Valmieras pilsētā turpinās sagatavošanās darbi katlumājas būvniecībai Rietekļa ielā 1

2023-09-01
Zinas Medijiem Centralizētā siltumapgāde Pašvaldības

Valmieras pilsētā turpinās siltumapgādes modernizācija un sagatavošanās darbi AS “Valmieras enerģija” katlumājas būvniecībai Rietekļa ielā 1 – vasaras izskaņā būvvaldē iesniegta būvniecības iecere, lai pavisam drīz tiktu uzsākti katlumājas būvniecības darbi.

Jūnijā AS “Valmieras enerģija” noslēdza līgumu ar Personu apvienību “SAN Polytechnik” par jaunas šķeldas katlumājas būvniecību Rietekļa ielā 1. Šobrīd izstrādāta un būvvaldē iesniegta būvniecības iecere, un drīzumā tiks veikta publiskā apspriešana, lai jau 2024./2025. gada apkures sezonā siltumenerģijas ražošana varētu tikt nodrošināta no jaunā siltumavota.

“Jau pavisam drīz tiks uzsākts nākamais būtiskais projekta etaps – katlumājas būvniecība un pamatiekārtu, tostarp jauna biokurināmā katla piegāde. Pēc šī projekta realizācijas siltumenerģijas ražošanu Ausekļa ielas rajonā pilnībā nodrošinās “Valmieras enerģija”, kas ļaus arī procentuāli palielināt Valmieras pilsētas atjaunojamo energoresursu īpatsvaru siltumenerģijas ražošanā,” pauž “Valmieras enerģija” valdes loceklis Māris Kānītis.

Jaunās šķeldas katlumājas būvdarbu līguma summa ir 4 491 951,78 eiro. Projekta “Šķeldas siltumavota jaunbūve Valmierā, Ausekļa ielas kvartālā” īstenošanai piesaistīts Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda atbalsts, līdz 1 330 785 eiro apmērā. Viens no projekta mērķiem ir nodrošināt stabilu un drošu siltumapgādi par pieņemamu cenu Valmieras pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas patērētājiem, kā arī samazināt siltumapgādes tarifa un kurināmā pieejamības atkarību no importēta fosilā kurināmā.