Uusiutuvat ja kierrätetyt energialähteet

Uusiutuvien ja kierrätettyjen energialähteiden mahdollisimman laaja käyttö on tärkeää sekä omassa kaukolämmön tuotannossamme että yrityksille sekä kiinteistöille räätälöidyissä ratkaisuissamme.

Hyödynnämme tarkemmin sanottuna yhteiskunnan ylijäämiä, joita ei voida käyttää muihin tarkoituksiin. Vuoden kylmimpänä päivänä osa lämmöstä saatetaan tuottaa öljyllä, mutta pyrimme asteittain lopettamaan kaiken fossiilisen öljyn käytön kaukolämmön tuotannossa Ruotsissa ja Suomessa vuoden 2030 loppuun mennessä. Pyrimme lopettamaan asteittain myös turpeen käytön kaukolämmön tuotannossa Suomessa vuoden 2030 loppuun mennessä.

Mitä uusiutuvat ja kierrätettävät energialähteet ovat?

Uusiutuvat energialähteet eivät lopu näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa, vaan uusiutuvat jatkuvasti. Niihin kuuluu esimerkiksi biopolttoaine eli biomassasta valmistettu polttoaine. Sitä voidaan valmistaa esimerkiksi puusta, kasviöljystä tai ruokajätteestä, ja joissakin tapauksissa se prosessoidaan käyttötarkoitukseensa sopiviin muotoihin. Myös geoenergia on uusiutuvaa energiaa. Siinä auringon ja maaperän energiaa käytetään lämmitykseen ja viilennykseen. Uusiutumattomien energialähteiden energia on loppumassa ja uusiutuu vasta miljoonien vuosien kuluessa. Uusiutumattomia energialähteitä ovat esimerkiksi maakaasun, öljyn ja hiilen kaltaiset fossiiliset polttoaineet.

Kierrätysenergia on periaatteessa prosessin ylijäämää, jota ei loppusijoiteta jätteenä, vaan käytetään polttoaineena. Esimerkiksi jätteen sisältämä energia voidaan hyödyntää sen sijaan, että jäte vietäisiin kaatopaikalle. Se voi olla myös teollisuusprosessin ylijäämälämpöä, kierrätyspuusta valmistettua haketta tai hyödynnettävää jätevesilietettä. Biopolttoaine voidaan joissakin tapauksissa luokitella sekä uusiutuvaksi että kierrätysenergialähteeksi, kun oksien ja latvusten kaltaisia metsäteollisuuden jäämiä käytetään energianlähteenä.

Jätteestä arvoksi

Olemme auttaneet lukuisia teollisuusasiakkaitamme uudelleenrakentamaan tuotantoansa siten, että pystymme ottamaan talteen prosesseissa syntyvän ylijäämälämmön. Ylijäämälämpö voidaan toisinaan hyödyntää asiakkaan omissa prosesseissa, kun taas toisissa tapauksissa, jossa lämpö ei ole teollisuuden tarpeisiin riittävän kuumaa, voimme käyttää sitä kaukolämmön tuottamiseen.

Suuri osa toimittamastamme energiasta perustuu metsäteollisuuden jäännöstuotteisiin, joita teollisuus ei pysty itse hyödyntämään, kuten puunkuoreen ja sahanpuruun tai hakkuujätteeksi jääviin oksiin ja latvuksiin. Voimme ottaa energiaa talteen myös kierrätyspuuhakkeesta, jota saadaan pääasiassa purkupuusta. Kierrätyshakkeessa on puun lisäksi jonkin verran maalia, lakkaa ja muita aineita, jotka poistetaan kierrosta prosessin yhteydessä. Näin materiaalin sisältämät myrkylliset aineet häviävät turvallisesti.

Sama pätee myös kotitalous- ja teollisuusjätteeseen: jos emme pysty hyödyntämään jätettä millään muulla tavalla, poltamme sen lämpökeskuksissamme, puhdistamme savukaasut ja poistamme epäterveelliset aineet kierrosta hallitusti.

Miksi investoimme kierrätyspolttoaineisiin?

Ilmastonmuutos aiheuttaa merkittäviä muutoksia energia-alalla. Kierrätyspolttoaineisiin perustuvilla ratkaisuillamme on tärkeä rooli sekä kuljetusalan että teollisuuden alojen siirtyessä fossiilisista polttoaineista fossiilittomiin, koska tällöin emme kilpaile polttoaineista kaikkien muiden kanssa.

Kun uudistamme omia tuotantolaitoksiamme, teemme niihin muutoksia, joiden ansiosta pystymme käyttämään monenlaisia kierrätyspolttoaineita. Kierrätyspolttoaineet ovat materiaaleja, joita ei voi enää kierrättää muuhun kuin energian tuotantoon. Ne ovat pääasiassa erilaisia jäämiä tai jätettä, kuten kierrätyspuuta, muovia ja paperia. Tuotamme niistä energiaa teollisuuden prosesseihin ja lämpöä kotitalouksille sen sijaan, että ne sijoitettaisiin kaatopaikalle.

Anders Ericsson
Adven-konsernin toimitusjohtaja

On erittäin tärkeää, että kierrätyspolttoaineista huolehditaan ympäristön kannalta vastuullisesti ja turvallisesti. Laitoksissamme käytetäänkin tehokkaita puhdistusjärjestelmiä, jotka keräävät talteen raskasmetallien kaltaiset myrkyt ja muut aineet, joita emme halua päästää takaisin kiertoon. Autamme tällä tavoin vähentämään vaarallisten aineiden päätymistä luontoon samalla kun tuotamme lämmitystä asiakkaillemme.

Energian talteenotto on osa EU:n jätehierarkiaa

Useimmat yhteiskunnat haaveilevat tilanteesta, jossa jätettä ei syntyisi lainkaan. Ajatus on kuitenkin utopistinen maailmassa, jossa kulutus lisääntyy räjähdysmäisesti. Jo pelkästään Pohjoismaissa, joissa kierrätys osataan hyvin, jokainen asukas tuottaa lähes 500 kiloa jätettä vuodessa. Jätehierarkia eli etusijajärjestys on monissa maissa noudatettava EU:n direktiivi, joka määrittää, miten jätteet tulisi hävittää. Voimme kaikki edistää vastuullista kiertoa noudattamalla jätehierarkiaa.

Jätehierarkian vaiheet:

1. Vähennä

Aivan ensimmäiseksi on tärkeää vähentää sellaisten tavaroiden käyttöä, joista syntyy jätettä, ja yksinkertaisesti jättää tavaroita ostamatta tai yrittää hankkia resurssitehokkaasti valmistettuja tuotteita.

2. Käytä uudelleen

Kun emme enää tarvitse jotakin, vaikkapa neulepaitaa, voimme yrittää tarjota sen jonkun toisen käyttöön esimerkiksi lahjoittamalla tai myymällä sen uudelle käyttäjälle. 

3. Kierrätä

Kun tuotetta ei voi enää käyttää uudelleen, se on jätettä, ja jätteen sisältämä materiaali on kierrätettävä. Teemme sen esimerkiksi lajittelemalla pakkausmateriaalit, kompostoimalla tai toimittamalla tuotteen yritykselle, joka voi kierrättää materiaalit uusien tuotteiden valmistukseen. 

4. Ota energiat talteen

Jos jätettä ei voi tai pidä kierrättää, on meidän vuoromme. Otamme materiaalin sisältämän energian talteen ja lajittelemme pois mahdolliset myrkylliset aineet, joita ei haluta päästää takaisin kiertoon yhteiskunnassa. Samalla tuotamme energiasta lämpöä ja joissakin tapauksissa sähköä. Näin voidaan hyödyntää vähintään materiaalin sisältämä energia.

5. Loppukäsittely

Loppukäsittely tarkoittaa jätteen sijoittamista kaatopaikalle. Se on huonoin ja viimeinen vaihtoehto, jota on vältettävä kaikin tavoin. Euroopassa sijoitetaan kaatopaikoille noin 130 miljoonaa tonnia jätettä vuodessa. Jäte sisältää valtavasti energiaa, jota voitaisiin käyttää suurten kaupunkien lämmitykseen.

Välivaiheen polttoaineet

Strategiamme on selkeä: haluamme tuottaa energiaa uusiutuvista ja kierrätetyistä energialähteistä. Ymmärrämme kuitenkin, että siirtymä vastuulliseen tulevaisuuteen on yhteiskunnalle haastava, ja se etenee eri tahtiin eri markkinoilla, joilla toimimme. Tämä tarkoittaa, että emme joissakin tapauksissa ehkä pysty ensivaiheessa käyttämään pelkästään uusiutuvia ja kierrätettyjä ratkaisuja. Haluamme kuitenkin aina varmistaa, että tie vastuulliseen ratkaisuun on näköpiirissä. Kaikkia vaiheita tarvitaan vastuullisen vaikutuksen luomiseen.

Haluatko tutustua meihin paremmin?

Tietoa meistä