Uudised

Kinnisvara Maagaas

Uuest aastast muutub gaasitarbijate elu lihtsamaks

Seadusest tulenevalt on alates 2021. aasta jaanuarist maagaasi võrguteenuse pakkujal kohustus koguda kõikide gaasiga köetavate hoonete tarbimisandmed kaugloetavate arvestite abil, mis edastavad andmed automaatselt ning tarbijatel pole vaja näite enam eraldi saata. Uus süsteem võimaldab igaühel enda gaasitarbimist jälgida tunni- või päevapõhiselt.  Adveni kliendihalduse juhi Kadri Koppeli sõnul teeb muudatus kliendi elu lihtsamaks ja gaasiarvestuse läbipaistvamaks ning…

Kinnisvara Maagaas

Gaasiarvestid muutuvad kaugloetavaks ja võimaldavad tarbimist jälgida tagantjärele tunnipõhiselt

Gaasituru toimimise võrgueeskirjast tulenevalt peab alates 2021. aastast saama iga klient näha lisaks elektrile tunni- või päevapõhiselt ka oma gaasi tarbimist. See tähendab, et kõik andmed peavad liikuma kaugloetavalt ja gaasiarvestid tuleb välja vahetada. Projekti üldinvesteering Advenile ja Adveni tütarettevõttele on 0,7 miljonit eurot. Adveni umbes 2100 kliendi arvesteid hakkab…

Kinnisvara Kaugküte Maagaas

Kuidas kujuneb soojuse hind ning millised erinevused on hakkpuidu ja maagaasi katlamajadel?

Viimasel ajal on taaskord palju juttu olnud hakkpuidu- ja maagaasi katlamajadest. Mis on siiski nende erinevus ja kumba eelistada?  Kliendi jaoks on soojuse hind oluline  Katlamajade erinevus seisneb eelkõige kütuses, mida kasutatakse ning sellest lähtuvalt ka seadmetest. Näiteks hakkpuidukatlamaja puhul on vaja kütuse ladustamiseks eraldi kütuseladu ja tuhaärastust, mistõttu on…

Kinnisvara Maagaas

Adven omandas kaks täiendavat gaasivõrkude piirkonda

Adven Eesti AS laiendas oma võrguteenuse äri kahe Pääsküla piirkonnas asuva võrgupiirkonna võrra. Adven’i tütarettevõte Gaasienergia AS omandas 4. septembril Pääsküla piirkonnas olevad varasemalt Gaasiarendus OÜ-le kuulunud gaasivõrgud. Lisandunud võrkude kogupikkus on ligikaudu 11 km ning piirkonnas on ligi sada maagaasi tarbijat. Gaasienergia, mis kuulub alates aprillist põhjamaades tegutseva energiaettevõte…

Kinnisvara Maagaas

Adven Eesti maagaasi müügi ja arvelduste üleminek Alexela Energia’le

Teavitame, et Adven Eesti AS ja Alexela Energia AS vahel sõlmitud lepingu kohaselt annab Adven kogu maagaasi müügiportfelli üle Alexela Energiale. Selle muudatuse tulemusel korraldab edaspidi Adveni gaasivõrgu piirkondades maagaasi müüki Alexela Energia ning Adven suunab oma põhitegevuse gaasivõrkude hooldamisele ja arendamisele, sh. uute liitumiste väljaehitamisele. Muudatuse tulemusena on Adveni…

Kinnisvara Maagaas

Adven kasvatab maagasi jaotusvõrgu portfelli

15. veebruaril sõlmitud lepingu alusel ostab Alexela Adven Eesti maagaasi portfelli ja Adven Eesti ostab Alexelalt Gaasienergia AS koos maagasi jaotusvõrguga. Tehing, millega kasvab oluliselt Alexela maagaasi kliendibaas ja ligi 65 kilomeetri võrra Adveni maagaasivõrk, annab mõlemale ettevõttele võimaluse keskenduda oma põhitegevusele. „Soovime pakkuda oma klientidele terviklikke energialahendusi, laienenud maagasi…