Cenu aptauja siltumtrases izbūvei

06.02.2024

SIA “Adven Latvia”, Reģ. Nr. 40203143132, izsludina cenu aptauju siltumtrases izbūvei.

Jautājumu gadījumā lūgums pretendentiem sazināties ar SIA “Adven Latvia” atbildīgo personu Robertu Jumiķi pa tālruni 26318413 vai rakstot uz e-pastu cesis@adven.com.

Cenu aptaujas noteikumi

Finanšu piedāvājums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2024. gada 21. februāris plkst. 13:00.

Cenu aptauja dabasgāzes piegādei

31.01.2024

SIA “Adven Sigulda”, Reģ. Nr. 40003709385, izsludina cenu aptauju dabasgāzes piegādei laika periodam no 2024. gada 1. maija līdz 2025. gada 30. aprīlim.

Jautājumu gadījumā lūgums pretendentiem sazināties ar SIA “Adven Sigulda” atbildīgo personu Jāni Bāliņu  pa tālruni 28017765 vai rakstot uz e-pastu sigulda@adven.com.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2024. gada 7. februāris plkst. 12:00.

Cenu aptauja elektroenerģijas piegādei

20.12.2023

SIA “Adven Sigulda”, Reģ. Nr. 40003709385, izsludina cenu aptauju elektroenerģijas piegādei laika periodam no 2024. gada 1. maija līdz 2025. gada 30. aprīlim (ieskaitot).

Jautājumu gadījumā lūgums pretendentiem sazināties ar SIA “Adven Sigulda” atbildīgo personu Jāni Bāliņu  pa tālruni 28017765 vai rakstot uz e-pastu sigulda@adven.com.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2023. gada 22. decembris plkst. 10:00.

 

 

Cenu aptauja elektroenerģijas piegādei

18.05.2023.

SIA “Adven Sigulda”, Reģ. Nr. 40003709385, izsludina cenu aptauju elektroenerģijas piegādei laika periodam no 2023. gada 1. augusta līdz 2024. gada 30. aprīlim (ieskaitot).

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar SIA “Adven Sigulda” pārstāvi Jāni Bāliņu, zvanot uz tālruni +371 28017765 vai rakstot uz e-pastu sigulda@adven.com.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2023. gada 23. maijs plkst.12:00.

Cenu aptauja dabasgāzes piegādei

01.03.2023.

SIA “Adven Sigulda”, Reģ. Nr. 40003709385, izsludina cenu aptauju dabasgāzes piegādei laika periodam no 2023. gada 1. maija līdz 2024. gada 30. aprīlim.

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar SIA “Adven Sigulda” pārstāvi Jāni Bāliņu, zvanot uz tālruni +371 28017765 vai rakstot uz e-pastu sigulda@adven.com.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2023. gada 6. marts plkst.12:00.

Cenu aptauja “Ārējo siltumapgādes tīklu būvniecība uz Lakstīgalas ielu 13, Siguldā”

09.09.2022

SIA “Adven Sigulda” (Reģ. Nr. 40003709385) izsludina cenu aptauju par plānotajiem darbiem saistībā ar ārējo siltumapgādes tīklu būvniecību Lakstīgalas iela 13, Siguldā.
Iepirkuma identifikācijas Nr.: AS-siltumpārvade – 2022/01;
Iepirkuma nosaukums: “Ārējo siltumapgādes tīklu būvniecība uz Lakstīgalas ielu 13, Siguldā”
Cenu aptaujas noteikumi.pdf

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada. 23. septembris plkst.10.00.

Cenu aptauja “Biokurināmā katlumājas tehnoloģisko iekārtu uzstādīšana Sigulda. Būvuzraudzība”

05.07.2022

SIA “Adven Sigulda” (Reģ. Nr. 40003709385) izsludina būvuzraudzības cenu aptauju par plānotajiem darbiem saistībā ar tehnoloģisko iekārtu uzstādīšanu katlumājā P.Brieža 109, Siguldā.
Iepirkuma identifikācijas Nr.: AS-BIO-6MW/2022/04;
Iepirkuma nosaukums: “Biokurināmā katlumājas tehnoloģisko iekārtu uzstādīšana Siguldā. Būvuzraudzība”
Cenu aptaujas noteikumi

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada. 25. jūlijs plkst.16.00.

Cenu aptauja “Biokurināmā katlumājas tehnoloģisko iekārtu uzstādīšana Sigulda. RK katlu dūmeņa montāža”

05.07.2022

SIA “Adven Sigulda” (Reģ. Nr. 40003709385) izsludina cenu aptauju par plānotajiem darbiem saistībā ar jauna dūmeņa uzstādīšanu esošajiem RK katliem galvenajā katlumājā P.Brieža 109, Siguldā.
Iepirkuma identifikācijas Nr.: AS-BIO-6MW/2022/03;
Iepirkuma nosaukums: “Biokurināmā katlumājas tehnoloģisko iekārtu uzstādīšana Siguldā. RK katlu
dūmeņa montāža”
Cenu aptaujas noteikumi

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada. 25. jūlijs plkst.16.00.

Cenu aptauja dabasgāzes tirgotāja izvēlei

03.06.2022.

SIA Adven Sigulda, Reģ.Nr. 40003709385, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 109, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, veic cenu aptauju par dabasgāzes tirgotāja izvēli laika periodam no 2022.gada 1.jūlija līdz 2023.gada 30.jūnijam.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:  2022.gada 7.jūnijs plkst. 13:00.

Cenu aptauja kurināmās šķeldas piegādei

31.05.2022.

SIA Adven Sigulda, Reģ.Nr. 40003709385, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 109, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, izsludina cenu aptauju kurināmās šķeldas piegādei laika periodam no 2022.gada 15.jūnija līdz 2022.gada 30.oktobrim ieskaitot.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:  2022.gada 6.jūnijs plkst. 13:00.
Jautājumu gadījumā, pretendentiem lūgums sazināties ar SIA Adven Sigulda valdes locekli Oksanu Carevu pa tālruni 26462449 vai rakstot uz e-pastu oksana.careva@adven.com.

Biokurināmā katlumājas tehnoloģisko iekārtu uzstādīšana Siguldā. Dūmeņa pārbūve.

Pasūtītājs:SIA “Adven Sigulda”, reģistrācijas nr. 40003709385
Juridiskā adrese:Pulkveža Brieža iela 109, Sigulda, LV-2150
Iepirkuma nosaukums:“Biokurināmā katlumājas tehnoloģisko iekārtu uzstādīšana Siguldā. Dūmeņa pārbūve.”
Iepirkuma priekšmets un īss apraksts:Iepirkuma priekšmets ir esošā 80m ķieģeļu dūmeņa pārbūve, lai varētu realizēt tehnoloģisko iekārtu nomaiņu P.Brieža ielā 109, Siguldā, uzstādot jaunu 6MW biokurināmā ūdens sildāmo katlu, kurināmā padeves sistēmu un dūmgāzu elektrostatisko filtru, elektrostatisko filtru novietojot dūmeņa zonā.
Iepirkuma ID:AS-BIO-6MW/2022/02
Iepirkuma metode:Iepirkuma procedūra tiek rīkota saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja izstrādātajās vadlīnijās „Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” paredzētajiem principiem
Paziņojuma publicēšanas datums:2022.gada 25.marts
CPV kods:45210000-2 Ēku celtniecības darbi;
Iepirkuma procedūras dokumenti:NOLIKUMS (pdf) un Tehniskā specifikācija (pdf). Pasūtītājs pēc pieprasījuma ieinteresētajiem pretendentiem, nosūta tehniskās specifikācijas pielikumus elektroniskā formātā.
Skaidrojumi Nr.1 (19.04.2022)
Rezultāts (03.06.2022)
Kontaktpersonas:SIA „Adven Sigulda”, sigulda@adven.com, tālrunis +371 67973565;
Mārcis Smalkais, marcis.smalkais@adven.com, tālrunis: +371 26112273;
Dokumentu iesniegšanas termiņš:2022.gada 26.aprīlis, plkst. 10.00

Sarunu procedūra Biokurināmā katlumājas tehnoloģisko iekārtu uzstādīšana Siguldā. Kandidātu atlases posms.

Pasūtītājs:SIA “Adven Sigulda”, reģistrācijas nr. 40003709385
Juridiskā adrese:Pulkveža Brieža iela 109, Sigulda, LV-2150
Iepirkuma nosaukums:“Biokurināmā katlumājas tehnoloģisko iekārtu uzstādīšana Siguldā”
Iepirkuma priekšmets un īss apraksts:Iepirkuma priekšmets ir biokurināmā sadedzināšanas iekārtas un kurināmā padeves iekārtu uzstādīšana Pasūtītāja siltumavotā, Siguldā, P.Brieža 109. Paredzēts uzstādīt šķeldas biomasas katlu ar siltuma jaudu 6 MW.
Iepirkuma ID:AS-BIO-6MW/2022/01
Iepirkuma metode:Iepirkuma procedūra tiek rīkota saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja izstrādātajās vadlīnijās „Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” paredzētajiem principiem
Paziņojuma publicēšanas datums:2022.gada 26.janvāris
CPV kods:45251250-8 Centrālās apkures stacijas celtniecības darbi
Iepirkuma procedūras dokumenti:SARUNU PROCEDŪRAS NOLIKUMS Kandidātu atleses posmam(pdf) Pasūtītājs pēc pieprasījuma ieinteresētajiem kandidātiem, nosūta iesniedzamo veidlapu formas elektroniskā formātā.
Skaidrojumi Nr.1 (publicēts 17.02.2022)
Rezultāts (publicēts 07.06.2022)
Kontaktpersonas:SIA „Adven Sigulda”, sigulda@adven.com, tālrunis +371 67973565;
Mārcis Smalkais, marcis.smalkais@adven.com, tālrunis: +371 26112273;
Dokumentu iesniegšanas termiņš:2022.gada 28.februāris, plkst. 10.00