Adven avaldas võrkude veebikaardi, mis aitab kaugküttega liitumishuvilisi

31.3.2023
Pressiteade Üldine Kaugküte

Esimese kaugkütte-ettevõttena Eestis avaldas Adven võrkude veebikaardi, mis näitab praeguste kaugküttetorustike asukohti ja annab parema ülevaate võrguga liituda soovijatele. Lisaks kuvab kaart ka soojusvõrgus esinevaid katkestusi.

 

Kui varasematel aastatel liitus Eesti erinevate kaugküttevõrkudega suhteliselt stabiilselt ligikaudu 300 hoonet aastas, siis 2021. ja 2022. aastal liitumishuviliste arv suurenes, siis energiakriis kasvatas kaugkütte populaarsust veelgi. Ka Adveni 16-s võrgupiirkonnas üle Eesti on liituda soovijate arv suurenenud. Mitmed korteriühistud ja ettevõtted, kes varem said toasooja oma gaasikatlamajast, hakkasid energiakriisis otsima soodsamaid ja kindlamaid lahendusi.

Tiheasustustega piirkondades on kaugküte jätkuvalt parim küttelahendus varustuskindluse, hinna ja keskkonnasäästu kombinatsioonis. „Kaugkütte-ettevõtted tegutsevad reguleeritud valdkonnas ja vaatavad küttelahendusi pika perspektiiviga. Töötame välja jätkusuutlikke lahendusi, kuidas võimalikult suur hulk tarbijaid saaks samadest kütteallikatest tõhusalt toasooja. Mida rohkem ja tihedamalt on tarbijaid võrgus, seda soodsamaks kujuneb soojuse hind,“ ütleb kliendisuhete valdkonna juht Kadri Koppel ja lisab, et kuigi klientide arv suureneb, ei tähenda see otseselt suurt muutust müügimahtudes, sest uute liitujate lisandumisega sarnases tempos kasvab hoonete energiatõhusus.

Äsjaavaldatud veebikaart näitab Adveni praeguste võrkude asukohti − potentsiaalne liituja saab vaadata, kui kaugel asub tema kinnistu olemasolevast võrgust. “Kindlasti tasub kinnistute omanikel, kes asuvad meie kaugküttevõrgu piirkonnas, oma liitumishuvist märku anda ka juhul, kui võrk praegu tema hoone vahetus läheduses ei ole. Vaatame üle, kas selles piirkonnas leidub rohkem soovijaid, et võrgu ehitamiseks tehtavad investeeringuid jaguneksid erinevate liitujate vahel. Osa investeeringukuludest kannab ka kaugkütte ettevõte ise,“ selgitas Koppel ja rõhutas, et iga soov vaadatakse kindlasti üle ja kaalutakse võimalusi.

Kaugküttega liitumisega tasub alustada aegsasti ja uurida toetusi

Sooviavaldusest kaugkütte tarbimiseni tuleb arvestada küllaltki pika ajaraamiga – minimaalselt 6 kuud. Aega võtab näiteks nii korteriühistus põhimõttelise otsuse kooskõlastamine, pakkumise tegemine ja kinnitamine kui ka liitumislepingu sõlmimine, projekteerimine, vajalikud load ja ehitamine. Kui soovitakse taotleda toetusi või pangast laenu, võib see protsessi omakorda pikendada.

Korterelamute ühendamist kaugküttevõrguga toetab Kredex, kelle uus taotlusvoor avaneb tänavu 10. aprillil. „Protsessi alustades tasuks korterelamu puhul küsida kaugkütte-ettevõttelt kõigepealt esmane hinnaindikatsioon ja seejärel ühistus teema päevakorda võtta. Tõhusa kaugkütte märgis võrgupiirkonnas annab hoonele parema energiaklassi ja tõstab kinnisvara väärtust,” ütles Adveni valdkonnajuht.

Kaugkütte liitumisvõimaluste selgitamiseks Adveni võrgupiirkonnas tuleb võtta ühendust kas veebilehel toodud elektrooniliste kanalite või telefoni 6678 647 kaudu.