Uudistunut Adven tähtää energiasiirtymän johtavaksi kumppaniksi

7.11.2022
Lehdistötiedotteet Yleinen

Ruotsalainen kaukolämpöyhtiö Värmevärden ja pohjoiseurooppalainen energiayhtiö Adven ovat yhdistyneet ja toimivat jatkossa nimellä Adven. Yhdistymisen myötä yhtiö vahvistaa asemaansa ja tähtää energiasiirtymän johtavaksi kumppaniksi.

Toimitusjohtaja Anders Ericsson linjaa uuden Advenin mahdollistavan aimo sysäyksen energiasiirtymälle: kaukolämpöasiakkaille yhdistyminen tarkoittaa lisää vakautta ja turvallisuutta ja teollisuustoimialoille pienempiä päästöjä ja kustannustehokkuutta räätälöityjen energiapalvelujen avulla.

Kiihtyvään tahtiin etenevä siirtymä fossiilisista polttoaineista kestäviin energiaratkaisuihin kasvattaa teknologian, osaamisen ja pääoman kysyntää kaikkialla. Monimutkaisuutta ja painetta lisäävät osaltaan myös paikallinen ja EU:n lainsäädäntö. Monet yritykset ja kunnat ovat tilanteessa, jossa tarvitaan pätevää kumppania resurssien käytön optimoimiseksi ja siirtymän edistämiseksi. Tässä Adven voi auttaa.

– Meillä on keinot auttaa kuntia ja teollisuutta energiasiirtymässä monin eri tavoin: tiivis kumppanuusmallimme, jossa me asiantuntijayrityksenä hoidamme energian toimitus- ja palveluketjun kokonaisuudessaan, tarjoaa parhaat edellytykset niille asiakkaille, jotka haluavat keskittyä omaan ydinosaamiseensa. Toisinaan keskitymme jonkin tietyn energiantuotannon osa-alueen kehittämiseen yhdessä asiakkaan kanssa. Myös erilaiset osa- tai yhteisomistusmallit saattavat myös olla oikea tie. Me tarkastelemme kuitenkin aina kokonaiskuvaa asiakkaan kannalta, emme vain yhtä palaa, sanoo toimitusjohtaja Anders Ericsson.

Muutoksen mahdollistaja

Ketju, josta Anders Ericsson puhuu, tarkoittaa Advenin ”Energy as a Service®” -mallia. Siinä Adven kantaa täyden vastuun kiinteistön tai teollisen tuotantolaitoksen tarvitseman energian koko toimitusketjusta, eli ratkaisun suunnittelusta, investoinnista, laitoksen rakentamisesta ja operoinnista samoin kuin energiapalvelun jatkuvasta kehittämisestä. Tämä malli on tehnyt Advenista tietynlaisen mahdollistajan, kun esimerkiksi teollisuuden päämääränä on siirtymä pois fossiilisista polttoaineista. Siirtymä on ollut myös yhtiön oman energiantuotannon keskiössä jo hyvän aikaa, kun sekä Adven että Värmevärden ovat osaltaan lisänneet uusiutuvien ja kierrätettyjen energialähteiden osuutta kaukolämmön tuotannossa.

– Suuren yrityksen synergiaedut näkyvät esimerkiksi polttoainevolyymeissa tai laajana ratkaisuosaamisena, kun pohditaan keinoja päästöjen pienentämiseksi. Se tarkoittaa myös kustannustehokkuutta näinä epävarmoina aikoina, Anders Ericsson toteaa.

Johtava kumppani

Yhdistymisen myötä energiayhtiö Advenilla on yli 50 vuoden kokemus kaukolämmöstä ja teollisesta energiantuotannosta, ja se operoi noin 350 laitosta Pohjoismaissa ja Baltiassa. Uusi Adven työllistää noin 580 asiantuntijaa, ja yhteisenä päämääränä on vahvistavat yhtiön asemaa johtavana kumppanina energiamurroksessa Suomessa ja muualla Pohjoismaissa ja Euroopassa.

Lisätietoja

Anders Ericsson, puh. +46 70 107 44 12, anders.ericsson@adven.com

Adven

Adven on dynaaminen energiakonserni, jonka päämääränä on edistää energiasiirtymää kehittämällä kestäviä ja kilpailukykyisiä ratkaisuja yhteistyössä asiakkaiden, kuntien ja toimittajien kanssa. 580 työntekijäämme tarjoavat kotitalouksille ja yrityksille kaukolämpöön ja geoenergiaan perustuvaa lämmitystä sekä teollisuudelle resurssitehokkuutta edistäviä höyryntuotannon, lämmityksen, jäähdytyksen ja infrastruktuurin palveluja. Meillä on yli 50 vuoden pitkä ja vankka kokemus alalta. Vastaamme yli 350 laitoksen toiminnasta Euroopassa, ja kokonaisenergiantuotantomme on 5 TWh. Liikevaihtomme on 337 miljoonaa euroa ja taseemme loppusumma 1,320 miljoonaa euroa.

Yhdessä kohti tulevaisuuden mahdollisuuksia.