Centralizētā siltumapgāde – Cēsis

Kopš 2018.gada jūlija Cēsu pilsētas teritorijā “Adven” nodrošina siltumenerģijas, ražošanu, pārvadi un sadali.

Uzņēmums nodarbojas ar siltumenerģijas, elektroenerģijas ražošanu un piegādi patērētājiem. Pateicoties veiktajiem uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas pasākumiem, uzņēmums laika gaitā ir spējis nodrošināt siltumenerģijas ražošanas tarifu samazinājumu. Arī nākotnē, izvērtējot zudumus siltumtrasēs un to tehnisko stāvokli, tiks turpinātas investīcijas pārvades tīklu atjaunošanā.

“Adven” centralizētā siltumapgāde ir vietējā siltumenerģija. Centralizētās siltumapgādes ražošanā mēs izmantojam vietējās izcelsmes biokurināmo un apņēmīgi strādājam pie risinājumiem, kas samazinātu centralizētās siltumapgādes emisijas.

Aktuālo informāciju par pārtraukumiem, iepirkumiem un patēriņu skatīt – Paziņojumi – Cēsis

Spēkā esošais tarifs no 2022. gada 1. oktobra (Latvijas Vēstnesis Nr. 182)

Siltumenerģijas gala tarifs (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,79 EUR/MWh) 146,95 EUR/MWh