Ilgtspējas virzīti

2021. gadā Adven un Värmevärden apvienojās kā viens uzņēmums. Kopš tā laika mēs esam noteikuši jaunus procesus, darba metodes, rīkus un kopīgus mērķus. Tas attiecas arī uz ilgtspēju.

Mūsu ilgtspējas prezentācijā mēs dalāmies ar to, kur mēs atrodamies savā ceļā, mūsu mērķiem, darbībām un dažiem izaicinājumiem, ar kuriem mēs saskaramies ceļā. Mēs esam augošs uzņēmums – un, ja mēs varam augt, vienlaikus samazinot klimata pēdas nospiedumu no mūsu pārdotās enerģijas – mēs zinām, ka mēs radām pārmaiņas plašākā mērogā ne tikai sev, bet arī mūsu klientiem un planētai.

Mēs atzinīgi vērtējam atsauksmes, kas pierāda, ka mēs darām pareizās lietas. Tas pats attiecas uz lietām, kuras, jūsuprāt, var uzlabot. Neatkarīgi no tā, lūdzu, dalieties savās domās ar mums. Kopā mēs kļūstam vēl labāki.

Daži no mūsu panākumiem 2023. gada laikā

Katras pārdotās megavatstundas oglekļa pēdas nospiedums tika samazināts par 4%

No 66% līdz 68,5% palielinājās to darbinieku īpatsvaru, kuri jūtas ļoti motivēti ar skaidriem mērķiem

Noslēdzām jaunas partnerības, kuru mērķis ir samazināt CO2 emisijas par 12 231 tonnu

Adven & Kvalitāte – ISO standarti

Mums atbildība nozīmē arī kvalitāti. Lai nodrošinātu mūsu sniegto pakalpojumu kvalitāti, mēs ieviešam, ievērojam un uzturam noteiktus ISO standartus.

Latvijā Adven praktizē šādus ISO standartus:

– Arodveselības un darba drošības vadības sistēmas ISO 45001:2018
– Energopārvaldības sistēmas ISO 50001:2018

Adven & Drošība

Mums ir ļoti svarīgi nodrošināt drošību darbā. Mēs vēlamies, lai viss mūsu pašu personāls, darbuzņēmēji un mūsu viesi varētu atgriezties mājās droši un veseli. Mēs esam izvirzījuši kopīgus mērķus, lai nodrošinātu nepārtrauktus uzlabojumus veselības un drošības jomā un sekotu līdzi mūsu sniegumam.

Mēs sekojam gan proaktīviem, gan reaktīviem veselības un drošības KPI rādītājiem, lai sekotu līdzi mūsu progresam. Mēs nepārtraukti strādājam pie uzlabojumiem, lai nodrošinātu drošu darba vietu un drošas darba metodes.

Aicinām cilvēkus padomāt par savu un citu cilvēku drošību un ar savu darbu saistītajiem riskiem un pareizi izvēlēties darba metodes, izmantojamos līdzekļus, individuālos aizsardzības līdzekļus un citas pielietotās riska kontroles metodes. Jau daudzus gadus esam mudinājuši savus darbiniekus aktīvi ziņot par drošības novērojumiem un uzlabojumu idejām. Šīs aktivitātes ļauj mums efektīvi uzlabot drošības pasākumus un pozitīvi ietekmē organizācijas drošības kultūru.

Lasiet vairāk mūsu ilgtspējas prezentācijā.

Adven & Vide

Mums ilgtspēja nozīmē risinājumus, kas uzlabo enerģijas, ūdens un materiālu efektivitāti.

Mēs cenšamies izstrādāt veidus, kā izmantot atjaunojamos un pārstrādātos enerģijas avotus, un ieguldām, lai padarītu to izmantošanu efektīvāku.

Mēs rūpējamies par apkārtējās vides aizsardzību, novēršot kaitīgo piesārņojumu mūsu ikdienas darbībās.

Vēlies mums pievienoties?

Atrodi savu karjeru Adven