Energy as a Service®modelis

Sadarbība ilgtspējīgu enerģijas risinājumu un infrastruktūras izstrādi rūpniecības nozarēm un nekustamajiem īpašumiem

Izaicinājumi, ar kuriem saskaras lielākā daļa rūpniecības uzņēmumu, parasti ir ļoti līdzīgi. Problemātiku veicina pieaugošais izaicinājums investēt ilgtspējīgos enerģijas, ūdens saimniecības un citos infrastruktūras risinājumos. Arīdzan, nepieciešamo investīciju piesaiste risinājumu ieviešanai, kā atbilde sabiedrības pieaugošajai interesei par ilgtspējīgu saimniekošanu. Pēdējais no izaicinājumiem – kā nodrošināt iekšējas infrastruktūras nepārtrauktu darbību globālās krīzes radītās, neprognozējamās situācijās.

Daudziem nekustamo īpašumu īpašniekiem ir konkrēti ilgtspējas mērķi, taču viņi ir spiesti noteikt prioritāti projektiem ar īsāku atmaksāšanas laiku. Enerģijas ražošanas nav viņu pamatdarbība, tapēc nevēlas tam atvēlēt ievērojamas investīcijas.

Kā mēs darbojamies?

Energy as a Service® ir mūsu darbības modelis jūsu panākumiem

Ar Energy as a Service® modeli Adven uzņemas atbildību visā projekta ieviešanas posmā, no izstrādes un ieviešanas, līdz procesu nodrošināšanai un uzturēšanai, kā arī uzraudzību 24/7 režīmā un nepārtrauktu attīstību.

Izstrāde

Jūsu risinājuma projekta pamatā ir visaptveroša analīze.

Būvē un tur īpašumā

Investīcijas notiek jūsu interesēs, uzņemoties pilnu atbildību par projekta ieviešanu.

Darbība un uzturēšana

Piegādi bez traucējumiem 24 stundu režīmā nodrošina ar attālinātu uzraudzību vairāk nekā 250 specializētu jomas darbinieku.

Uzlabojumi

Nepārtraukta attīstība sekmē pielāgošanos mainīgajām vajadzībām.

Energy as a Service® modeļa elementi

Izstrāde

Viss sākas ar padziļinātu klienta vajadzību, ražošanas procesu un darbību izpēti. Adven rīcībā ir enerģētikas ekspertu komanda, kas izstrādā optimālāko enerģijas risinājumu klientam. Ar enerģiju saistītās nozares pastiprināti tiek pētītas:

Ar enerģiju saistītās nozares pastiprināti tiek pētītas: enerģijas un ūdens izmantošana, kā arī blakusproduktu un notekūdeņu otrreizēja izmantošana, kā rezultātā tiek radīts konkrētām vajadzībām pielāgots risinājums.

  • Klienta vajadzībām un prasībām piemēroti risinājumi
  • Finanšu aprēķini un mērījumi objektā
  • Holistisks un ilgtermiņa redzējums
  • Tehnoloģiski neatkarīgi risinājumi

 

Būvē un tur īpašumā

Viens no Adven biznesa modeļa stūrakmeņiem ir tas, ka Adven nodrošina nepieciešamo kapitālu. Energy as a Service® modeli var uzskatīt kā pakalpojuma līgumu, jo risinājuma izstrādi un darbību nodrošina Adven. Kā ārpusbilances iespēja, šis modelis ļauj uzņēmumiem ieguldīt savos pamatprocesos un uzturēt savus finanšu rādītājus augstākus. Projekta vadītāji nodrošina un rūpējas, lai enerģijas risinājumi tiktu izbūvēti saskaņā ar projektēšanas plānu. Projekti balstīti Adven plašajā un daudzpusīgajā pieredzē, kas kalpo par pamatu, ka risinājums atbildīs un kalpos klienta vajadzībām.

• Adven sedz Capex
• Ārpusbilances risinājumi
• Būvniecības projektu sedz Adven
• Projekta vadība un sadarbība ar piegādātājiem

Darbības nodrošināšana un uzturēšana

Kad enerģijas risinājumi ir veiksmīgi ieviesti, par ražotnes ikdienas procesu darbību atbild un uzrauga vairāk nekā 250 Adven enerģētikas speciālistu, un, ja nepieciešams, nekavējoties reaģē uz mainīgajām situācijām. Mūsu diennakts pakalpojumu tīkls pārsedz vairākas valstis, un vietējie enerģētikas speciālisti vienmēr atrodas mūsu klientu ražotņu tuvumā. Turklāt visi Adven objekti ir savienoti mūsdienīgā tālvadības uzraudzības sistēmā, kur iekārtu darbība un procesi tiek uzraudzīti visu diennakti.

• Enerģijas risinājumu optimizēšana, ievērojot klientu vajadzības
• Ekspluatācija un apkope, kas balstīta kompetencē un pieredzē
• Uzraudzība un ziņošana
• Augsta uzticamība un izmaksu kontrole, pateicoties 24/7 attālinātai uzraudzībai
• Papildu enerģijas produktu, kā rezerves jaudas, dabasgāzes vai ūdens risinājumu nodrošināšana

Uzlabojumi

Kopā ar klientu Adven nepārtraukti attīsta un uzlabo enerģijas pakalpojumus, balstoties uz atgriezenisko saiti, mainīgajām vajadzībām un uzlabojumu iespējām. Mums ir svarīgi attīstīt sadarbību rokrokā ar klienta darbību izaugsmi. Ilgtermiņa attiecībās un izprotot klienta enerģijas ražošanas procesus un metodes, Adven ir sagatavots enerģijas risinājumu pilnveidei, lai optimāli apmierinātu mainīgās klienta ražošanas procesu prasības.

• Klientu serviss un kopīga attīstība
• Enerģijas datu analīze
• Pakalpojumu paplašināšana un koncepcijas atjaunojumi
• Aktīvu atkārtota izmantošana
• Elastība un pielāgojamība
• Samazināti finanšu riski

Adven bija vienīgais uzņēmums, kura spēkos bija pārvaldīt visu ķēdi pilnībā, sākot no risinājuma līdz iztvaicēšanas ražotnes ražošanas darbībām un apkopes.
Ville Kyläkoski
IFF FinnFeeds Finland Oy, ražotnes vadītājs

Kristaps Greidāns

Biznesa attīstības vadītājs