Uz pakalpojumiem balstīta notekūdeņu attīrīšana palīdz nozarēm ūdeni padarīt par prioritāti

2022-10-31
Raksti Nozarēm

Rūpniecības uzņēmumos notekūdeņu attīrīšana ir sarežģīts process ar daudz prasībām. Taču notekūdeņu attīrīšanu var saņemt arī kā ārpakalpojumu no pieredzējuša pakalpojuma sniedzēja.

Gandrīz visi rūpniecībā iesaistītie uzņēmumi veic notekūdeņu attīrīšanu neatkarīgi no nozares vai uzņēmuma lieluma. Dažiem uzņēmumiem ir savas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, taču attīrīšanas iekārtu uzturēšana prasa daudz resursus no to pamatdarbības. Citiem attīrīšanas iekārtas jau var būt nolietojušās un šādiem uzņēmumiem jāsāk domāt par jaunām investīcijām šajās iekārtās. Atsevišķos gadījumos rūpnieciskie notekūdeņi tiek novadīti uz sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, tomēr dažkārt ir nepieciešama arī iepriekšēja attīrīšana, lai izpildīti normatīvu prasības.

Adven ir pieredze rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanā dažādās situācijās. “Cilvēki dažkārt pat neaizdomājas, ka rūpnieciska ūdens attīrīšana var būt arī kā ārpakalpojums. Tas atbrīvo resursus, ļaujot kompānijai orientēties uz savu pamatdarbību”, norāda Adven Konceptvadītājs (Concept Manager) Jani Vuorinens (Jani Vourinen).

Notekūdeņu pārstrāde nozīmē atbildību pret vidi un ietaupījumus

Ziemeļvalstīs un Baltijā parasti tiek uzskatīts, ka ūdens ir plaši pieejams un tas ir lēts. Šeit nav tāda ūdens trūkuma kā sausuma skartajos apgabalos un vienīgais pieaugošais ūdens avots ir pārstrādātie notekūdeņi. Notekūdeņus var uzskatīt par daļu no uzņēmuma aprites ekonomikas risinājumiem: tos var pārstrādāt, tādējādi samazinot vajadzību pēc ūdens no ūdensvada, un no notekūdeņiem var iegūt siltumu, izejvielas vai barības vielas. Ar augstu organisko slodzi notekūdeņus var izmantot biogāzes ražošanai.

ES regulas, tiesību akti un vietu vides atļaujas nosaka notekūdeņu attīrīšanas praksi, taču šo procesu var skatīt arī plašākā mērogā kā daļu no korporatīvās ilgtspējas. “Notekūdeņu attīrīšana veicina uzņēmuma ilgtspējas centienus un uzlabo tā tēlu. Turklāt efektīva notekūdeņu attīrīšana nereti palīdz uzņēmumam ietaupīt, jo var samazināt kanalizācijas apjomus un dzeramā ūdens iegādi. Dažos gadījumos rūpnīcas procesi darbojas labāk, ja tiek uzlabota ūdens kvalitāte, kas var nodrošināt rentablāku ražošanu. Šie ir vērā ņemami iemesli, kādēļ katram uzņēmumam būtu jāsakārto sava notekūdeņu attīrīšana,” saka Vuorinens.

Pakalpojums vienmēr tiek pielāgots uzņēmumam

Agrāk notekūdeņu attīrīšanas projektos uzņēmumam parasti palīdzēja konsultants, kurš atrada uzņēmumam piemērotu iekārtu piegādātāju un risinājumu. Kopš tā laika mēs esam mērojuši tālu ceļu: proti, Adven, kopā ar klientu izstrādā visu pakalpojumu modeli un uzņēmumam nodrošina šo pakalpojumu. Papildus risinājuma izstrādei Adven uzņemas atbildību par investīcijām notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, projektu vadībā, iekārtas darbībā, uzturēšanā un diennakts pakalpojuma uzraudzībā. Uzziniet vairāk par mūsu Energy as a Service modeli.

“Projekta sākumā mēs apzinām uzņēmuma vajadzības attiecībā uz ūdens attīrīšanas veidiem un to, kā ūdens attīrīšanu varētu uzlabot. Šajā posmā ir svarīgi saprast, vai mēs varētu optimizēt rūpnīcas procesus, lai radītu mazāk notekūdeņu, vai procesos ir iespējams pārstrādāt ūdeni, vai attīrītos notekūdeņus var izmantot atkārtoti,” skaidro Adven koncepta izstrādātāja (Concept Developer) Elina Isokangas.

“Balstoties uz klienta vajadzībām un situāciju, kopā ar klientu izstrādāsim jaunu risinājumu, kas var ietvert, piemēram, ūdens attīrīšanu un siltuma atgūšanu. Tiek analizēti uzņēmuma notekūdeņi, sagatavota risinājuma provizoriskā koncepta un aptuvenā izmaksu tāme. Ja klients dos zaļo gaismu, piedāvājums tiks definēts detalizētāk, pielāgots un nepieciešamības gadījumā pilotpārbaudīts, lai atrastu labāko ūdens attīrīšanas tehnoloģiju un klientam uzticamu un izmaksu ziņā izdevīgu risinājumu,” turpina Elina.

Attīrīšanas metode var būt, piemēram, membrānas tehnoloģija, jonu apmaiņa, ķīmiskā apstrāde, iztvaicēšana vai bioloģiskās apstrādes metodes. Kopumā, lai sasniegtu vajadzīgo attīrīšanas rezultātu, tiek kombinētas dažādas tehnikas.

“Ir ļoti aizraujoši gan speciālistiem, gan klienta interesēs darboties bez tehnoloģiskiem ierobežojumiem. Mūsu pieejā unikālais ir tas, ka mēs apvienojam savas plašās zināšanas par ūdens attīrīšanu ar uz klientu un risinājumiem orientētu darbības modeli,” stāsta Vuorinens.