Privātuma politika

Jūsu privātums mums ir svarīgs

Kopsavilkums

Šī Privātuma politika ir privātuma standartu un principu, kas ir jāievēro visiem Adven darbiniekiem, kopsavilkums. Politiku papildina Adven Instrukcija par privātuma darbu un kopā ar mūsu uzņēmuma vērtībām kalpo kā vadlīnijas mūsu darbības veikšanai no privātuma viedokļa.

Ko mēs darām:

 • vienmēr apstrādājam datus godīgi un likumīgi;
 • iegūstam tikai tos personas datus, kas mums ir nepieciešami;
 • pārliecināmies, ka visas mūsu darbības ar personas datiem vienmēr ir pārskatāmas, un nekad neizmantojam tos citiem mērķiem, izņemot to iegūšanas mērķus (piemēram, lai izpildītu līgumā vai likumdošanas aktos noteiktās prasības);
 • vienmēr informējam fiziskās personas, kad iegūstam to datus (piemēram, ar kājenes palīdzību e-pastā, norādot uz mūsu privātuma paziņojumiem mājaslapā vai ar atsevišķas informācijas palīdzību);
 • saglabājam datus tikai tik ilgi, cik mums tiešām ir nepieciešams, un izvērtējam, vai ir likumīgas prasības glabāt datus;
 • saprotam, ka personas datu apstrāde iekļauj e-pasta vēstulēs, tērzētavās, teksta ziņojumos, datnēs un mapēs esošos datus, un pārliecināmies, ka šī apstrāde tiek veikta saskaņā ar mūsu Instrukciju par privātuma darbu;
 • vismaz divreiz gadā šķirojam un dzēšam datus, kas mums vairs nav vajadzīgi, tostarp e-pasta vēstules, datnes un mapes;
 • respektējam privātuma tiesības un cenšamies uzturēt precīzus un aktuālus datus;
 • saglabājam personas datus drošībā (tostarp neatļautu vai nelikumīgu apstrādi, nejaušu zaudēšanu, bojājumus vai bojāeju utt.) un pārliecināmies, ka sensitīvu datu apstrādei tiek nodrošināts augsts drošības līmenis (cenšamies izmantot pseidonimizētus datus, t.i., darbinieka ID vai klienta ID numuru, ciktāl tas ir iespējams, nevis sociālās apdrošināšanas numurus vai citus tieši identificējamus personas datus);
 • piesardzīgi izturamies pret to, kas tiek rakstīts brīvajos teksta lauciņos un vienmēr samazinām informāciju tādā mērā, kas ir strikti nepieciešams, ievērojot mūsu Instrukciju par privātuma darbu;
 • ziņojam vietējam privātuma speciālistam par starpgadījumiem saistībā ar privātumu;
 • piesardzīgi izturamies pret personas datu kopīgošanu ar citām personām un ierobežojam kopīgošanu, cik vien iespējams (“nepieciešams”, nevis “būtu labi”);
 • ļaujam pārstrādāt personas datus citās valstīs un citiem darījumu partneriem, tikai ja esam pārliecināti, ka tiek nodrošināta pienācīga aizsardzība;
 • pārliecināmies, ka ir noslēgts datu apstrādes rakstveida līgums ar pusēm, kas veic datu apstrādi mūsu vārdā (piemēram, piegādātājiem, partneriem, saistītajām personām utt.);
 • fiksējam savas apstrādes darbības un ziņojam par jaunām darbībām vietējam privātuma speciālistam, kurš šo apstrādi ievada mūsu reģistrā;
 • izvērtējam privātumu pēc struktūras, privātumu pēc noklusējuma un datu aizsardzības ietekmes novērtējumu pirms jauna projekta, jaunas sistēmas iegādes vai līguma noslēgšanas ar jaunu mākoņpakalpojumu sniedzēju, ja process iekļauj personas datu apstrādi.

Ko mēs nedarām:

 • neizmantojam personas datus veidā, par kuru fiziskā persona nezina vai kas tai var radīt kaitējumu (piemēram, identitātes zādzība);
 • neizpaužam personas datus citiem, ja vien šīs informācijas izmantošana nav iekļauta viņiem noteiktajos pienākumos;
 • neatstājam personas datus nedrošā vietā, piemēram, pie printera, un nepārsūtām tos uz savu personīgo e-pastu;
 • neizmantojam vienam nolūkam saglabātos datus citam nolūkam, nepārliecinoties, ka mums tam ir likumīgs pamatojums (piemēram, likumīgas saistības, fiziskās personas piekrišana);
 • nenosūtām sensitīvus personas datus nešifrētās e-pasta vēstulēs (izņemot citām Adven iekšējām e-pasta adresēm).

Ja neesat pārliecināti vai jums rodas jautājumi par to, kā apstrādāt personas datus, lūdzam sazināties ar savu vietējo privātuma speciālistu.

Adven ir apņēmies ievērot jūsu privātumu un aizsargāt jūsu personas datus. Adven vēlas, lai jūs būtu pārliecināts, ka apstrādājam informāciju par jums saskaņā ar piemērojamiem privātuma tiesību aktiem, tostarp ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu 2016/679 (GDPR).

Terms and Conditions