Savlaicīgi veiktas investīcijas ļauj mazināt krasu tarifa pieaugumu

2022-10-31
Zinas Medijiem Nekustamajiem īpašumiem Centralizētā siltumapgāde Pašvaldības

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir apstiprinājusi “Adven Latvia” iesniegto Cēsusiltumenerģijas gala tarifu 80,15 eiro par megavatstundu (MWh), kas ir par 19,4% lielāks nekā šobrīd spēkā esošais. Arī AS “Valmieras Enerģija”, kurā starptautiskajam enerģētikas uzņēmumam “Adven” pieder 52,15% akciju, bet Valmieras novada pašvaldībai – 47,85% akciju, iesniegtais siltumenerģijas ražošanas tarifs 62,01 eiro par vienu MWh ir apstiprināts SPRK. Siltumenerģijas ražošanas un gala tarifa pieaugumu ietekmējis straujais energoresursu cenu kāpums – salīdzinot ar pagājušo gadu, atjaunojamo energoresursu jeb šķeldas cena ir vairāk nekā dubultojusies, bet dabasgāzes cena ir pieaugusi pat vairāk nekā piecas reizes.

Siltumapgādes ražošanas tarifs ir audzis tikai un vienīgi energoresursu cenu pieauguma ietekmē. “Fosilā kurināmā cenas sāka strauji augt jau pagājušajā gadā, bet Krievijas uzsāktā karadarbība Ukrainā radīja vēl lielāku nenoteiktību par to, kāda būs kurināmā cena un tā pieejamība ilgtermiņā. Fosilais kurināmais katlumājās Valmierā un Cēsīs tiek izmantots tikai kā rezerve vai nosedz tikai ļoti mazu daļu siltumenerģijas ražošanas. Tomēr arī tad, ja pārsvarā siltumenerģiju ražojam no atjaunojamajiem energoresursiem, fosilā kurināmā cenas pieaugums par piecām reizēm rada būtisku ietekmi uz šī izmantotā kurināmā izmaksām,” skaidro SIA “Adven Latvia” un AS “Valmieras Enerģija” valdes loceklis Māris Kānītis.

Gada laikā arī šķeldas kā energoresursu cena ir būtiski pieaugusi. Tam par iemeslu kalpo vairāki aspekti – piemēram, Baltkrievijas šķeldas importa apstāšanās, kas galvenokārt nodrošināja Rīgas pieprasījumu, strauja šķeldas un granulu pieprasījuma pieaugums eksporta tirgos, kā arī nepietiekama šķeldas izejmateriāla ražošana pagājušajā vasarā. Uz vietējo šķeldas resursu konkurē gan siltumapgādes, gan granulu ražotāji, kas galvenokārt savu produkciju eksportē uz citām Eiropas Savienības (ES) valstīm.

Lai gan šķeldas cena ir dubultojusies, šo atjaunojamo energoresursu izmantošana vēl aizvien ir izdevīgākais risinājums enerģijas ražošanai. “Ja raugāmies uz situāciju Valmierā, siltumenerģijas ražošanas tarifa pieaugums ir tiešām liels, taču tarifs būtu krietni augstāks, ja mēs nebūtu veikuši investīcijas katlumājas modernizācijā. Pārdomāti un savlaicīgi veikti ieguldījumi ļauj stabilizēt tarifu un mazināt tā pieaugumu, un šobrīd jau 90% enerģijas ražojam no atjaunojamiem energoresursiem. Bez veiktajām investīcijām, ražojot 70% enerģijas no dabasgāzes, siltumenerģijas tarifs šodien pārsniegtu 130 eiro par vienu MWh,” norāda Māris Kānītis.

Arī Cēsīs “Adven Latvia” turpina modernizēt pilsētas siltumapgādes sistēmu. “Ir iesniegts ES līdzfinansējuma projekts par katlumājas Bērzaines ielā 38 pāreju no dabasgāzes uz atjaunojamu energoresursu izmantošanu. Tuvāko divu gadu laikā arī šajā katlumājā plānojam pāriet uz zaļāku enerģijas ražošanu, mazinot atkarību no fosilā kurināmā. Tāpat šajā pavasarī esam Cēsīs uzstādījuši saules paneļus, kas ražo elektroenerģiju pašpatēriņam vienā no katlumājām, tādā veidā samazinot arī straujo elektroenerģijas cenu svārstību ietekmi vasaras sezonā. Mūsu galvenais mērķis, kas ir svarīgs arī iedzīvotājiem, ir stabilitātes nodrošināšana. Protams, ir lietas, ko nedz mēs, nedz gala patērētāji nevaram ietekmēt, piemēram, globālu energoresursu cenu kāpumu, bet mēs varam ietekmēt patēriņu, strādājot pie energoefektivitātes un veicot darbības, kas ļauj mums mazināt savu atkarību no straujām pārmaiņām un cenu lēcieniem,” stāsta Māris Kānītis.

SPRK ir piešķīris gan SIA “Adven Latvia”, gan AS “Valmieras Enerģija” atļauju kurināmā cenas izmaiņu gadījumā pašai noteikt siltumenerģijas tarifus. Gadījumā, ja kurināmā cenas samazināsies, uzņēmumam ir pienākums to attiecīgi pārskatīt un piemērot zemāku siltumenerģijas ražošanas un Cēsu gadījumā – arī gala tarifu. Tuvojoties apkures sezonai, siltumenerģijas tarifs varētu tikt pārskatīts saskaņā ar aktuālajām kurināmā cenām.

“Adven” Latvijas tirgū – Cēsu un Valmieras pašvaldībās – ienāca pirms trīs gadiem, koncentrējoties uz ilgtspējīgāku centralizētās siltumapgādes pakalpojumu attīstību reģionā. Šajā laikā atjaunojamo energoresursu īpatsvars ir pieaudzis no 50% 2018. gadā līdz 86% 2021. gadā.