Meie strateegia jätkusuutliku kasvu jaoks

Kujundame tulevikku muutuvas maailmas

Kliimamuutuste tõttu on ühiskonnas suurenenud vajadus jätkusuutlike lahenduste järele. Samuti on nii riiklikes kui ka Euroopa Liidu õigusaktides järjest kõrgendatud tähtsusega taastuvenergia kasutamine ja ressursitõhusus. Need nõuded ajendavad omakorda ettevõtteid tegutsema. 

Sellest tulenevalt kiireneb üleminek jätkusuutlikule energiakasutusele. Sõda Ukrainas on viinud vajaduse muutuste järele uuele tasemele ja enamikul meie turgudest tuleb kiiresti võtta äärmuslikke meetmeid. Sellele lisanduvad muutuv tarbijakäitumine ja ootused, mis sunnivad ettevõtteid oma tooteid ja protsesse täiustama, ning me näeme kasvavat turgu meie poolt pakutavale oskusteabele.

Teeme koostööd oma klientidega nende jätkusuutliku majanduskasvu strateegia osas. 

Maailm seisab silmitsi suurte väljakutsetega ja meie oleme oluline osa lahendusest. Saame pakkuda lahendusi toetudes nii oma ulatuslikule kogemusele kui ka viisile, kuidas oma klientidega koostööd teeme.

Kuidas me seda teeme?

1. Tugevate partnerlussidemete rajamine ressursitõhusate lahenduste loomiseks

Loome oma klientide ja tarnijatega tugevad suhted koostöö, partnerluse, ühiste eesmärkide ja kohalolu kaudu. Mõistame turu trende ja tulevikusuundumusi ning kohandame nende järgi pakutavaid lahendusi ja töömeetodeid.

2. Taastuvate ja ringlusse võetud energiaallikate kasutamine

Me soovime toota energiat taastuvatest ja ringlussevõetud energiaallikatest. Samal ajal mõistame, et üleminek jätkusuutlikule tulevikule on ühiskonna jaoks keeruline ja toimub eri riikides eri tempos. See tähendab, et mõnel juhul ei saa me kohe esimeses etapis pakkuda täielikku taastuvenergial ja taaskasutusel põhinevat lahendust, kuid soovime selleni jõuda samm-sammult. Nii loome jätkusuutlikku mõju.

3. Konkurentsivõimeliste lahenduste pakkumine

Jätkusuutlik lahendus peab asjakohane olemiseks olema kaubanduslikult konkurentsivõimeline. See on ainus viis, kuidas saame luua pikaajalist mõju.

4. Panustamine ühiskonda

Me oleme taristuettevõte ja meie sidusrühmad ei ole ainult meie kliendid ja omanikud. Meie lahendused toetavad ühiskonda nende teekonnal jätkusuutliku tuleviku poole.

1. Ressursitõhusate lahenduste ja partnerlussuhete loomine​

– Energia kasutamise piiramine nii palju kui võimalik​
– Klientide ja tarnijate kaasamine

Tehes koostööd, saame tagada, et energiat kasutatakse õigel ja säästval viisil. Toetame oma kliente energia säästmisel ja teeme aktiivset koostööd kohalike tegijatega, näiteks naabertööstusega, et kasutada ressursse jääksoojusena ehk üleliigse soojusena, mis muidu läheks raisku. Selle koostöö abil saame luua väärtust ka kõrvalsaadustest, nagu saeveskite jäägid ja olmejäätmed.

2. Taastuvate ja ringlusse võetud energiaallikate kasutamine​

– Kõik uued lahendused peavad olema valmis taastuvate ja ringlusse võetud kütuste jaoks​
– Me tunnistame vajadust üleminekukütuste järele ja selgitame välja võimalused nende kasutamise piiramiseks.

Oleme energiavaldkonnas kogu maailmas silmitsi uue ajastuga, mil tuleb asjad ümber mõtestada, uutmoodi mõelda ja teha. Me näeme ennast olulise tegijana, kes juhib üleminekut taastuvate ja ringlusse võetud energiaallikate kasutamisele. Selleks töötame koos oma klientide, omavalitsuste ja tarnijatega välja jätkusuutlikke lahendusi ning muudame oma tehased paindlikumaks tulevase kütusekasutuse jaoks. Me teeme seda sammhaaval, mõnikord on samm suur ja mõnikord väike. Tähtis on, et need sammud oleksid tehtud õiges suunas ja suurendaksid jätkusuutlikku mõju.

3. Konkurentsivõimeliste lahenduste pakkumine​

– Jätkusuutlik lahendus peab asjakohane olemiseks olema kaubanduslikult konkurentsivõimeline.

Meie lahendus peab olema kaubanduslikult konkurentsivõimeline, et olla jätkusuutlik, pikaajaline ja turvaline. Seetõttu on tähtis, et arendaksime pidevalt oma pakkumist, oma lahendusi ja iseennast, et jääda konkurentidest ettepoole. Me juhindume oma sisemistest põhimõtetest pikaajalises vaates, jätkusuutlikust mõjust ja koos parimate tulemuste saavutamisest, millega tagame konkurentsis püsimise nii praegu kui ka tulevikus.

4. Panustamine ühiskonda teel jätkusuutlikkuse suunas

– Meie lahendused toetavad ühiskonda teekonnal jätkusuutliku tuleviku poole.

Rajame tugevaid suhteid ja püüame vastata ühiskonna ootustele elutähtsate teenuste pakkujana ja jätkusuutliku arengu eelkäijana.

Soovid rohkem teada saada?

Loe edasi