“Adven” vasaras periodā Cēsīs veic vairākus būtiskus siltumapgādes modernizācijas darbus

2023-07-21
Medijiem Zinas Pašvaldības Centralizētā siltumapgāde

Vasaras sezonā “Adven” Cēsu pilsētā veic vairākus būtiskus siltumapgādes modernizācijas darbus, tostarp siltumtīklu pārbūvi Raunas ielā un jaunu pieslēgumu veidošanu Raiņa un Caunas ielas rajonā. Centralizētās siltumapgādes tīklu uzlabošanas un paplašināšanas darbi noris saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības apstiprināto 2023. gada Cēsu pilsētas investīciju plānu.

Investīciju plāns paredz ne tikai jau esošo siltumtīklu uzlabošanu, bet arī Cēsu pilsētas maģistrālo un atzaru siltumtīklu pārbūvi un paplašināšanu, pēc klientu pieprasījuma veidojot jaunus pieslēgumus.

Šobrīd aktīvi pārbūves darbi notiek posmā no Raunas ielas 12 līdz Raunas ielai 14, kopumā modernizējot vairāk nekā 120 metru maģistrālos ārējos siltumapgādes tīklus. Tāpat tiek veiktas  siltumtīklu posmu hidrauliskās pārbaudes, kas iedzīvotājiem var radīt īslaicīgus apgrūtinājumus.

Domājot par ilgtspējīgu un drošu siltumapgādes nodrošināšanu, “Adven” sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldību Raiņa ielas rajonā uzsāks darbus pie  “Cēsu radošā un digitālā kvartāla”  pieslēguma pilsētas siltumapgādes tīklam, kopumā izbūvējot jaunus siltumtīklus vairāk nekā 400 metru garumā.   Darbus šajā objektā plānots uzsākt vasaras izskaņā.

Sadarbībā ar pašvaldību rasts risinājums pāriešanai uz  ilgtspējīgāku un drošāku siltumapgādes veidu Caunas ielā 7 un Caunas ielā 7A, kur līdz šim kā kurināmais tika izmantota dabasgāze.  Paralēli tiks izbūvēts jauns siltumtīklu pievads arī uz Caunas ielu 8. Jauna siltumapgādes tīklu pievada izbūve veicinās ne tikai dabasgāzes izmešu samazinājumu Cēsu pilsētā, bet arī mazinās atkarību no fosilā kurināmā.  Darbi pie pievada būvniecības šajās adresēs tiks uzsākti vasaras izskaņā.

Iedzīvotājiem jāņem vērā, ka aktīvi pārbūves darbi Cēsu pilsētā norisināsies līdz pat rudenim. Siltumtīklu uzlabošanas darbi ne tikai samazina oglekļa dioksīda (CO2) emisiju daudzumu un noplūžu iespējamības riskus, bet arī samazina siltumzudumus un palielina sistēmas drošību.