Gaasienergia AS ühineb emaettevõtte Adven Eesti AS-ga

30.6.2023
Uudised Üldine

Alates 1.07.2023 ühineb Gaasienergia AS emaettevõtte Adven Eesti AS-ga. Advenile lähevad üle kõik Gaasienergia varad ning nendega seotud kohustused ja õigused. Kõigis gaasivõrgupiirkondades kehtivad alates 1.08.2023 Adveni tüüptingimused. 

 Muudatuse järgselt jäävad kehtima kõik olemasolevad teenuslepingud, arvelduskontod ja viitenumbrid. Arveldusteenuse pakkujana jätkab Alexela AS.  

Gaasivõrguga seotud küsimustes saab pöörduda e-posti aadressil gaas@adven.com