Energy as a Service®modelis

Sadarbība ilgtspējīgu enerģijas risinājumu un infrastruktūras izstrādi rūpniecības nozarēm un nekustamajiem īpašumiem

Viens no daudziem izaicinājumiem, ar ko šodien saskaras rūpniecības nozare, ir pieaugošais spiediens investēt enerģētikas un ūdens infrastruktūrā, lai apmierinātu sabiedrības prasības un īstenotu ilgtspējīgākas uzņēmējdarbības principus. Tas raisa jautājumus par to, kā vislabāk finansēt šādus svarīgus ilgtermiņa ieguldījumus un veidot uzņēmumu ar pareizajām zināšanām to pārvaldīšanai.

Nekustamā īpašuma sektors bieži vien pievērš uzmanību arī enerģētikai, strādājot pie ilgtspējības mērķu sasniegšanas. Taču enerģijas ražošana nav viņu pamatdarbības sastāvdaļa, tāpēc daudzi nekustamā īpašuma tirgus dalībnieki nevēlas turēt īpašumā un pārvaldīt siltumenerģijas tīklus, vai arī viņiem vienkārši trūkst resursu, lai īstenotu ar enerģiju saistītus projektus.


Adven Energy as a Service® modelis ir rīks, kā pārvarēt šos izaicinājumus. Ar Adven kā ilgtermiņa partneri, uzņēmēji ar enerģiju saistītos jautājumus var risināt citādāk, un tajā pašā laikā koncentrēties uz sava biznesa izaugsmi. Mēs veicam ieguldījumus jūsu vārdā un uzņemamies atbildību visā ieviešanas ķēdē, sākot no projektēšanas un būvniecības, līdz pat risinājuma darbībai un apkopei, kā arī 24/7 uzraudzība un nepārtraukta attīstība.

Šajā video ir izskaidrots, kā pakalpojuma modelis darbojas praktiski rūpniecības sektorā. Šāda veida koncepts saglabājas arī nekustamā īpašuma kontekstā.

Kā mēs darbojamies?

Energy as a Service® ir mūsu darbības modelis jūsu panākumiem

Ar Energy as a Service® modeli Adven uzņemas atbildību visā projekta ieviešanas posmā, no izstrādes un ieviešanas, līdz procesu nodrošināšanai un uzturēšanai, kā arī uzraudzību 24/7 režīmā un nepārtrauktu attīstību.

Izstrāde

Jūsu risinājuma projekta pamatā ir visaptveroša analīze.

Būvē un tur īpašumā

Investīcijas notiek jūsu interesēs, uzņemoties pilnu atbildību par projekta ieviešanu.

Darbība un uzturēšana

Piegādi bez traucējumiem 24 stundu režīmā nodrošina ar attālinātu uzraudzību vairāk nekā 250 specializētu jomas darbinieku.

Uzlabojumi

Nepārtraukta attīstība sekmē pielāgošanos mainīgajām vajadzībām.

Energy as a Service® modeļa elementi

Izstrāde

Viss sākas ar padziļinātu klienta vajadzību, ražošanas procesu un darbību izpēti. Adven rīcībā ir enerģētikas ekspertu komanda, kas izstrādā optimālāko enerģijas risinājumu klientam. Ar enerģiju saistītās nozares pastiprināti tiek pētītas:

Ar enerģiju saistītās nozares pastiprināti tiek pētītas: enerģijas un ūdens izmantošana, kā arī blakusproduktu un notekūdeņu otrreizēja izmantošana, kā rezultātā tiek radīts konkrētām vajadzībām pielāgots risinājums.

  • Klienta vajadzībām un prasībām piemēroti risinājumi
  • Finanšu aprēķini un mērījumi objektā
  • Holistisks un ilgtermiņa redzējums
  • Tehnoloģiski neatkarīgi risinājumi

 

Būvē un tur īpašumā

Viens no Adven biznesa modeļa stūrakmeņiem ir tas, ka Adven nodrošina nepieciešamo kapitālu. Energy as a Service® modeli var uzskatīt kā pakalpojuma līgumu, jo risinājuma izstrādi un darbību nodrošina Adven. Kā ārpusbilances iespēja, šis modelis ļauj uzņēmumiem ieguldīt savos pamatprocesos un uzturēt savus finanšu rādītājus augstākus. Projekta vadītāji nodrošina un rūpējas, lai enerģijas risinājumi tiktu izbūvēti saskaņā ar projektēšanas plānu. Projekti balstīti Adven plašajā un daudzpusīgajā pieredzē, kas kalpo par pamatu, ka risinājums atbildīs un kalpos klienta vajadzībām.

• Adven sedz Capex
• Ārpusbilances risinājumi
• Būvniecības projektu sedz Adven
• Projekta vadība un sadarbība ar piegādātājiem

Darbības nodrošināšana un uzturēšana

Kad enerģijas risinājumi ir veiksmīgi ieviesti, par ražotnes ikdienas procesu darbību atbild un uzrauga vairāk nekā 250 Adven enerģētikas speciālistu, un, ja nepieciešams, nekavējoties reaģē uz mainīgajām situācijām. Mūsu diennakts pakalpojumu tīkls pārsedz vairākas valstis, un vietējie enerģētikas speciālisti vienmēr atrodas mūsu klientu ražotņu tuvumā. Turklāt visi Adven objekti ir savienoti mūsdienīgā tālvadības uzraudzības sistēmā, kur iekārtu darbība un procesi tiek uzraudzīti visu diennakti.

• Enerģijas risinājumu optimizēšana, ievērojot klientu vajadzības
• Ekspluatācija un apkope, kas balstīta kompetencē un pieredzē
• Uzraudzība un ziņošana
• Augsta uzticamība un izmaksu kontrole, pateicoties 24/7 attālinātai uzraudzībai
• Papildu enerģijas produktu, kā rezerves jaudas, dabasgāzes vai ūdens risinājumu nodrošināšana

Uzlabojumi

Kopā ar klientu Adven nepārtraukti attīsta un uzlabo enerģijas pakalpojumus, balstoties uz atgriezenisko saiti, mainīgajām vajadzībām un uzlabojumu iespējām. Mums ir svarīgi attīstīt sadarbību rokrokā ar klienta darbību izaugsmi. Ilgtermiņa attiecībās un izprotot klienta enerģijas ražošanas procesus un metodes, Adven ir sagatavots enerģijas risinājumu pilnveidei, lai optimāli apmierinātu mainīgās klienta ražošanas procesu prasības.

• Klientu serviss un kopīga attīstība
• Enerģijas datu analīze
• Pakalpojumu paplašināšana un koncepcijas atjaunojumi
• Aktīvu atkārtota izmantošana
• Elastība un pielāgojamība
• Samazināti finanšu riski

Adven bija vienīgais uzņēmums, kura spēkos bija pārvaldīt visu ķēdi pilnībā, sākot no risinājuma līdz iztvaicēšanas ražotnes ražošanas darbībām un apkopes.
Ville Kyläkoski
IFF FinnFeeds Finland Oy, ražotnes vadītājs

Kristaps Greidāns

Biznesa attīstības vadītājs