Aprites ekonomikas risinājumu koncepta izstrāde: kā tā notiek?

2022-10-31
Raksti Nozarēm

Enerģijas atgūšanas un atkārtotas izmantošanas risinājumi palīdz uzlabot nozares energoefektivitāti un samazināt emisijas un atkritumus. Adven plāno risinājumus enerģijas un ūdens procesu uzlabošanai bez jebkādiem ierobežojumiem, ko nosaka tehnoloģija, aprīkojums vai degvielas izvēle. Kā slēgta cikla reģenerācijas risinājuma plānošanas process norit no projektēšanas līdz ieviešanai? Kuras jomas ir jāpārbauda, ​​lai varētu būtiski samazināt kopējo enerģijas pieprasījumu un, iespējams, pavērtu klientam jaunas biznesa iespējas?

Kad mēs uzsākam diskusijas ar klientu par enerģijas un ūdens izmantošanu un ar to saistītajām vajadzībām un izaicinājumiem, mūsu eksperts no koncepta izstrādes komandas tiek iesaistīts diskusijās jau pašā sākumā. Izstrādes darbs bieži sākas ar vienu konkrētu problēmu, un papildus problēmas risināšanai mūsu koncepta izstrādātāji bieži vien var piedāvāt jaunu, radošu risinājumu ar pievienoto vērtību. Mēs vēlamies savākt pietiekamu sākotnējo informāciju, kas mums palīdzēs izprast klienta darbību kopumā.

Izpratne par galvenajiem enerģijas ražošanas un izmantošanas procesiem

Klientiem var būt dažādi aizspriedumi par visa procesa pārbaudi un pamatinformācijas sniegšanu. Mēs neiejaucamies mūsu klientu ražošanas procesos ar mērķi uzlabot viņu ražošanu; tā vietā mēs vēlamies noskaidrot, vai mēs varam ierosināt uzlabojumus galvenajos procesos enerģijas patēriņa, atkritumu samazināšanas un blakusproduktu izmantošanas ziņā.

Mūsu mērķis ir saprast, vai mēs varam piedāvāt klientiem priekšrocības, uzlabojot enerģijas, ūdens un materiālu izmantošanas efektivitāti. Šī analīze arī spēcīgi virza mūsu risinājumu ieviešanu.

Lai gūtu priekšstatu, mēs aplūkojam enerģijas un ūdens patēriņu, blakusproduktus un notekūdeņus. Mēs izmantojam galvenos darbības rādītājus, lai noteiktu procesu efektivitāti un kopā ar klientu padziļinātu mūsu priekšstatu par to, kā mēs varētu vislabāk radīt viņiem biznesa priekšrocības, integrējot dažādus efektivitātes uzlabošanas risinājumus.

Visaptveroša pieeja rada procesu sinerģiju

Visaptverošs skatījums uz procesu ļauj noteikt integrācijas iespējas starp dažādām jomām. Mēs cenšamies atrast sinerģiju vai savstarpējo atkarību starp procesa posmiem un, pamatojoties uz tiem, sākam testēt dažādas iespējas.

Pārāk ātri pārejot uz risinājumu, kas koncentrējas uz vienu jomu, var tikt zaudētas sinerģijas iespējas, vai arī izvēlētā risinājuma jauda ilgtermiņā var izrādīties nepareiza. Piemēram, analizēt procesu energoefektivitāti pirms tiek pieņemts lēmums par jauna biomasas katla jaudu ir laba ideja. Tāpēc tā vietā, lai uzreiz noteiktu katla jaudu, kuru klients, iespējams, sākotnēji plānoja uzstādīt, mēs pārskatām dažādus ķēdes posmus. Lasiet par IFF FinnFeeds Finland: 30% ietaupījums kopējā vajadzībā pēc enerģijas.

Daudzos gadījumos klients jau ir identificējis ražošanas procesus, kurus varētu optimizēt, bet nav bijis vēlēšanās veikt ieguldījumus, jo atmaksāšanās periodi ir izrādījušies pārāk ilgi. Tādos projektos kā šis Adven var kalpot kā partneris un rūpēties par kopējām investīcijām, projekta ieviešanu un turpmāko iekārtas darbību, apkopi un attīstību.

Tehnoloģija vienmēr tiek izvēlēta atbilstoši klientu vajadzībām

Mēs vienmēr izvēlamies tehnoloģiju, kas vislabāk atbilst klienta vajadzībām. Tas atšķir mūsu pieeju no tehnoloģiju piegādātājiem. Mēs uzņemamies lielu atbildību, jo rūpējamies par savu rūpnīcu darbību un nodrošinām, ka mūsu pakalpojumi pilda mūsu solījumus visā līguma darbības laikā.

Mēs, Adven, veidojam uz sadarbību vērstas attiecības un radām vērtību jūsu uzņēmumam. Mūsu pakalpojumu modelis paver pilnīgi jaunas iespējas jūsu ražošanas procesu attīstībai.

Autors Terho Saaristo strādā Adven koncepta izstrādes komandā par direktoru un ir atbildīgs par jaunu industriālās enerģijas risinājumu koncepta izstrādi Adven Group.