamaja ja hakkas suurt osa Rakvere linnast soojusega varustama.  

Ettevõte rajas linna moodsa taastuvenergial põhineva koostootmisjaama, mis on elektritootmise kõige efektiivsem tootmisviis ja kus kogu tavapärasel elektritootmisel ülejääv soojus hoonete kütmiseks ära kasutatakse. Energia tootmiseks hakkasime kasutama hakkepuitu ning jaama käivitamisega saime tuua päris mitu kasu −  kasvatada efektiivsust,  vähendada soojuse hinda ja saavutada ka vähesema keskkonnamõju,» selgitab Adven Baltikumi äri juht Juhan Aguraiuja. 

Linnavolikogu esimehe sõnul on asjatundliku partneriga soojatootmine ja kaugkütte korraldamine muutunud oluliselt ökonoomsemaks. «Kuidas trasse hooldada, remontida, võrku arendada, hankeid teha  – kõiges selles on Adven oma ala meister. Nad on olnud suunanäitajaks ka ressursside juhtimisel – näiteks valikutes, mida on tõhus teha oma töötajatega ja mislaadi tööd sisse osta,» ütleb Rakvere linna esindaja. 

«Kaugküttevõrgu haldamine peab toimuma heaperemehelikult, otsides pidevalt parimat tasakaalu hinna, kvaliteedi ja keskkonnavaate vahel. Kindlasti tuleb vaadata pikaajalist perspektiivi – võrku ei ehitata vaid mõneks aastaks,» selgitab Juhan Aguraiuja. Ühe pikaajalise vaate näitena toob ta Rakveres Pika tänava alla rajatud ühistaristu, kuhu koos side-, elektri- ja veevärgiga paigaldati tänavat renoveerides tulevikuperspektiiviga ka kaugküttevõrk tulevaste liitujate tarbeks. «See pole väga tavapärane praktika ja oli võimalik tänu heale koostööle linnaga. Asukoht on perspektiivikas ja sedasi tuleb liitumishind potentsiaalsetele huvilistele soodsam kui tulevikus igale liitujale ükshaaval eraldi kaeve- ja ehitustöid tehes,» lisab ta.