Energy as a Service® sadarbības modelis

Kad pārmaiņas, šķiet, ir vienīgā nemainīgā lieta – spēcīgas un ilgtermiņa partnerattiecības ir svarīgākas nekā jebkad agrāk.

Mēs atrodamies nozīmīgas enerģijas pārejās vidū un dzīvojam laikā, kurā mums jādomā un jārīkojas citādi.

Izmantojot mūsu Energy as a Service® modeli, mēs sadarbojamies ar mūsu rūpnieciskajiem un nekustamo īpašumu klientiem un piegādātājiem, lai nepārtraukti piegādātu un izstrādātu uzticamus, ilgtspējīgus, energoefektīvus un konkurētspējīgus risinājumus mūsu sabiedrībai šodien un laika gaitā.

Mūsu klientiem nav jābūt enerģētikas ekspertiem, jo mēs tādi esam. Un, sanākot kopā, mēs virzām enerģijas pāreju.

Pievienojies pārmaiņām!

Uzzini vairāk

Sadarbojoties ar Adven un mūsu Energy as a Service® darba modeli, kopā mēs radām iespēju nākotni.

Uzzini vairāk

Stabilitāte

Pazeminām riskus un radām konkurētspējīgas cenas.

Ilgtspēja

Palīdzam pāriet uz atjaunojamo degvielu, resursu efektīvāku izmantošanu un atkritumu samazināšanu.

Fokuss

Ļaujam laikam, naudai un cilvēkiem darīt to, kas ir nepieciešamākais jūsu uzņēmumam.

Mūsu darbības principi

Energy as a Service® modelis

Energy as a Service® ir mūsu modelis individuāli pielāgotai, ilgstošai un izcilai sadarbībai. Mēs izstrādājam, būvējam, pārņemam savā īpašumā un darbinām ne tikai jaunas, bet arī esošas enerģijas un ūdens ražošanas infrastruktūras uzņēmumu un lielo īpašumu vajadzībām. Lai arī cieši strādājam ar saviem klientiem, mēs uzņemamies pilnu projekta realizēšanas atbildību no paša sākuma līdz sadarbības beigām.

Energy as a Service® modelis

1. Izstrāde

Mūsu speciālisti izstrādā pielāgotus risinājumus, izmantojot visaptverošu pieeju katra klienta enerģijas un ūdens lietošanas vajadzībām.

2. Būvēšana un turēšana īpašumā

Mēs rūpējamies par projektiem un saviem ieguldījumiem, vadot būvdarbus pēc iespējas efektīvākā un konkurētspējīgā veidā.

3. Vadīšana un uzturēšana

Mūsu pieredzējušie darbinieki nodrošina centra darbību un drošību ar attālinātu uzraudzību 24/7.

4. Uzlabošana

Līdz ar pasauli, arī mūsu klientu vajadzības mainās. Visā sadarbības laikā tiek vienmēr veikti uzlabojumi.

Kā strādā Energy as a Service®?

1. Piedāvājuma izstrādāšana

Vispirms mēs rūpīgi analizējam klienta operāciju darbību, procesus un vajadzības. Tālāk īpaši atlasīta Adven speciālistu komanda strādā kopā, lai atbilstoši klienta vajadzībām radītu vispiemērotākos risinājumus. Mēs pētām enerģijas un ūdens lietošanas paradumus, kā arī varam smelties jaunas idejas iespējās, kuras mums sniedz notekūdeņi un citi ūdens blakusprodukti.

• Ilgtspējīgi risinājumi, kas atbilst klienta vajadzībām un prasībām
• Finansiālie aprēķini un uz vietas veiktie mērījumi
• Visaptveroša ilgtermiņa pieeja
• No tehnoloģijām neatkarīgi risinājumi

2. Ieguldīšana, būvēšana un turēšana īpašumā

Viens no Adven sadarbības modeļa stūrakmeņiem ir tas, ka mēs paši ieguldām projekta īstenošanai nepieciešamo kapitālu. Sadarbība sākas izstrādes fāzē un tālāk nostiprinās, kad noslēdzam ilgtermiņa pakalpojuma līgumu. Tajā iekļauti visi projekta realizēšanas ķēdes posmi, sākot ar risinājuma izstrādi, līdz pat tālākai tā uzlabošanai. Enerģija jeb radītais risinājums tiek tālāk pārdots kā “pakalpojums”. Šāds modelis mūsu klientiem ļauj ieguldīt citos sava biznesa pamatprocesos, tādā veidā uzlabojot savus finanšu rādītājus. Mūsu projektu vadības daļa tālāk efektīvi rada risinājumus atbilstoši koncepta dizainam. Adven pieredzējušie projektu vadītāji rūpējas, lai šie enerģijas risinājumi tiktu būvēti un tālāk funkcionētu kā plānots.

• Kapitālizdevumus un ieguldījumus sedz Adven
• Būvniecības projektu un ar to saistītos riskus uzņemas Adven
• Sadarbību ar piegādātājiem pārvalda un vada Adven

3. Vadīšana un uzturēšana

Kad ražotne vai risinājums ir sekmīgi ieviests, par tā darbību ikdienā ir atbildīgi vairāk nekā 300 Adven enerģētikas speciālistu, kas nekavējoties spēj reaģēt uz mainīgajām situācijām. Mūsu 24/7 pakalpojumu tīkls darbojas dažādās valstīs un Adven speciālisti vienmēr atrodas mūsu klientu ražotnēs vai to tuvumā. Turklāt visi Adven objekti ir savienoti modernā tālvadības sistēmā, kur enerģijas iekārtu darbība un procesi tiek uzraudzīti visu diennakti.

• Vadīšana un uzturēšana, balstoties uz spēcīgām zināšanām un pieredzi
• Drošas un efektīvas ražotnes darbības nodrošināšana
• Iespējamo problēmsituāciju attāla izvērtēšana un novēršana
• Datu izmantošana nepārtrauktai darbības uzlabošanai
• Erinomainen toiminta massadataa hyödyntämällä
• Uzraudzība un ziņošana
• Uzticamība un izmaksu kontrole, ko nodrošina 24/7 attālinātā uzraudzība
• Tādu papildu produktu, kā rezerves enerģijas vai ūdens nodrošināšana

4. Uzlabošana

Adven kopā ar klientu nepārtraukti attīsta un uzlabo sniegtos pakalpojumus atbilstoši atsauksmēm, mainīgajām vajadzībām un iespējām. Mēs pilnveidojam savu sadarbību roku rokā ar klienta darbību izaugsmi. Adven veido ilgstošas attiecības ar klientiem un ņem vērā arī paša klienta enerģijas ražošanas procesus un metodes, tāpēc mēs esam gatavi izstrādāt risinājumus, kas atbilstu katra klienta darbības mainīgajām prasībām.

• Klientu apkalpošana un kopīga attīstība
• Enerģijas un procesu datu analīze, novērtēšana atbilstoši Adven augstajiem standartiem
• Pakalpojumu paplašināšana un konceptu atjauninājumi
• Līdzekļu atkārtota lietošana
• Fleksibilitāte un pielāgojamība
• Samazināti finanšu riski

Adven bija vienīgais uzņēmums, kura spēkos bija pārvaldīt visu ķēdi pilnībā, sākot no risinājuma līdz iztvaicēšanas ražotnes ražošanas darbībām un apkopes.

Ville Kyläkoski
IFF FinnFeeds Finland Oy, ražotnes vadītājs

Lejupielādē EaaS rokasgrāmatu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.