23 miljoni euro eest on Adven tõhusale kaugküttele viinud 12700 majapidamist 

14.6.2023
Uudised Pressiteade Kaugküte Kov koostöö

Äsja sai tõhusa kaugkütte märgise Kostivere kaugküttevõrk, millega jõudis lõpule Adveni enam kui 8 aastat väldanud projekt oma soojusvõrkude energiatõhusaks muutmiseks. Investeerides Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi kaasabil 23 miljonit eurot, ehitas Adven 15 taastuvenergia katlamaja ja uuendas 21 kilomeetri ulatuses võrke. 

Tänu uuendus- ja ehitustöödele saab toasooja tõhusast kaugküttevõrgust ligikaudu 12 700 majapidamist ja üle 70 asutuse Adveni võrgupiirkondades. «Tõhusal kaugküttevõrgul on mitmeid tehnilisi kriteeriume, kuid lihtsustatult öeldes tähendab see, et hoonete küttega varustamiseks kasutatakse võimalikult tõhusaid ja keskkonnasõbralikke lahendusi,» selgitas Adven Baltikumi projektide direktor Priit Tiit.  

Tiidu sõnul hakkas Adven kaasaegseid taastuvenergial põhinevaid kaugküttevõrke ehitama 8 aastat tagasi. Lõpliku tõuke laiaulatusliku investeerimisprogrammi koostamiseks andis aga Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu avanenud Euroopa Liidu toetus kaugküttevõrkude kaasajastamiseks. «Tegime ambitsioonika programmi 15 võrgupiirkonna jaoks, kus seadsime eesmärgiks vähendada CO2 heitmete jalajälge ja ehitada välja tänapäevane efektiivne kaugküttevõrk,» ütles Tiit ja lisas, et ehitustöödega alustati 2015. aastal. 

Esmalt oli kõikide võrkude puhul vaja koostöös omavalitsusega teha soojusmajanduse arengukavad. «Seejärel renoveerisime torustikud, mis on eeltingimus selleks, et ka katlamaja saaks olla energiatõhus. Katlamajad ehitasime taastuvenergial ehk eelkõige hakkepuidul põhinevaks,» lausus Tiit. Programmi raames uuendas Adven 21 kilomeetri ulatuses võrke ja rajas 15 taastuvenergia katlamaja. Kõige värskemalt omistati tõhusa kaugküttevõrgu märgis Kostivere võrgule käesoleva aasta juunikuus. Praegu toodab Adven 82% kaugküttesoojusest biokütuse abil.  

Kaheksa aastat väldanud uuendustööde kogumaksumus oli 23 miljonit eurot, millest 12 miljonit investeeris Adven ja ülejäänu panustas Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond. «Teisisõnu said meie kliendid tänu eurotoetusele kaasaegse ja tõhusa kütte 11 miljoni võrra soodsamalt. Vaadates gaasiturul toimunud hinnahüppeid, on üleminek taastuvenergiale viimastel aastatel säästnud ka kütusehinnas,» ütles Tiit. Ta lisas, et tõhusa kaugkütte märgisega võrk võimaldab elanikel saada soodsamatel tingimustel laenu hoonete renoveerimiseks. 

Tiidu sõnul on Adveni kindlaks põhimõtteks pikaajaline jätkusuutlik vaade ja keskkonnahoid. Tänu uuendustöödele vähenes CO2 heitkogus ligikaudu 23700 tonni võrra aastas. Energiakadu võrkudes kahanes 25% võrra. 

Energiatõhusaks on Adven ehitanud kaugküttevõrgud Väike-Maarja, Sõmeru, Viiratsi, Aseri, Püssi, Kunda, Narva-Jõesuu, Põltsamaa, Adavere, Saue, Laagri,  Haabneeme, Viimsi, Loo ja Kostivere piirkondades. 

Märgise „Tõhus kaugküte“ omistab Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing võrkudele, kus soojuse tootmiseks kasutatakse vähemalt 50% taastuvenergiat või 50% heitsoojust või 75% koostoodetud soojust või 50% sellise energia ja soojuse kombinatsiooni.