Cenu aptauja projekta izstrādei jaunas siltumtrases izbūvēšanai

19.01.2023

SIA “Adven Latvia” (Reģ. Nr. 40203143132) izsludina cenu aptauju projekta izstrādei par jaunas siltumtrases izbūvēšanu.

Tehniskie noteikumi.

Cenu aptaujas noteikumi.

Pieteikuma forma.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2023.gada 27.janvāris plkst. 12:00. Piedāvājumu var iesniegt Rūpniecības ielā 13A, Cēsīs vai arī elektroniski, nosūtot to uz e-pastu: cesis@adven.com.

Jautājumu gadījumā lūgums zvanīt vai rakstīt uz telefona numuru 28370429

Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Cēsīs, Bērzaines ielas kvartālā.

20.12.2022

Pasūtītājs:SIA “Adven Latvia”, reģistrācijas nr.40203143132
Juridiskā adrese:Cēsīs, Rūpniecības 13A, LV-4101
Iepirkuma nosaukums:Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Cēsīs, Bērzaines ielas kvartālā.
Iepirkuma ID:AL-siltumavots-2022/08
Iepirkuma metode:Atklāts konkurss
Līguma veids:piegāde
Paziņojuma publicēšanas datums:2022.gada 20.decembris
Publikācija IUB PVS sistēmā
Komentāri:Iepirkuma procedūra tiek veikta Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta Nr. 4.3.1.0/22/A/034 “Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Cēsīs, Bērzaines ielas kvartālā” ietvaros.
Iepirkuma procedūras dokumenti:Nolikums.pdf
Tehniskā specifikācija.pdf
Precizējumi Nr.1 (publicēts 02.01.2023)
Precizējumi Nr.2 (publicēts 09.01.2023)
Kontaktpersonas:SIA “Adven Latvia” projektu vadītājs Mārcis Smalkais marcis.smalkais@adven.com +371 26112273
Pieteikumu iesniegšanas termiņš2023.gada 20.janvāris, plkst. 10.00

Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Cēsīs, Bērzaines ielas kvartālā. Ēkas demontāža

07.12.2022

Pasūtītājs:SIA “Adven Latvia”, reģistrācijas nr.40203143132
Juridiskā adrese:Cēsīs, Rūpniecības 13A, LV-4101
Iepirkuma nosaukums:Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Cēsīs, Bērzaines ielas kvartālā. Ēkas demontāža
Iepirkuma ID:AL-siltumavots-2022/07
Iepirkuma metode:Atklāts konkurss
Līguma veids:būvdarbi
Paziņojuma publicēšanas datums:2022.gada 07.decembris
Publikācija IUB PVS sistēmā
Komentāri:
Iepirkuma procedūras dokumenti:Nolikums.pdf
Tehniskā specifikācija.pdf
Rezultāts (16.01.2023)
Kontaktpersonas:SIA “Adven Latvia” projektu vadītājs Mārcis Smalkais marcis.smalkais@adven.com +371 26112273
Pieteikumu iesniegšanas termiņš2022.gada 28.decembris, plkst. 10.00

Cenu aptauja “Kombinētā degļa piegāde Cēsīs, Turaidas 7”

05.09.2022

SIA “Adven Latvia” (Reģ. Nr. 40203143132) izsludina cenu aptauju par pelnu transportiera pārbūvi Rūpniecības ielā 13, Cēsīs.
Iepirkuma identifikācijas Nr.: AL-siltumavots-2022/06;
Iepirkuma nosaukums: “Kombinētā degļa piegāde Cēsīs, Turaidas 7”
Cenu aptaujas noteikumi

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada. 16. septembris plkst.12.00.

Cenu aptauja “1,2MW Ūdenssildāmā katla piegāde, Cēsīs”

05.09.2022

SIA “Adven Latvia” (Reģ. Nr. 40203143132) izsludina cenu aptauju par pelnu transportiera pārbūvi Rūpniecības ielā 13, Cēsīs.
Iepirkuma identifikācijas Nr.: AL-siltumavots-2022/05;
Iepirkuma nosaukums: “1,2MW Ūdenssildāmā katla piegāde, Cēsīs”
Cenu aptaujas noteikumi

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada. 16. septembris plkst.12.00.

Paziņojums par noteikto (piedāvāto) tarifu

31.08.2022

SIA „Adven Latvia“ reģ. Nr. 40203143132, juridiskā adrese Rūpniecības iela 13A, Cēsis, LV4101, 2022. gada 30.augustā, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu jaunajam tarifam.

Sabiedrisko pakalpojumu veidsSpēkā esošais tarifs
(bez PVN)
Noteiktais (piedāvātais) tarifs
(bez PVN)
Tarifa palielinājums/ samazinājums  (%)
Siltumenerģijas ražošana54,84111,95104,1%
Siltumenerģijas pārvade un sadale22,2831,9843,5%
Siltumenerģijas tirdzniecība2,232,230,0%
Akcīzes nodoklis0,790,790,0%
Siltumenerģijas gala tarifs80,15146,9583,3%

Noteiktā (piedāvātā) siltumenerģijas gala tarifa spēkā stāšanās datums ir 2022. gada 01. oktobris. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas tikai ar kurināmā izmaksu palielinājumu.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu lietotājs var Rūpniecības iela 13, Cēsis, LV4101 iepriekš sazinoties Tel.:+371 64107389 vai nosūtīt tos uz elektroniskā pasta adresi: cesis@adven.com.

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Rūpniecības iela 13, Cēsis, LV4101, T.:+371 64107389 E-pasts: cesis@adven.com kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”

CENU APTAUJA KURINĀMĀS ŠĶELDAS PIEGĀDEI

05.08.2022.

SIA “Adven Latvia”, reģ. Nr. 40203143132, izsludina cenu aptauju kurināmās šķeldas piegādei laika periodam no 2022.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 30.jūnijam.

Pretendentiem lūdzam sazināties ar SIA “Adven Latvia” atbildīgo personu Mārtiņu Bulduru pa tālruni  29411862 vai, rakstot uz e-pastu cesis@adven.com.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz  2022.gada 11.augustam plkst.12.00.

Cenu aptauja “Pelnu transportiera pārbūve Rūpniecības ielā 13, Cēsīs”

28.07.2022

SIA “Adven Latvia” (Reģ. Nr. 40203143132) izsludina cenu aptauju par pelnu transportiera pārbūvi Rūpniecības ielā 13, Cēsīs.
Iepirkuma identifikācijas Nr.: AL-siltumavots-2022/04;
Iepirkuma nosaukums: “Pelnu transportiera pārbūve Rūpniecības ielā 13, Cēsīs”
Cenu aptaujas noteikumi

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada. 22. augusts plkst.12.00.

CENU APTAUJA KURINĀMĀS ŠĶELDAS PIEGĀDEI – Turaidas iela 7, Cēsis

SIA “Adven Latvia”, Reģ. Nr. 40203143132, izsludina cenu aptauju kurināmās šķeldas piegādei laika periodam no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. jūnijam.

Pretendentiem lūgums sazināties ar SIA “Adven Latvia” atbildīgo personu Mārtiņu Bulduru pa tālruni  29411862 vai, rakstot uz e-pastu cesis@adven.com.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 28. jūlijs plkst. 12.00.

Iepirkuma procedūra Ārējo siltumapgādes tīklu būvniecība no Emīla Dārziņa ielas 1, līdz Bērzaines ielai 34 un Dārtas ielai 1, Cēsīs

Pasūtītājs:SIA “Adven Latvia”, reģistrācijas nr. 40203143132
Juridiskā adrese:Rūpniecības iela 13A, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101
Iepirkuma nosaukums:“Ārējo siltumapgādes tīklu būvniecība no Emīla Dārziņa ielas 1, līdz Bērzaines ielai 34 un Dārtas ielai 1, Cēsīs”
Iepirkuma priekšmets un īss apraksts:Iepirkuma priekšmets ir Ārējo siltumapgādes tīklu būvniecība no Emīla Dārziņa ielas 1, līdz Bērzaines ielai 34 un Dārtas ielai 1, Cēsīs. Šī iepirkuma ietvaros paredzēts veikt siltumtrases izbūvi atbilstoši SIA “Projekti LL” izstrādātajam būvprojektam “Ārējo siltumapgādes tīklu būvniecība no Emīla Dārziņa ielas 1, līdz Bērzaines ielai 34 un Dārtas ielai 1, Cēsīs”
Iepirkuma ID:AL-siltumpārvade – 2022/04
Iepirkuma metode:Iepirkuma procedūra tiek rīkota saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja izstrādātajās vadlīnijās „Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” paredzētajiem principiem
Paziņojuma publicēšanas datums:2022.gada 16.jūnijs
CPV kods:45232140-5 – Centrālapkures maģistrāļu būvdarbi
Iepirkuma procedūras dokumenti:IEPIRKUMA PROCEDŪRAS NOLIKUMS (pdf) Pasūtītājs pēc pieprasījuma ieinteresētajiem piegādātājiem, nosūta būvprojektu un iesniedzamo veidlapu formas elektroniskā formātā.
Kontaktpersonas:Raimonds Streļčs, tālrunis: +371 28370429, e-pasts: raimonds.strelcs@adven.com; cesis@adven.com
Dokumentu iesniegšanas termiņš:2022.gada 18.jūlijs, plkst. 10:00

Iepirkuma procedūra Pelnu transportiera pārbūve Rūpniecības ielā 13, Cēsīs

Pasūtītājs:SIA “Adven Latvia”, reģistrācijas nr. 40203143132
Juridiskā adrese:Rūpniecības iela 13A, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101
Iepirkuma nosaukums:“Pelnu transportiera pārbūve Rūpniecības ielā 13, Cēsīs”
Iepirkuma priekšmets un īss apraksts:Pelnu transportiera pārbūve Rūpniecības ielā 13, Cēsīs. Iepirkuma priekšmets ir pelnu transportiera nomaiņa no ķēžu transportiera uz hidraulisko
bīdītāju.
Iepirkuma ID:AL-siltumavots – 2022/03
Iepirkuma metode:Iepirkuma procedūra tiek rīkota saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja izstrādātajās vadlīnijās „Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” paredzētajiem principiem
Paziņojuma publicēšanas datums:2022.gada 15.jūnijs
CPV kods:42164000-6 – Katlu palīgiekārtas
Iepirkuma procedūras dokumenti:IEPIRKUMA PROCEDŪRAS NOLIKUMS (pdf) Pasūtītājs pēc pieprasījuma ieinteresētajiem piegādātājiem, nosūta iesniedzamo veidlapu formas elektroniskā formātā.
Kontaktpersonas:Mārtiņš Buldurs, tālrunis: +371 29411862,
Dāvis Brammanis, tālrunis: +371 28630842, e-pasts: cesis@adven.com
Dokumentu iesniegšanas termiņš:2022.gada 18.jūlijs, plkst. 12:00

Cenu aptauja “Siltummezgla pārbūve ar siltumtrases atjaunošanu Zvirbuļu ielā 19, Cēsīs”

09.06.2022

SIA “Adven Latvia” (Reģ. Nr. 40203143132) izsludina cenu aptauju par plānotajiem darbiem saistībā ar siltu sadales mezgla pārbūvi un siltumtrašu atjaunošanu Cēsīs, Zvirbuļu 19.
Iepirkuma identifikācijas Nr.: AL-siltumpārvade-2022/03;
Iepirkuma nosaukums: “Siltummezgla pārbūve ar siltumtrases atjaunošanu Zvirbuļu ielā 19, Cēsīs”
Cenu aptaujas noteikumi

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada. 29. jūnijs plkst.10.00. (pagarināts 21.06.2022.)

Paziņojums par noteikto (piedāvāto) tarifu

30.05.2022

SIA „Adven Latvia“ reģ. Nr. 40203143132, juridiskā adrese Rūpniecības iela 13A, Cēsis, LV4101, 2022. gada 30.maijā, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu jaunajam tarifam.

Sabiedrisko pakalpojumu veidsSpēkā esošais tarifs
(bez PVN)
Noteiktais (piedāvātais) tarifs
(bez PVN)
Tarifa palielinājums/ samazinājums  (%)
Siltumenerģijas ražošana43,7454,8525,4%
Siltumenerģijas pārvade un sadale20,3922,289,3%
Siltumenerģijas tirdzniecība2,232,230,0%
Akcīzes nodoklis0,790,790,0%
Siltumenerģijas gala tarifs67,1580,1519,4%

Noteiktā (piedāvātā) siltumenerģijas gala tarifa spēkā stāšanās datums ir 2022. gada 01. jūlijs. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar kurināmā izmaksu palielinājumu.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu lietotājs var Rūpniecības iela 13, Cēsis, LV4101 iepriekš sazinoties Tel.: +371  64107391; +371 64107389  vai nosūtīt tos uz elektroniskā pasta adresi: cesis@adven.com.

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Rūpniecības iela 13, Cēsis, LV4101, Tel.: +371 67223679, fakss: +371 67223682 E-pasts: cesis@adven.com kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”

Cenu aptauja kurināmās šķeldas piegādei

13.05.2022

SIA “Adven Latvia”, Reģ. Nr. 40203143132, izsludina cenu aptauju kurināmās šķeldas piegādei laika periodam no 2022.gada 1.jūlijā līdz 2023.gada 30.jūnijam vai 2022.gada 1.jūlija līdz 2022.gada 30. septembrim.

Pretendentiem lūgums sazināties ar SIA “Adven Latvia” atbildīgo personu Mārtiņu Bulduru pa tālruni  29411862 vai rakstot uz e-pastu cesis@adven.com.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2022.gada 18. maija plkst.17.00.

Cenu aptauja Gaisa kondicionieru iegāde un uzstādīšana administrācijas ēkā Rūpniecības ielā 13, Cēsīs

16.02.2022

SIA “Adven Latvia” (Reģ. Nr. 40203143132) izsludina cenu aptauju par plānotajiem darbiem saistībā ar gaisa kondicionieru iegāde un uzstādīšana administrācijas ēkā Rūpniecības ielā 13, Cēsīs.
Lūgums iesniegt cenu piedāvājumu par veicamajiem darbiem, līdz 2022. gada 04. marta plkst. 12.00 Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, vai arī elektroniski nosūtot to uz e-pastu: cesis@adven.com
Iepirkuma identifikācijas Nr.: CS-siltumavots-2022/02;
Iepirkuma nosaukums: “Gaisa kondicionieru iegāde un uzstādīšana administrācijas ēkā Rūpniecības ielā 13, Cēsīs”
Cenu aptaujas noteikumi pievienoti pielikumā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada. 04. marts plkst.12.00.

Par noteikto (piedāvāto) gala tarifu

31.01.2022.

SIA “Cēsu siltumtīkli”, Reģ. nr. 40003007848, 2022. gada 31.janvārī, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar SPRK padomes 2010.gada lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu jaunajam tarifam.

Sabiedrisko pakalpojumu veidsSpēkā esošais tarifs
(bez PVN)
Noteiktais (piedāvātais) tarifs
(bez PVN)
Tarifa palielinājums/ samazinājums (%).
Siltumenerģijas ražošana37,5943,7416,4%
Siltumenerģijas pārvade un sadale19,3420,395,4%
Siltumenerģijas tirdzniecība2,232,230,0%
Akcīzes nodoklis0,790,790,0%
Siltumenerģijas gala tarifs59,9567,1512,0%

Noteiktā (piedāvātā) siltumenerģijas gala tarifa spēkā stāšanās datums ir 2022. gada 05. marts. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar kurināmā izmaksu palielinājumu.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu lietotājs var Rūpniecības iela 13, Cēsis, LV4101 iepriekš sazinoties pa Tel.: +371 64107391; +371 64107389 vai nosūtīt tos uz elektroniskā pasta adresi: cesis@adven.com

Priekšlikumus un ieteikumus par noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Rūpniecības iela 13, Cēsis, LV4101, Tel.: +371 67223679, fakss: +371 67223682 E-pasts: cesis@adven.com kā arī SPRK – Ūnijas ielā 45, Rīga, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 7 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Iepirkuma procedūra Šķeldas padeves sistēmas uzstādīšana katlu mājā Turaidas ielā 7, Cēsīs

Pasūtītājs:SIA “Adven Latvia”, reģistrācijas nr. 40203143132
Juridiskā adrese:Rūpniecības iela 13A, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101
Iepirkuma nosaukums:“Šķeldas padeves sistēmas uzstādīšana katlu mājā Turaidas ielā 7, Cēsīs”
Iepirkuma priekšmets un īss apraksts:“Šķeldas padeves sistēmas uzstādīšana katlu mājā Turaidas ielā 7, Cēsīs”
Iepirkuma ID:CS-siltumavots – 2022/01
Iepirkuma metode:Iepirkuma procedūra tiek rīkota saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja izstrādātajās vadlīnijās „Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” paredzētajiem principiem
Paziņojuma publicēšanas datums:2022.gada 07.janvāris
CPV kods:42164000-6 – Katlu palīgiekārtas
Iepirkuma procedūras dokumenti:IEPIRKUMA PROCEDŪRAS NOLIKUMS (pdf) Pasūtītājs pēc pieprasījuma ieinteresētajiem piegādātājiem, nosūta iesniedzamo veidlapu formas elektroniskā formātā.
Skaidrojumi Nr.1 (pievienots 31.01.2022)
Kontaktpersonas:Mārcis Smalkais, tālrunis: +371 26112273; marcis.smalkais@adven.com
Dokumentu iesniegšanas termiņš:2022.gada 11.februāris, plkst. 10.00Iepirkuma procedūra Siltumtīklu pārbūve Zirņu un Zvirbuļu ielās, Cēsīs

Pasūtītājs:SIA “Adven Latvia”, reģistrācijas nr. 40203143132
Juridiskā adrese:Rūpniecības iela 13A, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101
Iepirkuma nosaukums:“Siltumtīklu pārbūve Zirņu un Zvirbuļu ielās, Cēsīs”
Iepirkuma priekšmets un īss apraksts:“Siltumtīklu pārbūve Zirņu un Zvirbuļu ielās, Cēsīs ”
Iepirkuma ID:CS-siltumpārvade – 2022/01
Iepirkuma metode:Iepirkuma procedūra tiek rīkota saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja izstrādātajās vadlīnijās „Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” paredzētajiem principiem
Paziņojuma publicēšanas datums:2022.gada 04.janvāris
CPV kods:45232140-5 – centrālapkures maģistrāļu pārbūve.
Iepirkuma procedūras dokumenti:IEPIRKUMA PROCEDŪRAS NOLIKUMS (pdf) Pasūtītājs nenodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentam  – Būvprojektam. Pasūtītājs, ieinteresētajiem piegādātājiem, kuri vēlas piedalīties iepirkumu procedūrā izsniedz Būvprojektu CD formātā, kuru iespējams saņemt juridiskajā adresē, iepriekš sazinoties pa tālruni +371 28646699
Skaidrojumi Nr.1 (pievienots 21.01.2022)
Skaidrojumi Nr.2 (pievienots 28.01.2022)
Kontaktpersonas:Egils Kampuss, tālrunis: +371 28646699;
Dokumentu iesniegšanas termiņš:2022.gada 08.februāris, plkst. 10.00

Šķeldas padeves sistēmas uzstādīšana katlu mājā Turaidas ielā 7, Cēsīs

SIA “Cēsu siltumtīkli” (Reģ.Nr. 40003007848) veic cenu aptauju par Šķeldas padeves sistēmas uzstādīšanu katlu mājā Turaidas ielā 7, Cēsīs.
Iepirkuma identifikācijas Nr.: CS-siltumavots-2021/09;
Iepirkuma nosaukums: “Šķeldas padeves sistēmas uzstādīšana katlu mājā Turaidas ielā 7, Cēsīs”
Līguma veids: Būvdarbi
Cenu aptaujas noteikumu pieprasījums elektroniski nosūtāms uz e–pastu: marcis.smalkais@adven.com . Pieprasījumā jānorāda pretendenta nosaukums, adrese, kontaktpersona un e-pasta adrese. Pieprasītā dokumentācija tiks nosūtīta elektroniski vienas darba dienas laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums no pretendenta.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 29.10.2021. plkst.12:00, Rūpniecības iela 13, Cēsīs, Cēsu novads, LV 4101, Latvija, personīgi, pa e-pastu vai atsūtot pa pastu.
Kontaktinformācija: Projektu vadītājs Mārcis Smalkais, +371 26112273, marcis.smalkais@adven.com

Cenu aptauja Dūmeņu uzstādīšana katlu mājā Leona Paegles ielā 4b, Cēsīs

SIA “Cēsu siltumtīkli” (Reģ.Nr. 40003007848) veic cenu aptauju par Dūmeņu uzstādīšanu katlu mājā Leona Paegles ielā 4b, Cēsīs
Iepirkuma identifikācijas Nr.: CS-siltumavots-2021/08;
Iepirkuma nosaukums: “Dūmeņu uzstādīšana katlu mājā Leona Paegles ielā 4b, Cēsīs”
Līguma veids: Būvdarbi
Cenu aptaujas noteikumu pieprasījums elektroniski nosūtāms uz e–pastu: marcis.smalkais@adven.com . Pieprasījumā jānorāda pretendenta nosaukums, adrese, kontaktpersona un e-pasta adrese. Pieprasītā dokumentācija tiks nosūtīta elektroniski vienas darba dienas laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums no pretendenta.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (pagarināts 13.10.2021) – līdz 25.10.2021. plkst.12:00, Rūpniecības iela 13, Cēsīs, Cēsu novads, LV 4101, Latvija, personīgi, pa e-pastu vai atsūtot pa pastu.
Kontaktinformācija: Projektu vadītājs Mārcis Smalkais, +371 26112273, marcis.smalkais@adven.com

7.jūlijā Cēsīs tiks pārtraukta siltumenerģijas padeve Zirņu un Zvirbuļu ielu rajonā

05.07.2021.

SIA “Cēsu siltumtīkli” informē, ka saistībā ar siltumtrases hidraulisko pārbaudi 07.07.2021, nebūs pieejams karstais ūdens šādiem nekustamajiem īpašumiem Cēsīs:
– Zirņu iela – 9; 11; 17; 21; 22; 23; 28; 30
– Zvirbuļu iela – 2; 3
– Rīgas iela 71

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
SIA „Cēsu siltumtīkli”
Tel. 28370429

Cenu aptauja elektroenerģijas piegādei

29.06.2021.

SIA “Cēsu siltumtīkli”, Reģ. Nr. 40003007848, veic elektroenerģijas cenu aptauju.
Pretendentiem lūgums sazināties ar SIA “Cēsu siltumtīkli” atbildīgo personu Mārtiņu Bulduru pa tālruni 29411862 vai rakstot uz e-pastu cesis@adven.com

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2021. gada 5. jūlijs plkst.12.00.

Par noteikto (piedāvāto) gala tarifu

21.06.2021.

SIA “Cēsu siltumtīkli”, Reģ. nr. 40003007848, 2021. gada 21.jūnijā, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar SPRK padomes 2010.gada lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu jaunajam tarifam.

Sabiedrisko pakalpojumu veidsSpēkā esošais tarifs
(bez PVN)
Noteiktais (piedāvātais) tarifs
(bez PVN)
Tarifa palielinājums/ samazinājums (%).
Siltumenerģijas ražošana33,0237,5913,9%
Siltumenerģijas pārvade un sadale18,5719,344,1%
Siltumenerģijas tirdzniecība2,232,230,0%
Akcīzes nodoklis0,790,790,0%
Siltumenerģijas gala tarifs54,6159,959,8%

Noteiktā (piedāvātā) siltumenerģijas gala tarifa spēkā stāšanās datums ir 2021. gada 01. augusts. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar kurināmā izmaksu palielinājumu, ko izraisa būtiska dabasgāzes cenas paaugstināšanās.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu lietotājs var Rūpniecības iela 13, Cēsis, LV4101 iepriekš sazinoties pa Tel.: +371 64107391; +371 64107389 vai nosūtīt tos uz elektroniskā pasta adresi: cesis@adven.com

Priekšlikumus un ieteikumus par noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Rūpniecības iela 13, Cēsis, LV4101, Tel.: +371 67223679, fakss: +371 67223682 E-pasts: cesis@adven.com kā arī SPRK – Ūnijas ielā 45, Rīga, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Cenu aptauja dabasgāzes piegādei

11.06.2021.

SIA “Cēsu siltumtīkli”, Reģ. Nr. 40003007848, izsludina cenu aptauju dabasgāzes piegādei 2 laika periodiem:
• no 2021.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 31.jūlijam;
• no 2021.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 30.septembrim.

Pretendentiem lūgums sazināties ar SIA “Cēsu siltumtīkli” atbildīgo personu Mārtiņu Bulduru pa tālruni 29411862 vai rakstot uz e-pastu cesis@adven.com

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2021.gada 14.jūnijs plkst.12.00.

Cenu aptauja logu nomaiņai Rūpniecības ielā 13, Cēsīs

26.05.2021.

SIA “Cēsu siltumtīkli” (Reģ. Nr. 40003007848) izsludina cenu aptauju par plānotajiem darbiem saistībā ar logu nomaiņu Rūpniecības ielā 13, Cēsīs.

Lūgums iesniegt cenu piedāvājumu par veicamajiem darbiem, līdz 2021. gada 03. jūnijam plkst. 12.00 Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, vai arī elektroniski nosūtot to uz e-pastu: cesis@adven.com
Iepirkuma identifikācijas Nr.: CS-siltumavots-2021/03;

Iepirkuma nosaukums: “Logu nomaiņa Rūpniecības ielā 13, Cēsīs”
Cenu aptaujas noteikumu pieprasījums elektroniski nosūtāms uz e-pastu: cesis@adven.com

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2021. gada. 03. jūnijs plkst.12.00.

Cenu aptauja dabasgāzes piegādei

21.05.2021.

SIA “Cēsu siltumtīkli” (Reģ. Nr. 40003007848) izsludina cenu aptauju dabasgāzes piegādei laika periodam no 2021.gada 1.jūlijā līdz 2022.gada 30.jūnijam.

Pretendentiem lūgums sazināties ar SIA “Cēsu siltumtīkli” atbildīgo personu Mārtiņu Bulduru pa tālruni 29411862 vai rakstot uz e-pastu cesis@adven.com

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2021. gada 24. maijs plkst.12.00.

Cenu aptauja par būvprojekta izstrādi dūmeņa uzstādīšanai Leona Paegles ielā 4b, Cēsīs

08.05.2021.

SIA “Cēsu siltumtīkli” (Reģ.Nr. 40003007848) izsludina cenu aptauju par būvprojekta izstrādi dūmeņa uzstādīšanai Paegles ielā 4b, Cēsīs.

Iepirkuma identifikācijas Nr.: CS-siltumavots-2021/02;
Iepirkuma nosaukums: “Dūmeņu uzstādīšanas būvprojekta izstrāde Leona Paegles ielā 4B, Cēsīs”
Līguma veids: Pakalpojums
Cenu aptaujas noteikumu pieprasījums elektroniski nosūtāms uz e–pastu: marcis.smalkais@adven.com

Pieprasījumā jānorāda pretendenta nosaukums, adrese, kontaktpersona un e-pasta adrese. Pieprasītā dokumentācija tiks nosūtīta elektroniski vienas darba dienas laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums no pretendenta.
Kontaktinformācija: Projektu vadītājs Mārcis Smalkais, +371 26112273, marcis.smalkais@adven.com

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 17.05.2021. plkst.12.00, Rūpniecības iela 13, Cēsīs, Cēsu novads, LV 4101, Latvija, personīgi, pa e-pastu vai atsūtot pa pastu.

Cenu aptauja teritorijas nožogojuma nomaiņai Rūpniecības ielā 13, Cēsīs

06.05.2021.

SIA “Cēsu siltumtīkli” (Reģ. Nr. 40003007848) izsludina cenu aptauju par plānotajiem darbiem saistībā ar teritorijas nožogojuma pārbūvi Rūpniecības ielā 13, Cēsīs.

Lūgums iesniegt cenu piedāvājumu par veicamajiem darbiem, līdz 2021. gada 20. maijam plkst. 12.00 Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, vai arī elektroniski nosūtot to uz e-pastu: cesis@adven.com


Iepirkuma identifikācijas Nr.: CS-siltumavots-2021/01;
Iepirkuma nosaukums: “Teritorijas nožogojuma nomaiņa Rūpniecības ielā 13, Cēsīs”
Cenu aptaujas noteikumu pieprasījums elektroniski nosūtāms uz e–pastu: cesis@adven.com

Pieprasījumā jānorāda pretendenta nosaukums, adrese, kontaktpersona un e-pasta adrese. Pieprasītā dokumentācija tiks nosūtīta elektroniski trīs darba dienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums no pretendenta.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2021. gada. 20. maijs plkst.12.00.

Cenu aptauja siltumtīklu pārbūvei Leona Paegles ielā 1

05.05.2021.

SIA “Cēsu siltumtīkli” (Reģ. Nr. 40003007848) izsludina cenu aptauju par plānotajiem būvdarbiem saistībā ar siltumtīklu pārbūvi Leona Paegles ielā 1, Cēsīs.
Lūgums iesniegt cenu piedāvājumu par veicamajiem būvdarbiem, līdz 2021. gada 14. maijam plkst. 12.00 Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, vai arī elektroniski nosūtot to uz e-pastu: cesis@adven.com

Iepirkuma identifikācijas Nr.: CS-siltumpārvade-2021/03;
Iepirkuma nosaukums: “Siltumtīklu pārbūve Leona Paegles ielā 1, Cēsīs”
Cenu aptaujas noteikumu pieprasījums elektroniski nosūtāms uz e–pastu: cesis@adven.com

Pieprasījumā jānorāda pretendenta nosaukums, adrese, kontaktpersona un e-pasta adrese. Pieprasītā dokumentācija tiks nosūtīta elektroniski trīs darba dienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums no pretendenta.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2021. gada. 14. maijs plkst.12.00.

Cenu aptauja kurināmās šķeldas piegādei

19.04.2021.

SIA “Cēsu siltumtīkli”, (Reģ. Nr. 40003007848) izsludina cenu aptauju kurināmās šķeldas piegādei laika periodam no 2021. gada 1.jūlija līdz 2022. gada 30. jūnijam.

Pretendentiem lūgums sazināties ar SIA “Cēsu siltumtīkli” atbildīgo personu Mārtiņu Bulduru pa tālruni 29411862 vai rakstot uz e-pastu cesis@adven.com.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2021. gada 26. aprīlis plkst.12.00.

Cenu aptauja par būvprojekta izstrādi siltumtīklu pārbūvei Zirņu un Zvirbuļu ielas rajonā

24.03.2021.

SIA “Cēsu siltumtīkli” (Reģ.Nr. 40003007848) veic cenu aptauju par būvprojekta izstrādi siltumtīklu pārbūvei Cēsīs, Zirņu un Zvirbuļu ielas rajonā.

Iepirkuma identifikācijas Nr.: CS-siltumpārvade-2021/02;

Iepirkuma nosaukums: “Būvprojekta izstrāde objektam “Siltumtīklu pārbūve Zirņu un Zvirbuļu ielās, Cēsīs””

Līguma veids: Pakalpojums

Cenu aptaujas noteikumu pieprasījums elektroniski nosūtāms uz e–pastu: marcis.smalkais@adven.com . Pieprasījumā jānorāda pretendenta nosaukums, adrese, kontaktpersona un e-pasta adrese. Pieprasītā dokumentācija tiks nosūtīta elektroniski trīs darba dienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums no pretendenta.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 31.03.2021. plkst.12.00, Rūpniecības iela 13, Cēsīs, Cēsu novads, LV 4101, Latvija, personīgi, pa e-pastu vai atsūtot pa pastu.

Kontaktinformācija: Projektu vadītājs Mārcis Smalkais, +371 26112273, marcis.smalkais@adven.com

Cenu aptauja par būvprojekta izstrādi siltumtīklu pārbūvei Zirņu un Zvirbuļu ielas rajonā

09.03.2021.

SIA “Cēsu siltumtīkli” (Reģ.Nr. 40003007848) veic cenu aptauju par būvprojekta izstrādi siltumtīklu pārbūvei Cēsīs, Zirņu un Zvirbuļu ielas rajonā.

Iepirkuma identifikācijas Nr.: CS-siltumpārvade-2021/01;

Iepirkuma nosaukums: “Būvprojekta izstrāde objektam “Siltumtīklu pārbūve Zirņu un Zvirbuļu ielās, Cēsīs””

Līguma veids: Pakalpojums

Cenu aptaujas noteikumu pieprasījums elektroniski nosūtāms uz e–pastu: marcis.smalkais@adven.com . Pieprasījumā jānorāda pretendenta nosaukums, adrese, kontaktpersona un e-pasta adrese. Pieprasītā dokumentācija tiks nosūtīta elektroniski trīs darba dienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums no pretendenta.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 19.03.2021. plkst.12:00, Rūpniecības iela 13, Cēsīs, Cēsu novads, LV 4101, Latvija, personīgi, pa e-pastu vai atsūtot pa pastu.

Kontaktinformācija: Projektu vadītājs Mārcis Smalkais, +371 26112273, marcis.smalkais@adven.com

Noslēgušies siltumtīklu pārbūves darbi L. Paegles ielas rajonā

27.08.2020.

Siltumtīklu pārbūves L. Paegles ielas kvartāla II kārta

Augusta izskaņā pabeigti pēdējie darbi siltumtrases rekonstrukcijai L.Paegles ielā, kā rezultātā nomainīta maģistrālā siltumtrase un siltumtīklu pievadi daudzdzīvokļu mājām L.Paegles un Lapsu ielās. Projekta ietvaros šogad rekonstruēti vairāk kā 500 m siltumtrašu, nomainot vecos kanāla tipa caurules uz jaunām, rūpnieciski izolētām caurulēm.

Šī bija noslēdzošā kārta Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētajā projektā “Siltumtrašu atjaunošana Viestura un L. Paegles ielas rajonā”.

Darbu apjoma ziņā ietilpīgākie darbi tika veikti 2019.gadā, kad tika realizēta Viestura ielas kvartāla 2.kārta un L.Paegles ielas kvartāla 1.kārta.

Arī šogad remontdarbu laikā tika izveidoti pagaidu pieslēgumi siltumtrasei, nodrošinot iedzīvotājiem siltumenerģijas padevi ar minimāliem pārtraukumiem.

Siltumtrašu atjaunošana Viestura un L. Paegles ielas rajonā ne tikai uzlabos siltumapgādes sistēmas drošību, bet arī pilnveidos pārvades sistēmas efektivitāti kopumā.

Siltumtrašu atjaunošana L. Paegles ielas rajonā

11.06.2020.

Noslēdzot apkures sezonu, Cēsīs L.Paegles ielā uzsākti siltumtīklu pārbūves darbi, lai vecās kanāla tipa caurules tiktu nomainītas uz jaunām, rūpnieciski izolētām caurulēm.

Šogad paredzēts pabeigt Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Siltumtrašu atjaunošana Viestura un L. Paegles ielas rajonā” īstenošanu, kā noslēdzošo veicot otro rekonstrukcijas kārtu L.Paegles ielas kvartālā.

Siltumtīklu pārbūves L. Paegles ielas kvartāla II kārta

2020. gada 23.aprīlī iepirkuma procedūras “Siltumtīklu pārbūve Leona Paegles ielas kvartālā, Cēsīs II kārta” rezultātā par saimnieciski visizdevīgāko tika apstiprināts uzņēmuma SIA “Ū.K.A” piedāvājums (būvdarbu izmaksas  80 952,48 EUR).

Šobrīd ir veikta veco cauruļu demontāža un sākot no katlumājas tiks uzsākta jauno, rūpnieciski izolēto cauruļu montāža.

Arī šogad remontdarbu laikā tiks īstenoti pagaidu risinājumi, lai nodrošinātu iedzīvotājiem siltumenerģijas padevi ar minimāliem pārtraukumiem.

Darbu apjoma ziņā ietilpīgākie darbi tika veikti 2019.gadā, kad tika realizēta Viestura ielas kvartāla 2.kārta un L. Paegles ielas kvartāla 1.kārta.

Siltumtrašu atjaunošana Viestura un L. Paegles ielas rajonā ne tikai uzlabos siltumapgādes sistēmas drošību, bet arī pilnveidos pārvades sistēmas efektivitāti kopumā.

Cenu aptauja dabasgāzes piegādei

28.04.2020.

SIA “Cēsu siltumtīkli”, Reģ. Nr. 40003007848, izsludina cenu aptauju dabasgāzes piegādei laika periodam no 2020.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 30.jūnijam.

Pretendentiem lūgums sazināties ar SIA “Cēsu siltumtīkli” atbildīgo personu Mārtiņu Bulduru pa tālruni 29411862, vai –  rakstot uz e-pastu cesis@adven.com.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2020. gada 5. maijs plkst. 12.00.

Publicēšanas datums: 2020. gada 28.aprīlis. 

Būvuzraudzība objektā “Siltumtīklu pārbūve L. Paegles ielas kvartālā, II kārta”

24.04.2020.

Pasūtītājs:SIA “Cēsu siltumtīkli”, reģistrācijas nr.40003007848
Juridiskā adrese:Rūpniecības iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101
Iepirkuma nosaukums:Būvuzraudzība objektā “Siltumtīklu pārbūve Leona Paegles ielas kvartālā, Cēsīs II kārta”
Iepirkuma priekšmets un īss apraksts:Būvuzraudzība objektā “Siltumtīklu pārbūve Leona Paegles ielas kvartālā, Cēsīs II kārta”. Siltumtīklu raksturlielumi: Siltumtīklu cauruļvadu diametri Rūpnieciski izolētas caurules ar signālvadiem, garums (m) D139/250 348 D76/160 132 Būvdarbu veikšanas laiks – Darbu izpilde (beigas ne vēlāk kā 17.08.2020.) – Atzīme būvatļaujā par būvniecības noteikumu izpildi (beigas ne vēlāk kā 18.09.2020.)
Iepirkuma ID:CS-siltumpārvade – 2020/01
Iepirkuma metode:Cenu aptauja
Paziņojuma publicēšanas datums:2020.gada 24.aprīlis
Komentāri:Iepirkuma procedūra tiek veikta Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē 2.kārta” projekta Nr. 4.3.1.0/18/A/013 “Siltumtīklu pārbūve Viestura ielas kvartālā, Cēsīs un Leona Paegles ielas kvartālā, Cēsīs” ietvaros
Iepirkuma procedūras dokumenti:Pasūtītājs nenodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentam  – Būvprojektam. Pasūtītājs, ieinteresētajiem piegādātājiem, kuri vēlas piedalīties iepirkumu procedūrā izsniedz Būvprojektu CD formātā, kuru iespējams saņemt juridiskajā adresē, iepriekš sazinoties pa tālruni +371 28646699
Kontaktpersonas:SIA “Cēsu siltumtīkli” Valdes loceklis Egils Kampuss, tālrunis: +371 28646699;
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš2020.gada 30.aprīlis, plkst. 10.00

Iepirkums “Siltumtīklu pārbūve L. Paegles ielas kvartālā, II kārta – Rezultāti

23.04.2020.

ūtītājs:SIA “Cēsu siltumtīkli” , reģistrācijas nr. 40003007848
Juridiskā adrese:Cēsis, Rūpniecības iela 13, LV 4101
Iepirkuma nosaukums“Siltumtīklu pārbūve Leona Paegles ielas kvartālā, Cēsīs II kārta”
Iepirkuma IDCS-siltumpārvade-2020/01
Iepirkuma priekšmeta aprakstsSiltumtīklu  pārbūve  Leona Paegles  ielas  kvartālā,  Cēsīs  II  kārta.  Šī  iepirkuma  ietvaros  paredzēts  veikt  siltumtrases  pārbūvi atbilstoši  SIA  “BEK-  Konsult” izstrādātajam būvprojektam “SILTUMTĪKLU PĀRBŪVE LEONA PAEGLES IELAS KVARTĀLĀ, CĒSĪS II kārta” projekta Nr.05/2019. Darbus veikt atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem  Nr.500  “Vispārīgie  būvnoteikumi”,  Latvijas  būvnormatīviem,  konkrēto  darbu izpildi regulējošiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, būvprojekta, tehniskās specifikācijas nosacījumiem un atbilstoši līguma noteikumiem.
Iepirkuma metode:Iepirkuma procedūra tiek rīkota saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja izstrādātajās vadlīnijās „Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” paredzētajiem principiem .
Paziņojuma publicēšanas datumsTrešdiena, 23. aprīlis, 2020.
KomentāriSIA “Cēsu siltumtīkli” Reģ. Nr. 40003007848, paziņo, ka iepirkuma procedūras “Siltumtīklu pārbūve Leona Paegles ielas kvartālā, Cēsīs II kārta”, ID Nr.CS-Siltumpārvade-2020/01, ES KF Proj. Id. Nr. 4.3.1.0/18/A/013 rezultātā par saimnieciski visizdevīgāko 2020.gada 22.aprīlī tika apstiprināts SIA “Ū.K.A” Reģ. Nr. 40003838794, piedāvājums ar kopējo līguma cenu 80 952,48 EUR (bez PVN). Projekts tiks realizēts ES Kohēzijas  fonda  darbības  programmas  “Izaugsme  un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē 2.kārta” projekta Nr. 4.3.1.0/18/A/013 “Siltumtīklu pārbūve Viestura ielas kvartālā, Cēsīs un Leona Paegles ielas kvartālā, Cēsīs” ietvaros.
KontaktpersonasSIA “Cēsu siltumtīkli” valdes loceklis Egils Kampuss,  tālrunis: +371 28646699, e-pasts: egils.kampuss@adven.com

Cenu aptauja kurināmās šķeldas piegādei

17.04.2020.

SIA “Cēsu siltumtīkli”, Reģ. Nr. 40003007848, izsludina cenu aptauju kurināmās šķeldas piegādei laika periodam no 2020. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 30. jūnijam.

Pretendentiem lūgums sazināties ar SIA “Cēsu siltumtīkli” atbildīgo personu Mārtiņš Buldurs pa tālruni  29411862 , vai rakstot uz e-pastu: cesis@adven.com.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2020. gada 24. aprīlis plkst.12.00.

Iepirkums “Siltumtīklu pārbūve L. Paegles ielas kvartālā, II kārta

07.02.2020.

Pasūtītājs:SIA “Cēsu siltumtīkli”, reģistrācijas nr.40003007848
Juridiskā adrese:Rūpniecības iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101
Iepirkuma nosaukums:“Siltumtīklu pārbūve Leona Paegles ielas kvartālā, Cēsīs II kārta”
Iepirkuma priekšmets un īss apraksts:“Siltumtīklu pārbūve Leona Paegles ielas kvartālā, Cēsīs II kārta”
Iepirkuma ID:CS-siltumpārvade – 2020/01
Iepirkuma metode:Iepirkuma procedūra tiek rīkota saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja izstrādātajās vadlīnijās „Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” paredzētajiem principiem
Paziņojuma publicēšanas datums:2020.gada 07.februāris
Komentāri:Iepirkuma procedūra tiek veikta Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē 2.kārta” projekta Nr. 4.3.1.0/18/A/013 “Siltumtīklu pārbūve Viestura ielas kvartālā, Cēsīs un Leona Paegles ielas kvartālā, Cēsīs” ietvaros
Iepirkuma procedūras dokumenti:IEPIRKUMA PROCEDŪRAS NOLIKUMS (pdf)Pasūtītājs nenodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentam  – Būvprojektam. Pasūtītājs, ieinteresētajiem piegādātājiem, kuri vēlas piedalīties iepirkumu procedūrā izsniedz Būvprojektu CD formātā, kuru iespējams saņemt juridiskajā adresē, iepriekš sazinoties pa tālruni +371 28646699
Kontaktpersonas:SIA “Cēsu siltumtīkli” Valdes loceklis Egils Kampuss, tālrunis: +371 28646699;
Dokumentu iesniegšanas termiņš2020.gada 11.marts, plkst. 10.00

Siltumtrašu atjaunošana Cēsīs, L. Paegles ielas rajonā

15.11.2019.

Siltumtīklu pārbūves L. Paegles ielas kvartāla I kārta

2019. gada 15. novembrī  pilnībā pabeigti darbi “Siltumtīklu pārbūve Leona Paegles ielas kvartālā, Cēsīs I kārta”. Siltumtīklu rekonstrukcijas rezultātā, aizstājot vecās kanāla tipa caurules ar rūpnieciski izolētām, nomainīti vairāk kā 1000m cauruļvadu.

Būvdarbu izmaksas sastāda 311 314,39 EUR, no kurām 40% ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums.

Siltumtīklu pārbūves Leona Paegles ielas kvartāla II kārta

2020.gadā paredzēts pabeigt Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Siltumtrašu atjaunošana Viestura un L. Paegles ielas rajonā” īstenošanu, kā noslēdzošo veicot otro rekonstrukcijas kārtu L.Paegles ielas kvartālā.

Siltumtrašu atjaunošana Cēsīs, Viestura un L. Paegles ielas rajonā

04.07.2019.

Noslēdzoties apkures sezonai, Cēsīs tiek turpināti siltumtīklu pārbūves darbi, lai vecās kanāla tipa caurules tiktu nomainītas pret jaunām, rūpnieciski izolētām caurulēm.

Siltumtīklu pārbūves Viestura ielas kvartāla II kārta

Izvērtējot iepirkuma procedūras “Siltumtīklu pārbūve Viestura ielas kvartālā, Cēsīs II kārta” ietvaros iesniegtos piedāvājumus,  rekonstrukcijas darbus tika uzticēts veikt SIA “Ū.K.A”. Kopumā siltumtīklu pārbūves izmaksas sastāda 59 148,51 EUR, no kurām 40% ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums. Būvniecības darbi tika uzsākti maijā, un tos paredzēts pabeigt līdz jūlija beigām.

Šī siltumtrašu atjaunošana ir turpinājums jau pagājušā gadā veiktajai siltumtīklu pārbūvei Viestura ielas kvartālā I kārtai.

Ņemot vērā apkārtējo māju iedzīvotāju viedokļus, projekta īstenošanas laikā tika veikti pasākumi pagalmā augošā bērza saudzēšanai.

”Uzsākot darbus, atklājās, ka trases tuvumā augošā bērza sakņu sistēma gadu gaitā izpletusies pāri siltumtrasei. Lai saglabātu pagalmā esošo koku, tika izvērtēts esošā kanāla tehniskais stāvoklis, un pieņemts lēmums konkrētajā vietā jaunos cauruļvadus guldīt kanālā, neveicot tā pilnīgu atrakšanu. Jāatzīst, ka šis bija veiksmīgs gadījums, jo ne vienmēr siltumtīklu konfigurācija un kanālu stāvoklis ļauj pielietot šādus risinājumus,” stāsta projekta vadītājs Mārcis Smalkais.

Siltumtīklu pārbūves L. Paegles ielas kvartāla I kārta

2019. gada 18. jūnijā iepirkuma procedūras “Siltumtīklu pārbūve Leona Paegles ielas kvartālā, Cēsīs I kārta” rezultātā par saimnieciski visizdevīgāko tika apstiprināts uzņēmuma SIA “Ū.K.A” piedāvājums. Lai veiktu rekonstrukcijas darbus L. Paegles ielas kvartāla siltumtrašu atjaunošanā, tika slēgts līgums par 319 528,00 EUR.

Siltumtrašu atjaunošana Viestura un L. Paegles ielas rajonā ne tikai uzlabos siltumapgādes sistēmas drošību, bet arī pilnveidos pārvades sistēmas efektivitāti kopumā.

Noteiktais (piedāvātais) siltumenerģijas gala tarifs, kas stāsies spēkā 2019. gada 1. jūlijā

25.06.2019.

2019. gada 24. maijā SIA “Cēsu siltumtīkli” iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu un pamatojumu jaunajam tarifam.

SIA “Cēsu siltumtīkli” 2019. gada 24.maijā iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu, kas tika aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu jaunajam tarifam.

Sabiedrisko pakalpojumu veidsSpēkā esošais tarifs
(bez PVN)
Noteiktais (piedāvātais) tarifs
(bez PVN)
Tarifa palielinājums/ samazinājums (%).
Siltumenerģijas ražošana39,5738,13-3,6%
Siltumenerģijas pārvade un sadale19,6819,43-1,3%
Siltumenerģijas tirdzniecība2,232,230,0%
Akcīzes nodoklis0,790,790,0%
Siltumenerģijas gala tarifs62,2760,58-2,7%

Noteiktā (piedāvātā) siltumenerģijas gala tarifa spēkā stāšanās datums ir 2019. gada 1. jūlijs. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar kurināmā izmaksu samazinājumu.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu lietotājs var Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, LV-4101 iepriekš sazinoties ar SIA “Cēsu siltumtīkli” valdes locekli Māri Kānīti tel: 22029084 vai nosūtīt tos uz elektroniskā pasta adresi: cesis@adven.com.

Priekšlikumus un ieteikumus par noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, LV-4101, Tel.: +371 67223679, fakss: +371 67223682, e-pasts: cesis@adven.com, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr. 67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.