Kā kļūt par klientu?

Lai kļūtu par Adven klientu, lūdzu, aizpildiet veidlapu “Iesniegums par objekta pievienošanu pie centralizētās siltumapgādes sistēmas” un nosūtiet uz e-pastu adven.latvija@adven.com.

Ja rodas kādi jautājumi, ar prieku palīdzēsim! Zvaniet: +371 22 082 996

Par Adven klientu var kļūt sekojot 7 vienkāršiem soļiem!

Iesniegums par pieslēgšanos centralizētajai siltumapgādei

Izvērtējums un atbildes iesniegšana

Investīciju līguma slēgšana

Saskaņojums ar novada pašvaldību, ja nepieciešams

Siltummezgla un apkures sistēmas izbūve

Ārējo siltumtīklu projektēšana un būvniecība

Siltumenerģijas piegādes līguma slēgšana un pakalpojuma saņemšana

Veidlapa jaunajiem klientiem pieejama ŠEIT.

Tehnisko noteikumu saņemšana (Cēsis, Sigulda):

Tehniskos noteikumus par individuālo siltummezgla (ISM) izbūvi var pieprasīt un saņemt nekustamā īpašuma īpašnieks vai tā pilnvarota persona, iesniedzot pilnvaru.

Tehniskos noteikumus par ISM izbūvi var saņemt Būvniecības Informācijas Sistēmā (BIS), vai, ISM pārbūves gadījumā, rakstot brīvas formas iesniegumu uz e-pastu adven.latvija@adven.com.

Centralizētās siltumapgādes priekšrocības

Droša un uzticama

Mūsu centralizētā siltumapgāde ir gan uzticama, gan ilgtspējīga. Gadu no gada, neatkarīgi no gadalaika vai laikapstākļiem. Siltums tiek nodrošināts vienmēr, un karstais ūdens nekad nebeidzas. Ja tomēr rodas neplānots padeves pārtraukums, varat būt droši, ka mēs strādāsim, lai pēc iespējas ātrāk jums kā klientam atjaunotu siltumu.

Vienkārša un ērta

Tehniskais aprīkojums jūsu īpašumā kalpos daudzus gadus, iespējams, līdz pat 40 gadiem. Turklāt jums kā klientam būs jānodrošina tikai neliela apkope.

Par pieņemamu cenu

Centralizētās siltumapgādes pieslēgums ir ieguldījums ar ilgu kalpošanas laiku. Tā kā mūsu siltummezgli ir elastīgi un darbojas, izmantojot dažādus kurināmā veidus atkarībā no to cenas un pieejamības, cenu līmenis attiecībā pret citiem apkures veidiem saglabāsies pievilcīgs.

Vēlaties uzzināt par mums vairāk?

Par mums