Veikta pamatiekārtu piegāde katlumājas būvniecībai Bērzaines ielas kvartālā

2023-09-05
Zinas Medijiem Centralizētā siltumapgāde Pašvaldības

Turpinās “Adven Latvia” šķeldas katlumājas būvniecības darbi Bērzaines ielā 31, Cēsīs – līdz šim veikti katlumājas projektēšanas darbi, pamatu un galveno komunikāciju izbūves darbi. Tāpat augusta izskaņā veikta iekārtu, tostarp jauna biokurināmā katla, piegāde un uzstādīšana.

Pavasarī, noslēdzoties iepirkuma procedūrai par siltumavota efektivitātes paaugstināšanu, SIA “Adven Latvia” slēdza sadarbības līgumu ar SIA “Sanart” par šķeldas katlumājas būvniecību Cēsu pilsētas Bērzaines ielas kvartālā. Pašlaik notiek aktīvi būvniecības darbi un pamatiekārtu uzstādīšana, lai jau 2023./2024. gada apkures sezonā siltumenerģijas ražošanu sāktu jaunā siltumavotā.

Esam veiksmīgi noslēguši projektēšanas darbus, kas ir viena no vairākām projekta fāzēm un šobrīd jau aktīvi uzsākuši būvniecības darbus. Priecājamies, ka jaunās katlumājas izbūve mazinās atkarību no fosilā kurināmā un mūsu ražotā enerģija Cēsu pilsētā būs vēl ilgtspējīgāka”, pauž SIA “Adven Latvia” projektu vadītājs Mārcis Smalkais.

Šobrīd Bērzaines ielas apkaimes centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumavotu veido dabasgāzes katlu iekārtas, kas uzstādītas laika posmā no 1981. līdz 1991.gadam.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda atbalstu un tā kopējais finansējums ir vairāk nekā 1,3 miljoni eiro, no kura 231 000 eiro ir Kohēzijas fonda līdzfinansējums. Projekta mērķis paredz esošā fosilā kurināmā siltumavota aizvietošanu ar jaunu šķeldas kurināmā katla iekārtu ar kopējo jaudu līdz 980kW. Tas ne tikai mazinās atkarību no fosilā kurināmā, bet arī veicinās siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu līdz pat 512 CO2 tonnām gadā.