Adven Eesti on vaimset tervist väärtustav organisatsioon

10.10.2023
Uudised Üldine

Adven Eesti’le on omistatud Peaasi.ee poolt hõbemärgis, mis tunnustab meie jõupingutusi vaimse tervise väärtustamisel ja edendamisel. See tunnustus tõestab, et meie organisatsioon hoolib oma töötajate vaimsest heaolust ning teeb teadlikke samme selle tagamiseks, et inimeste tervist hoitakse töökohal. Meie meeskonnaliikmed oskavad väärtustada nii enda kui ka teiste vaimset tervist ning panustavad igapäevaselt selle edendamisse.

Oleme oma organisatsioonis pidevas muutuses ja arengus. Selle edukuse eestvedajad on meie töötajad – igaüks eraldi ja kõik koos. Meie vaimset tervist turgutavad nii ühised tiimiüritused värskes õhus, tervisenädal, ühine hea koostöö päev, vaimse tervise seminarid sh uneseminar, vaimse tervise esmaabi, toitumisalased ja kaugtöö eduka korralduse koolitused ning laiaulatuslik tervisetoetuse pakett, koostööd väärtustav kontor ning igapäevane mõnus tööõhkkond.

Ivi Aluoja
Adven Baltikumi personalidirektor

Vastavalt Adveni 2023. a. III kvartali personaliuuringu tulemustele on meie töötajad hinnanud kõrgelt järgmist:

  • Töö- ja vabaaja tasakaal
  • Meil on rahulik töökeskkond
  • Tunneme end kaasatuna
  • Igaühel on võimalus mõelda, öelda ja initsiatiivi haarata
  • Meeskonnas võetakse arvesse erinevaid vaatenurki ja tausta
  • Juhid on ausad ja õiglased
  • Tervis ja ohutus ennekõike

Peaasi.ee tegeleb vaimse tervise edendamise, vaimse tervise probleemide ennetamise, varase sekkumise ja häbimärgistamise vähendamisega meie ühiskonnas. Me oleme uhked, et saame nende oluliste eesmärkide saavutamisele kaasa aidata.

10. oktoobril tähistatakse ka vaimse tervise päeva, seega on paslik meelde tuletada, et olge teadlikud ja hoolivad nii enda kui ka teiste vaimse heaolu suhtes!