Centralizētās siltumapgādes klienti

Informācija par Adven centralizēto siltumapgādi

Centralizētā siltumapgāde ir uzticams, drošs un videi draudzīgs apkures risinājums, jo tam ir viszemākais kaitīgo izmešu līmenis. Adven pārvalda vairāk nekā 90 centralizētās siltumapgādes tīklus Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs, tai skaitā no 2018. gada vidus arī Vidzemes reģionā – Cēsīs un Valmierā. Centralizētajā siltumapgādē siltuma saražošanai tiek izmantoti vietējās izcelsmes biokurināmais.

Centralizētā siltumapgāde ir viens no labākajiem veidiem, kā samazināt CO2 emisijas. Tā ir vienkārša un droša, spēja nodrošināt konkurētspējīgas cenas un augstu uzticamību.

Kā veidojas siltumapgādes tarifi?

Dažādās apdzīvotajās vietās tarifi atšķiras, un šīs atšķirības nosaka pakalpojumu sniegšanas nosacījumi – izvēlētie siltumapgādes sistēmas tehnoloģiskie risinājumi, siltumapgādes sistēmas kompaktums un tās tehniskais stāvoklis, kā arī katras apdzīvotās vietas ģeogrāfiskās u.c. īpatnības.

Siltumapgādes pakalpojumu tarifus regulējamiem komersantiem atbilstoši ekonomiski pamatotām izmaksām apstiprina Regulators.

Regulatora sagatavotais informatīvais materiāls: KĀ DARBOJAS CENTRALIZĒTĀ SILTUMAPGĀDE?

Izvēlēties pilsētu

Mēs nodrošinām centralizēto siltumapgādi šajās vietās. Kartē vai izvēlnē atlasiet tuvāko apgabalu.

Izvēlieties pilsētu

Par Adven

Mūsu mērķis Adven ir rītdienas enerģijas risinājumi – biznesam, cilvēkiem un planētai. Mēs esam daļa no risinājuma cīņā pret klimata pārmaiņām un uzskatām, ka videi draudzīgi enerģētikas risinājumi, ko meklējam, veidojam un attīstām kopā ar klientiem, var mainīt uzņēmumu, cilvēku un planētas nākotni.

Uzzināt vairāk par Adven

Māris Kānītis

Valdes loceklis