Paziņojums par noteikto (piedāvāto) tarifu

30.11.2023

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Adven Sigulda”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003709385, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 109, Sigulda, LV-2150, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz siltumenerģijas apgādes pakalpojumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) gala tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu noteiktajam tarifam.

Sabiedrisko pakalpojumu veidsPiemērotais tarifs (bez PVN)Noteiktais (piedāvātais) tarifs
(bez PVN)
Izmaiņas (%)
Siltumenerģijas ražošana74,77
64,78
-13,36%
Siltumenerģijas pārvade un
sadale
22,8821,32-6,82%
Siltumenerģijas tirdzniecība1,671,670%
Akcīzes nodoklis0,290,290%
Siltumenerģijas gala tarifs99,6188,06-11,60%

Noteiktais (piedāvātais) siltumenerģijas gala tarifs stāsies spēkā 2024. gada 1. janvārī (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevum “Latvijas Vēstnesis”, neieskaitot publicēšanas dienu).

Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteiktā tarifa spēkā stāšanas datuma nepiemēro ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2020.’gada 21. oktobra lēmumu Nr. 134 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Wesemann-Sigulda” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” (“Latvijas Vēstnesis”, 2020., 207. Nr.), un ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2020. gada 26. novembra lēmumu Nr.154 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Wesemann-Sigulda” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu piemērošanas kārtību” (“Latvijas Vēstnesis”, 2020., 230. Nr.) apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus, un SIA “Adven Sigulda” noteikto (piedāvāto) siltumapgādes pakalpojuma tarifu, kas precizēts 2023. gada 4. aprīlī (“Latvijas Vēstnesis”, 2023., 65., 69. Nr.).

Noteiktā (piedāvātā) tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistīts ar kurināmā izmaksu izmaiņām.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu, lietotājs var SIA “Adven Sigulda” birojā Pulkveža Brieža ielā 109, Siguldā, LV-2150, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 17.00, iepriekš sazinoties pa tālr. 67973565, e-pasta adrese: sigulda@adven.com.

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu rakstiski vai elektroniski var iesniegt: Pulkveža Brieža ielā 109, Siguldā, LV-2150, elektroniskā pasta adrese: sigulda@adven.com, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, 20 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Paziņojums par noteikto (piedāvāto) tarifu

31.03.2023

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Adven Sigulda, vienotais reģistrācijas Nr. 40003709385, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 109, Sigulda, LV-2150, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz siltumenerģijas apgādes pakalpojumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) gala tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu noteiktajam tarifam.

Sabiedrisko pakalpojumu veidsPiemērotais tarifs (bez PVN)Noteiktais (piedāvātais) tarifs
(bez PVN)
Izmaiņas (%)
Siltumenerģijas ražošana105,00
74,77
-28,79%
Siltumenerģijas pārvade un
sadale
27,5922,88-17,07%
Siltumenerģijas tirdzniecība1,671,670%
Akcīzes nodoklis0,290,290%
Siltumenerģijas gala tarifs134,5599,61-25,97%

Noteiktais (piedāvātais) siltumenerģijas gala tarifs stāsies spēkā 2023.gada 1.maijā (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevuma “Latvijas Vēstnesis”, neieskaitot publicēšanas dienu). Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

Noteiktā (piedāvātā) tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar kurināmā (dabasgāzes) izmaksu samazinājumu.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu lietotājs var SIA Adven Sigulda birojā Pulkveža Brieža ielā 109, Siguldā, LV-2150, katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 17.00, iepriekš sazinoties ar valdes locekli Oksanu Carevu, tālr. 67973565, e-pasta adrese: sigulda@adven.com.

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt: Pulkveža Brieža ielā 109, Siguldā, LV-2150, elektroniskā pasta adrese: sigulda@adven.com, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, 20 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.