Rūpnieciskā sadarbība

Palīdzam vietējām nozarēm un starptautiskiem uzņēmumu enerģijas pārmaiņu procesā

Adven jau vairāk nekā 50 gadus izstrādā dažādus rūpnieciskās enerģijas risinājumus. Izmantojot mūsu Energy as a Service® modeli, mēs piegādājam rūpniecisko tvaiku, siltumu un aukstumu, kā arī gādājam par pārstrādes risinājumiem – tas viss, lai uzlabotu enerģijas, ūdens un materiālu efektivitāti. 

Izmantojam lokālu pieeju jaunu klientu piesaistīšanai un ciešu sadarbību veidošanai ar vietējiem centralizētās siltumapgādes tīkliem. Kamēr vienam kaimiņam pāri palikušo siltumu nav kur likt, otram ir plāns savu rūpniecību paplašināt. Apvienojot spēkus, varam daudz efektīvāk izmantot gan vietējos, gan pasaules resursus. 

Adven sadarbojas ar lieliem un maziem rūpnieciskajiem centriem, tādā veidā rūpējoties par sadarbībām, kas ir vērtīgas ne tikai mums pašiem, bet arī visai sabiedrībai. Kamēr izmantojam savas gadiem uzkrātās zināšanas un ieguldām nepieciešamos līdzekļus kvalitatīvi izstrādātos projektos, mūsu klienti var pievērsties savu uzņēmumu pamatdarbībai.

Mūsu piedāvājums rūpniecības uzņēmumiem

Izstrādājot īpaši pielāgotus enerģijas, ūdens un resursu lietojuma risinājumus, mēs palīdzam klientiem sasniegt to ilgtspējības, finanšu un citus ar uzņēmuma darbību saistītus mērķus.

Enerģijas taupīšana

Pirms būvējam ko jaunu, mēs vienmēr pārliecināmies, vai klienti izmanto tikai tik, cik nepieciešams un efektīvi liek lietā to, kas viņiem jau ir.

Pārejam uz atjaunojamo enerģiju

Mēs palīdzam klientiem pakāpeniski atteikties no fosilā kurināmā un samazināt CO2 izmešus.

Nulle atkritumu

Tas, ko klienti uzskata par atkritumiem, mēs lielākoties redzam atšķirīgi. Mēs veidojam dažādas sānu plūsmas, lai resursi tiktu izmantoti atkārtoti.

Ūdens attīrīšana un taupīšana

Mēs gādājam par ūdens kvalitāti, apstrādājot saldūdeni un notekūdeņus. Tādējādi mēs palīdzam klientiem izmantot ūdeni atkal un atkal.

Piemērotākās tehnoloģijas izvēle

Reizēm gadās, ka viens der visiem. Citos gadījumos tas tā nav. Kad individuāli pielāgojam risinājumus rūpniecības uzņēmumiem un lielajiem īpašumiem, kā tas notiek mūsu Energy as a Service® partnerības modeļos, mums vienmēr ir jādomā ārpus ierastajām robežām.

Mūsu virzītājspēks ir klienta ražošanas procesi un mērķi, nevis tehnoloģijas, kas uz doto brīdi ir pieejamas. Mums nav tādu tehnoloģiju, kurām vienmēr dotu priekšroku.

Lai arī varam lepoties ar gadiem ilgu pieredzi un plašām zināšanām dažādās tehnoloģiju jomās, mēs nekad nezaudējam ziņkāri un vienmēr esam gatavi izmēģināt iet jaunu ceļu, kas galu galā palīdzētu arī mūsu klientiem sagatavoties spert nākamo soli.

Segmenti, ko apkalpojam

Ja vēlaties uzlabot energoefektivitāti vai pāriet uz atjaunojamo enerģiju, mēs esam šeit, lai palīdzētu. Izvēlieties savu segmentu un uzziniet kā.

Pārtika un dzērieni

Ķimikālijas un farmācija

Metāli un kalnrūpniecība

Celuloze un papīrs