Miksi Energy as a Service® -kumppanuus kannattaa?

Tarjoamme fiksuja energiakumppanuuksia teollisuus- ja suurkiinteistöyrityksille.

Monet tunnistavat omistamatta jättämisen arvon. Omistamatta jättäminen tarkoittaa, ettei tarvitse investoida, ei tarvitse ottaa riskejä, ei tarvitse olla asiantuntija kaikessa – ja silti voi loistaa. Se tarkoittaa myös, että jotain on käytettävissä tarvitsematta kantaa siitä vastuuta.

Yhdessä ajamme muutosta

Energiamarkkinan muuttuessa yhä monimutkaisemmaksi ja arvaamattomammaksi ja maailmanlaajuisen kilpailun kiristyessä asiantuntijayhteistyön tarve kasvaa. Yhdessä asiakkaidemme ja toimittajiemme kanssa edistämme energiasiirtymää ja annamme asiakkaillemme mahdollisuuden ylläpitää kilpailukykynsä muuttuvassa maailmassa.

VAKAUS

Kannamme riskin ja vastuun ja omistamme – jotta sinun ei tarvitse

Kumppanuus Advenin kanssa tarjoaa vakautta, jonka avulla voit parantaa liiketoimintasi ennustettavuutta tulevaisuudessa. Pitkäaikaiset kumppanuussopimuksemme parantavat hintojen ennustettavuutta ja kilpailukykyä.

Otamme vastuun teollisista energia- tai vesi-infrastruktuureista ja pienennämme asiakkaittemme riskiä. Kokeneet, uusimpien teknologioiden ja polttoaineiden asiantuntijamme ovat aina käytettävissä ja varmistavat, että asiakkaamme ovat valmiita seuraavaan siirtoonsa.

Mitä tarjoamme?

– 10–15 vuoden sopimukset

– Adven vastaa pääomakustannuksista (CAPEX)

KESTÄVYYS

Toteuta oma energiasiirtymäsi sujuvasti

Olemme keskellä valtavaa muutosta, mutta roolimme ovat erilaisia. Meidän tehtävämme on auttaa asiakkaitamme energiasiirtymässä ja heidän ympäristötavoitteidensa saavuttamisessa, siirtymässä fossiilisista uusiutuviin ja kierrätettyihin polttoaineisiin, tehokkaampaan luonnonvarojen käyttöön ja jätteen vähentämiseen.

Meillä on asiantuntemusta ja kokemusta eri energiamuodoista ja polttoaineista sekä useista eri teknologioista. On tavoitteena sitten energian säästäminen, hiilidioksidipäästöjen vähentäminen tai siirtyminen kohti jätteettömyyttä, autamme asiakastamme koko siirtymän ajan – ja teemme sen edistämällä kilpailukykyäsi.

FOKUS

Investoi siihen, mikä on liiketoiminnallesi tärkeintä

Voimme auttaa asiakkaitamme saavuttamaan ympäristötavoitteensa esimerkiksi:

  • hiilestä irtautumisen nopeuttaminen
  • fossiilisten polttoaineiden käytön lopettaminen
  • energian säästäminen ja uudelleenkäyttö
  • veden säästäminen
  • resurssitehokkuus ja kemikaalien talteenotto
  • jätteettömyys.

Kun kumppaninasi on Adven, voit vihdoin luopua kaikesta, mikä ei tuota arvoa, ja keskittyä olennaiseen. Voit vapauttaa pääomia investointeihin, asiantuntemusta ja resursseja yrityksellesi tärkeimpiin asioihin, on se sitten innovointi, laajentuminen tai liiketoiminnan kasvattaminen.

Samalla teemme yrityksestäsi vahvemman varmistamalla, että kumppanuutemme lujittaa liiketoimintaanne. Tuomme lisäarvoa arvoketjun moniin osiin. Toteutamme projektit kilpailukykyisellä tavalla käyttäen kokenutta henkilöstöä. Käyttö- ja kunnossapito-organisaatiomme hyödyntää osaamistaan ja kalustoaan tehokkaimmalla mahdollisella tavalla.

Laaja polttoaineiden hankintaorganisaatiomme varmistaa asiakkaillemme kilpailukykyiset hinnat ja saatavuuden. Varmistamme, että yrityksesi saavuttaa niin kestävän kehityksen tavoitteet kuin operatiiviset ja taloudellisetkin tavoitteet.

Energy as a service® – Resurssien vapauttaminen yrityksesi kasvuun voi olla ratkaiseva tekijä.