Adven ehitab Paidesse Eesti toiduainetööstuse suurima katlamaja

28.2.2023
Pressiteade Üldine Tööstused Toiduaine- ja joogi

Adven ehitab E-Piima uue Paidesse rajatava tehase jaoks moodsa taastuvenergia lahenduse, millest saab Eesti suurim toiduainetööstust varustav katlamaja. Üle 10 miljoni eurone investeering võimaldab juustu ja vadakupulbri valmistamiseks toota auru 45 tonni tunnis.

Katlamaja põhikütus on hakkepuit, reserv- ja tipukoormuste kütustena saab kasutada nii maagaasi kui ka kerget kütteõli. “Loome valmiduse vähemalt kahe erineva reservkütuse kasutuselevõtuks, hetkel kaalume veel täiendavalt ka LPG gaasi vastuvõimekuse loomist. Praeguses energiaturu olukorras on varustuskindluse tagamiseks ülioluline luua erinevate kütuste kasutamise võimalused. Täiendavad kõrgendatud nõuded seab ka sektori eripära – võimekus piimatoodangut töödelda peab säiluma igal juhul, lehma pausile panna ei saa,” selgitab Adven Eesti projektide direktor Priit Tiit.

Tema sõnul võimaldab põhikütusena planeeritud hakkepuit hoida minimaalsena CO2 heidet ning reservkütus tuleb kasutusele eelkõige tipukoormuste katmiseks või hooldustööde ajal. “Iga kord töötame koostöös kliendiga välja parima tehnilise lahenduse just tootmise vajadustest ja pikaajalisest vaatest lähtuvalt. Piima töötlemisel kõiguvad energia tarbimiskoormused väga suurel määral ja pidime lahendama väljakutse, kuidas protsessis kasutada maksimaalselt biokütust, ” ütles Tiit.

Moodne taastuvenergia katlamaja tuleb täisautomaatne ega vaja toimimiseks kohapeal inimest. Tehnoloogia ja kaugjuhtimise abil käivad protsessid alates puiduhakke vastuvõtust kuni seadmete opereerimise ja juhtimiseni, mis toimub distantsilt Adven Eesti keskse juhtimiskeskuse kaudu. “Ohutuse tagamiseks käib siiski töötaja protsesse iga 72 tunni tagant üle vaatamas,” lisab Tiit.

35 megavatise (MW) tööstust teenindava katlamaja võimsus on üle kahe korra  suurem kui näiteks Paide kaugküttevõrgu varustamiseks vajatav võimsus. Tööd katlamaja rajamiseks algasid suve alguses.  Praeguseks on kohale tarnitud kõik põhiseadmed – biokütuse eelkolle ja katlad ning kaks gaasi- ja kergekütteõli katelt. “Hakkepuidu eelkoldele paigaldatakse kaks eraldi katelt, mis on suure võimsusvajaduse tõttu tehtud erilahendus. Paarkümmend tonni tunnis auru tootvat katelt oleks ühe seadmena väga keeruline transportida,” selgitas Tiit.

Hakkepuiduga hakkavad uut katlamaja varustama kohalikud metsa- ja puidutööstusettevõtted, gaas tuleb Paide LNG võrgust. Tiidu sõnul on praegune olukord eriti esile toonud kohaliku kütuse olulisuse, kuid see on mõistlik ka keskkonna ja tõhusa ressursikasutuse vaates. Adven Eesti investeerib kaasaegsesse katlamajja üle 10 miljoni euro. Seadmete tarne järel jätkuvad ehitus- ja paigaldustööd, seejärel toimub auruvarustuse katsetamine. Uus katlamaja on plaanitud töösse viia järgmise aasta kevadel.

E-Piim Tootmine AS rajab Paidesse uue piimatöstuse, kus hakatakse tootma juustu ja vadakupulbrit ning luuakse töökohad 100-le inimesele. Tegemist on suurima viimaste aastate toiduainetööstuse investeeringuga Eestis, mille maksumus ulatub 100 miljoni euroni.

Adven on enam kui 40-aastase kogemusega juhtiv energia- ja veeteenuste pakkuja Põhjamaades ja Balti riikides. Ettevõte opereerib enam kui 350 energiakeskust, mille tootmise kogumaht on 5 TWh. Eestis pakub Adven kaugkütet 16 võrgupiirkonnas ning tööstustele auru-, kütte- ja jahutusteenust Energy as a Service terviklahendusena kokku enam kui 100 energiakeskuses.