“Adven Latvia” iegūst atzinību Valmieras novada gada balvas uzņēmējdarbībā nominācijā “Gada ilgstpējība”

2022-11-21
Zinas Uncategorized

Pirmo reizi Valmieras novada vēsturē 17. novembrī tika pasniegta “Valmieras novada gada balva uzņēmējdarbībā”. Nominācijā “Gada ilgstpējība” goda rakstu ieguva “Adven Latvia”.

Attēlā no kreisās “Adven Latvia” biznesa vadītājs Māris Kānītis, no labās – “Adven Latvia” klientu attiecību vadītāja Ieva Vaivode.

Balvas mērķis ir izcelt, uzteikt un godināt Valmieras novada uzņēmumus, kas ar savu darbu devuši nozīmīgu ieguldījumu Valmieras novada attīstībā un uzrādījuši labus uzņēmējdarbības rezultātus. Pozicionēt Valmieru kā uzņēmējdarbības centru, izcilnieku un līderi valstī. Motivēt citus esošos un potenciālos uzņēmējus un vairot uzņēmējdarbības garu. 

Nominācijā “Gada ilgtspējība” par uzvarētāju tika atzīts tīmekļa risinājuma izstrādātājs SIA “Wunder Latvia”, savukārt goda rakstus nominācijā ieguva mēbēļu ražotājs SIA “Daiļrade koks” un enerģētikas uzņēmums SIA “Adven Latvia”.

Priecājamies gūt Valmieras novada atzinību, jo mūsu mērķis jau sākotnēji bija un ir radīt vidi un resursus saudzējošus un ilgtspējīgus risinājumus enerģētikā. Tādēļ, domājot par ilgtspējību, patstāvīgi strādājam pie centralizētās siltumapgādes ražošanas avotu modernizēšanas, kā arī izstrādājam projektus nākotnei.

Māris Kānītis
“Adven” un Valmieras novada pašvaldības kopuzņēmuma AS “Valmieras Enerģija valdes loceklis 

Piemēram, nesen uzņēmums iesniedzis un guvis atbalstu projektam par jaunas šķeldas katlumājas būvniecību Valmieras pilsētas Ausekļa ielas rajonā, kas tiks īstenots ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu. Tā ir iespēja ne tikai nodrošināt visiem Valmieras pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas patērētājiem stabilu un drošu siltumapgādi par pieņemamu cenu, bet arī samazināt siltumapgādes tarifa un kurināmā pieejamības atkarību no importēta fosilā kurināmā. 

“Adven” ir vadošais enerģijas un ūdens pārstrādes risinājumu sniedzējs Ziemeļeiropā. Adven darbības tīkls aptver Somiju, Zviedriju, Norvēģiju, Nīderlandi, Igauniju un Latviju. “Adven” Latvijas tirgū ienāca pirms četriem gadiem, koncentrējoties uz ilgtspējīgāku centralizētās siltumapgādes pakalpojumu attīstību reģionā. AS “Valmieras Enerģija” dibināta 1999. gadā, un tās pamatdarbība ir siltumenerģijas ražošana. 2018. gada vasarā uzņēmumu iegādājās un 52,15 % akciju pieder Adven grupai, Valmieras pilsētas pašvaldībai – 47,85%. Saražoto siltumenerģiju AS “Valmieras Enerģija” piegādā operatoram SIA “Valmieras ūdens”, kas savukārt ar siltumenerģiju apgādā pilsētas iedzīvotājus un uzņēmumus.