Projektu koordinatore Lāsma Slotiņa: Novērtējums ir mans galvenais atalgojums

2024-05-13
Zinas Medijiem Uncategorized

Esmu Lāsma Slotiņa un “Adven” strādāju kā projektu koordinatore. Mani iedvesmo rezultāts un novērtējums – redzēt, kā manā vadībā top jauns projekts, kā arī kolēģu un sadarbības partneru pateicības vārdi.

Vides inženiere ar projektu vadības prasmēm

Esmu ieguvusi maģistra grādu vides zinātnēs Rīgas Tehniskajā universitātē, savukārt darba pieredze ir ne tikai vides jomā, bet arī projektu vadībā. 2022. gadā mainīju dzīvesvietu un darba tirgū meklēju brīvas vides speciālista pozīcijas Vidzemes reģionā – tā arī nonācu “Adven”. Lai gan vides speciālista amats tobrīd bija aizņemts, tieši pieredze projektu vadībā man deva iespēju strādāt “Adven” un pilnveidot savas prasmes, strādājot pie jaunās šķeldas katlumājas būvniecības projekta Cēsīs. Šobrīd “Adven” strādāju jau vairāk nekā gadu un turpinu realizēt jaunus projektus.

Manos amata pienākumos ir gandrīz viss, kas saistīts ar projektu realizāciju no A līdz Z. Esmu klātesoša iepirkuma tehniskās specifikācijas izstrādāšanā, konkursa izsludināšanā un piemērotākā pretendenta izvēlē, būvniecības un pakalpojumu līguma noslēgšanā, kā arī būvniecības un, ja tādi ir, defektu novēršanas fāzēs. Projektu koordinators savā ziņā ir universālais kareivis, kuram jābūt gatavam dažādiem izaicinājumiem!

Novērtējums par padarīto ir ļoti svarīgs

Man ir svarīgi, lai izdarītais darbs būtu kvalitatīvs. Tikpat svarīgi man par to ir arī saņemt vienkāršu “paldies” – nereti pēc projekta pabeigšanas saņemtie pateicības vārdi gan no kolēģiem, gan sadarbības partneriem ir mans galvenais “atalgojums”. Ir patīkami, ja kāds novērtē tavu padarīto darbu!

Tāpat novērtēju, ka man ir iespēja pavadīt laiku ar ģimeni un pievērsties saviem hobijiem.Man ļoti patīk pastaigas, tas man ir arī izcils veids, kā “sakārtot” domas un nepazust informācijas plūsmā. Esmu trīsgadnieka mamma un tas prasa  būt nemitīgā kustībā. Mums patīk kopā doties īsākās un garākās pastaigās, arī muzicēt – vīrs spēlē ģitāru, es spēlēju klavieres, dziedam. Šobrīd apgūstu arī kokles spēli. Smejos, ka man ir arī sezonālie hobiji, piemēram, siltajā sezonā  nodarbojas ar biškopību, savukārt ziemā vai kādā citā brīvā brīdī patīk gatavot kūkas un citus gardumus savai ģimenei un draugiem.

Spēja ātri reaģēt un domāt atvērti

Lai gan katram projektam vienmēr ir konkrēti mērķi un termiņš, ne vienmēr viss notiek kā plānots, tādēļ uzskatu, ka projektu koordinatoram jābūt atvērti domājošam un jāspēj ātri reaģēt. Svarīgi ir arī saglabāt pozitīvu domāšanu, bet tai ir jābūt reālistiski pozitīvai un nosvērtai domāšanai, kas palīdz visām iesaistītajām pusēm projektu iesākt un arī pabeigt.

Es uzskatu, ka vissvarīgākā projektu koordinatora šķautne ir spēja komunicēt – ir jāpatīk un jāmāk runāt ar cilvēkiem. Mēs katrs esam ļoti dažāds ar savām labām un ne tik labām īpašībām. Man kā projektu koordinatoram ir jāspēj šīm visām šķautnēm pielāgoties un atrast kopsaucēju. Projektu vadībā vienmēr būs tādas situācijas, kur kaut kas nenotiek kā plānots, un projektu koordinatoram ir jābūt tam, kas spēj operatīvi šādas situācijas atrisināt.

Būt ceļā

Ja man prasa raksturot “Adven”, tad es teiktu, ka viennozīmīgi tas ir draudzīgais kolektīvs, kas dod tādu kā ģimeniskuma sajūtu. Manuprāt, “Adven” vienmēr ir ceļā. Mēs esam ne tikai ceļā uz pilnveidošanos, attīstību un savu izvirzīto mērķu sasniegšanu, bet mēs esam ceļā arī burtiski, mērojot tālākus un tuvākus attālumus starp pilsētām, kurās atrodas mūsu objekti. Būt ceļā ir skaisti, un man prieks, ka esmu kopā ar “Adven” šajā piedzīvojumā!