Hankoon biokaasulaitos edistämään kiertotaloutta

5.5.2020
Uutiset Teollisuus Kaukolämpö

Adven on onnistunut kehittämään ratkaisun, jonka avulla typpirikkaasta syötteestä valmistetaan biokaasua. Biokaasutuotannon myötä Hangon alueen kiertotalouskokonaisuus vahvistuu merkittävästi.

Adven suunnittelee rakentavansa Hankoon biokaasulaitoksen, jonka syötteen on tarkoitus koostua DuPont Nutrition & Biosciences Hangon tehtaan sekä Hangon Puhdistamo Oy:n teollisen jätevedenpuhdistamon sivuvirroista. Ratkaisu tukee alueen kiertotaloutta monella tapaa.

Biokaasu on paitsi erinomainen kaasuautojen polttoaine, myös lämmön ja sähkön lähde. Biokaasusta saatava lämpö syötetään biokaasutuotannon alettua Advenin omistamaan Hangon kaukolämpöverkkoon – se kattaa noin 20 prosenttia verkon lämmitystarpeesta. Biokaasun lisäksi biokaasulaitos tuottaa kiinteää maanparannusainetta ja nestemäistä typpilannoitetta maatalouden käyttöön.

Biokaasulaitokselle suljetun vesikierron ratkaisu

Tämän lisäksi biokaasulaitoksella toteutetaan myös suljetun vesikierron ratkaisu. Syötteiden mukana biokaasulaitokseen tulee paljon vettä, josta suurin osa puhdistetaan juomaveden puhdistuksessa käytetyllä tekniikalla.

Puhdistettua vettä voidaan uudelleenkäyttää Hangon Puhdistamo Oy:n prosessissa, jolloin suljetun kierron ratkaisu vähentää jätevedenpuhdistamon vedenkulutusta.

– Fermentointiprosessimme pääraaka-aineet tulevat maataloudesta ja prosessissamme käyttämämme ravinteet ovat vastaavia ​​kuin maatalouden lannoitteissa käytetyt ravinteet. Olisi hienoa nähdä kokonaisuus, jossa käytämme maataloudesta peräisin olevia raaka-aineita entsyymien tuottamiseen omassa tuotantoprosessissamme ja toimitamme sitten orgaanisen sivuvirran Advenin biokaasulaitokseen, jossa se muunnetaan energiaksi ja maatalouteen palautettavaksi ravinnepitoiseksi maanparannusaineeksi. On kiehtova konsepti tuottaa entsyymejä, jotka esimerkiksi mahdollistavat pyykin pesemisen 20°C:n lämpötilassa energiaa säästäen, ja samalla pystyä hyödyntämään tuotantoprosessin sivuvirrat paikallisesti tällä tavalla, sanoo Stefan Ekbom, DuPont Nutrition & Biosciences Hangon tehtaan tehtaanjohtaja.

Biokaasulaitos ei vaikuta hankolaisten arkeen

Alueelle rakennettava kompakti biokaasulaitos ei aiheuta lainkaan hajuhaittaa, sillä biokaasun valmistusprosessi tapahtuu kokonaan suljetussa tilassa. Hajukaasut kerätään talteen ja johdetaan hajukaasujen käsittely-yksikköön. Myös syöte ohjataan biokaasulaitokselle suljetussa putkilinjassa.

– Biokaasun tekeminen typpirikkaasta syötteestä onnistui pitkän pilotoinnin ansiosta – useiden eri kokeilujen kautta löysimme yhdistelmän erilaisista keinoista, joiden avulla tämä ratkaisu lopulta syntyi. Aiemmin typpirikasta syötettä on pystytty käsittelemään biokaasulaitoksilla vain sekoittamalla se muihin syötteisiin vähentäen näin syötteen kokonaistypen määrää. Biomassaa joudutaan tällöin kuljettamaan pitkiäkin matkoja. Nyt voimme käsitellä biomassan siellä, missä se on saatavilla, eikä kuljetuksia tarvita, Advenin myyntipäällikkö Hanna Litendahl kertoo.

Advenille on myönnetty biokaasulaitoksen rakennushankkeeseen työ- ja elinkeinoministeriön uusiutuvan energian investointitukea 2,5 miljoonaa euroa. Biokaasulaitoksen on tarkoitus aloittaa toimintansa viimeistään vuonna 2023. Laitoksen ympäristövaikutusten arviointi on käynnistynyt maaliskuun 2020 aikana. Biokaasulaitoksen valmistuttua sen operoinnista ja etävalvonnasta vastaa Adven.

Miten biokaasun valmistus toimii Hangossa?

1. Biokaasulaitoksen raaka-aineet, eli entsyymituotannon orgaaniset sivuvirrat ja jätevedenpuhdistamolla syntyvä syöte tulevat Advenin biokaasulaitokselle putkilinjaa pitkin.

2. Adven valmistaa typpirikkaasta syötteestä biokaasua noin 15 000 megawattituntia vuodessa.

3. Biokaasusta tehdään edelleen kaasumoottorin avulla sähköä ja lämpöä.

4. Sähkö hyödynnetään esimerkiksi Advenin energialaitoksella. Tulevaisuudessa biokaasun käyttäminen myös liikennekäytössä on mahdollista.

5. Lämpö syötetään Hangon kaukolämpöverkkoon – se kattaa 20 prosenttia verkon lämmitystarpeesta.

6. Biokaasun valmistuksesta jää jäljelle mädätysjäännös, josta tehdään kiinteää maanparannusainetta ja nestemäistä typpilannoitetta maatalouden käyttöön.

7. Syötteiden mukana biokaasulaitokseen tulee paljon vettä, josta suurin osa puhdistetaan juomaveden puhdistuksessa käytetyllä tekniikalla. Puhdistettua vettä voidaan käyttää Hangon Puhdistamo Oy:n prosessissa, jolloin suljetun kierron ratkaisu vähentää jätevedenpuhdistamon vedenkulutusta.

Lisätiedot:

Adven: myyntipäällikkö Hanna Litendahl, hanna.litendahl@adven.com, puh. +358 50 464 4629