Geotermistä hybridienergiaa – muutakin kuin maalämpöä

13.7.2022
Artikkelit Suurkiinteistöt

Kiinteistönomistajat ovat kovan paineen alla, kun sijoittajat, vuokralaiset ja suuri yleisö odottaa toimialaa saavan aikaan kustannussäästöjä ja samalla edistämään ilmastonmuutoksen torjuntaa. Tämä näkyy kaikkialla kiinteistötoimialalla.

Koska energiankäyttö on merkittävä tekijä kiinteistön elinkaarikustannuksissa, energiatehokkuuden edistäminen on itsestään selvyys. Energiankäytön leikkaaminen tarkoittaa siis alhaisempia kustannuksia ja pienempää ympäristökuormitusta. Kun uusiutuva energia otetaan mukaan kuvioon, on ongelman ratkaisemiseksi otettu suuri askel.

Monet kiinteistöalan toimijat lähestyvät meitä tiedustellakseen maalämpöratkaisuista, joiden edut ovat hyvin tiedossa, mutta useille ne ovat tuttuja vain asuinkiinteistöistä. Asia on kuitenkin toisin: olemme toteuttaneet laajamittaisia geoenergiakokonaisuuksia myös hyvin kompakteille tonteille ja suurkiinteistöihin, kuten kauppakeskuksiin.

Myös aurinkoenergian hyödyntäminen kiinteistöissä on hyvin tiedossa, mutta muut ratkaisut eivät niinkään.

Hybridiratkaisuista on moneksi

Kiinteistön tarpeisiin räätälöidyllä hybridiratkaisulla voidaan valjastaa esimerkiksi päivittäistavarakaupan elintarvikeliikkeen jäähdytyslaitteiden lauhde-energia hyötykäyttöön. Jos lähistöllä on vesistöjä, voimme hyödyntää niistä saatavaa lämpöenergiaa. Meillä on esimerkki, jossa kiinteistön vieressä virtaava joki on osa energiaratkaisua. Lisäksi on ilma-vesilämpöpumppuratkaisut, jotka tukevat hybridiratkaisua, silloin kun geoenergiapotentiaali ei yksin riitä.

Pyrimme aina löytämään kiinteistölle optimaalisen, erilaisista vaihtoehdoista koostuvan ratkaisun ottaen huomioon kiinteistön koon, sijainnin, käytön, tontin ominaisuudet ja mahdolliset kiinteistössä tai lähialueilla saatavilla olevat energialähteet.

Mitä voimme sitten saada aikaan? Hiilineutraalin energiaratkaisun, jossa energiankulutus on pienempi ja kustannussäästöt huomattavat.

Kohti suurkiinteistöjen vastuullisuustavoitteita

Perinteisiin ratkaisuihin verrattuna voimme vähentää hiilipäästöjä merkittävästi ja tukea asiakkaitamme vastuullisuustavoitteidensa saavuttamisessa. Yksi näistä voi olla kiinteistön BREEAM tai LEED -ympäristösertifiointi, joka edistää mm. kiinteistön houkuttelevuutta.

Kustannussäästöjä alkaa kertyä alusta lähtien, sillä Energy as a Service® -mallissamme löydämme aina kustannustehokkaimman ratkaisun, eikä kiinteistönomistajan tarvitse enää tehdä omia investointeja energiaratkaisuun. Tyypillisesti voimme saavuttaa yli 10% säästön energiakustannuksissa.

Teemme tämän myös hyvin helpoksi asiakkaillemme. Huolehdimme energiaratkaisun suunnittelusta, toteutuksesta, investoinneista, käytöstä, ylläpidosta ja jatkuvasta kehittämisestä.

Joten, jos rakennat uutta kiinteistöä, remontoit olemassa olevaa tai olet vain kiinnostunut tekemään kiinteistöstäsi kustannustehokkaamman ja kestävämmän, soita meille!