Soovides tulevasel küttehooajal säästa, tuleks soojussõlm üle vaadata juba praegu

21.3.2023
Uudised Artiklid Üldine Kaugküte

Hoone soojussõlme uuendamisega võib kokku hoida viiendiku energiakulust, samuti on oluline selle õige seadistamine ja hooldus. Soovides tulevasel küttehooajal tarbida säästlikumalt, tuleks juba praegu tegutseda.

Kaugküttevõrku ühendatud soojussõlme abil jõuab hoone küttesüsteemi soojus või ka kraanidesse soe vesi. Soojussõlme näol on tegemist hoone küttesüsteemi “südamega”, millest sõltub palju see, kas soojusenergiat kasutatakse optimaalselt. Selleks peab kogu süsteem olema korralikult hooldatud, seadistatud ja töökorras.

Kui hoone soojussõlme seisukorda ei ole sel kütteperioodil veel üle vaadatud, soovitab Adven Eesti kliendihalduse juht Kadri Koppel seda kindlasti teha. Spetsialistid saavad hinnata, kas soojussõlm on parimal moel seadistatud ja täidab hästi oma eesmärki. Kui selgub, et vähetõhus soojussõlm põhjustab kütteprobleeme ja olulist lisakulu, on lahenduseks selle rekonstrueerimine või välja vahetamine.

“Vanematele kortermajadele pakutakse küll tervikrenoveerimise toetusi, kuid neid kõigile ei jagu. Samas annab ka korralik soojussõlm väga olulise efekti. Kaasaegse automaatikaga uue sõlme paigaldamine on toonud soojusenergia kulude kokkuhoidu kuni 20 protsenti. Kui soojusülekanne ei ole efektiivne või puudub temperatuuri automaatne reguleerimine, kulub energiat rohkem ja sel on rahakotile vägagi arvestatav mõju,” selgitab Koppel.

Seetõttu võib investeering tänapäevasesse soojussõlme end ära tasuda juba mõne aastaga. Kaasaegne soojussõlm reguleerib automaatselt temperatuure sõltuvalt välisõhu temperatuurist ega vaja pidevat sekkumist. Sellele saab seadistada eraldi päevase ja öise kütterežiimi, mis tagab hoone elanikele kvaliteetse sisekliima ja soovitud temperatuuri.

 

Samm-sammult: kuidas soojussõlme renoveerimine ja vahetamine käib

Kui hoone omanik või korteriühistu üldkoosolek on otsustanud, et soojussõlm vajab uuendamist,  tuleks küsida soojusettevõtjalt tehnilised tingimused ja leida projekteerija. Kadri Koppeli sõnul on hoone omanikul või korteriühistul mõistlik  vormistada tehniliste tingimuste taotlus projekteerijaga koostöös. „Taotluses tuleb näidata tellitavad võimsused, mille osas oskab projekteerija anda indikatsiooni. Kui soojusettevõte on tehnilised tingimused väljastanud, saab projekteerimist alustada neist lähtuvalt. Kaugküttsüsteem on üks tervik, mille iga osa mõjutab kogu ülejäänud võrgu tööd – seega on töid planeerides nõuete järgimine äärmiselt oluline,“ selgitas Koppel.

Ehitustöö tegija leidmiseks tuleks kõigepealt põhiprojekt kooskõlastada soojusettevõtjaga ja seejärel küsida hinnapakkumisi erinevatelt soojussõlmede ja küttesüsteemidega tegelevatelt ettevõtetelt. Pakkumisi küsides tasub lähteinfona saata nii põhiprojekt kui ka tehnilised tingimused. Mõnikord alustatakse töid ekslikult eelprojekti alusel, mis toob omakorda kaasa mitmeid probleeme, alates sellest, et soojussõlm ei vasta tehnilistele tingimustele kuni selleni, et sõlme töö ei ole ootuspärane. Seetõttu on Koppeli sõnul oluline kõikide osapoolte koostöö ja infovahetus − soojusettevõtte poolt väljastatud tehnilised tingimused ja kooskõlastatud projekt peavad jõudma ka soojussõlme ehitaja lauale, mitte jääma hoone esindaja „sahtlisse“.

Kui hinnapakkumised on käes, saab hoone omanik või korteriühistu teha otsuse, kellelt sõlme ja ehitus-või paigaldustööd tellida. Töövõtjaga tehakse leping ning eelseisvatest töödest teavitatakse hea tava kohaselt ka hoone elanikke või rentnikke, kuna sõlme uuendamise või vahetusega kaasneb kütte ja sooja vee katkestus.

Pärast soojussõlme valmimist ja enne selle töösse lülitamist on vaja soojaettevõttega kokku leppida surveproovi aeg. Samuti tuleb enne kohtumist soojaettevõttele esitada soojussõlme pass, kus on kirjas tehnilised andmed. See on hoone omanikule oluline dokument ka hilisemate hooldustööde tellimisel. Kui surveproov on korras ja seadmestik ehitatud vastavalt kooskõlastatud projektile, võtab soojaettevõte soojussõlme vastu ja see ongi kasutusvalmis.

Sõlme tarnijat ja paigaldajat või ehitajat valides soovitab Koppel uurida tausta nii internetist kui ka naabrite käest. «Tasub vaadata tagasisidet ehitusfoorumites, mida kliendid ettevõtte kohta räägivad. Väiksemas kogukonnas võiks aktiivselt suhelda ka naaberhoonete haldajatega, teiste korteriühistutega – milline on nende kogemus, milliste teenusepakkujatega on nad rahule jäänud,» annab Koppel nõu.

Koppeli sõnul on võimalikult madalateks küttekuludeks ja avariide vältimiseks väga oluline ka soojussõlme regulaarne hooldamine. Seda tuleks sõltumata seadmete vanusest teha kaks korda aastas.