Paziņojums par noteikto (piedāvāto) tarifu

31.03.2023

Akciju sabiedrība „Valmieras Enerģija” reģ. Nr. 44103016580, juridiskā adrese Dzelzceļa ielā 7, Valmiera, LV-4201, 2023. gada 30. martā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas ražošanas tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu jaunajam tarifam.

Sabiedrisko pakalpojumu veidsSpēkā
esošais tarifs (bez PVN)
Noteiktais (Piedāvātais) tarifs no 01.05.2023 līdz 30.06.2023 (bez PVN)Izmaiņas (%)Spēkā esošais tarifs (bez PVN)Noteiktais (Piedāvātais) tarifs no 01.07.2023Izmaiņas (%)
Siltumenerģijas
ražošana
91,8964,78-30%91,8949,61-46%

Noteiktais (piedāvātais) tarifs stājas spēkā 2023. gada 01. maijā.  Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar kurināmā izmaksu samazinājumu. Tarifa izmaiņas no 2023. gada 1. jūlija saistītas ar jauna dabasgāzes līguma stāšanos spēkā.

No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar lēmumu Nr. Nr.3-2.11/113 12.01.2023. Par akciju sabiedrības “VALMIERAS ENERĢIJA” noteikto (piedāvāto) saražotās siltumenerģijas apstiprināto tarifu un nepiemēro ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2020. gada 21. decembra lēmumu Nr.184 ,,Par akciju sabiedrības „VALMIERAS ENERĢIJA” saražotās siltumenerģijas tarifu” (Latvijas Vēstnesis, 2020, 249.nr.) apstiprināto tarifu.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas ražošanas tarifu lietotājs var Dzelzceļa ielā 7, Valmiera LV- 4201 iepriekš sazinoties pa Tel.: +371 64107389 vai nosūtīt tos uz elektroniskā pasta adresi: valmiera@adven.com

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Dzelzceļa ielā 7, Valmiera LV- 4201 iepriekš sazinoties pa Tel.:+371 64107389 E-pasts: valmiera@adven.com kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv
septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Paziņojums par noteikto (piedāvāto) tarifu

30.12.2022

Akciju sabiedrība “Valmieras Enerģija”, reģ. Nr. 44103016580, juridiskā adrese: Dzelzceļa iela 7, Valmiera, LV-4201, 2022. gada 28. decembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas ražošanas tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu jaunajam tarifam.

Sabiedrisko pakalpojumu veidsSpēkā esošais tarifs (bez PVN)Noteiktais (Piedāvātais) tarifs (bez PVN)Tarifa palielinājums/ samazinājums (%)
Siltumenerģijas ražošana88,8291,89+ 3,5

Noteiktais (piedāvātais) tarifs stājas spēkā 2023.gada 1.februārī. Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar kurināmā izmaksu palielinājumu.

No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar lēmumu Nr. 153 15.09.2022. (protokols Nr.37, 3.p.) “Par akciju sabiedrības “VALMIERAS ENERĢIJA” noteikto (piedāvāto) saražotās siltumenerģijas apstiprināto tarifu” un nepiemēro ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2020.gada 21.decembra lēmumu Nr.184 “Par akciju sabiedrības “VALMIERAS ENERĢIJA” saražotās siltumenerģijas tarifu” (“Latvijas Vēstnesis”, 2020., Nr. 249) apstiprināto tarifu.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas ražošanas tarifu lietotājs var Dzelzceļa ielā 7, Valmierā, LV-4201, iepriekš sazinoties pa tālr. +371 64107389 vai nosūtīt tos uz elektroniskā pasta adresi: valmiera@adven.com.

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Dzelzceļa ielā 7, Valmierā, LV-4201, iepriekš sazinoties pa tālr. +371 64107389, e-pasts: valmiera@adven.com, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Paziņojums par noteikto (piedāvāto) tarifu

31.08.2022.

Akciju sabiedrība „Valmieras Enerģija” reģ. Nr. 44103016580, juridiskā adrese Dzelzceļa ielā 7, Valmiera, LV-4201, 2022. gada 29. augustā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas ražošanas tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu jaunajam tarifam.

Sabiedrisko pakalpojumu veids Spēkā esošais tarifs
(bez PVN)
Noteiktais (Piedāvātais) tarifs
(bez PVN)
Tarifa palielinājums/ samazinājums  (%)
Siltumenerģijas ražošana 62,01 88,82 +43,2 %

Noteiktais (piedāvātais) tarifs stājas spēka 2022.gada 01.oktobrī. Spēkā esošā tarifa izmaiņas saistītas tikai ar kurināmā izmaksu palielinājumu.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas ražošanas tarifu lietotājs var Dzelzceļa ielā 7, Valmiera LV- 4201 iepriekš sazinoties pa Tel.: +371 64107389 vai nosūtīt tos uz elektroniskā pasta adresi: valmiera@adven.com

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Dzelzceļa ielā 7, Valmiera LV- 4201 iepriekš sazinoties pa Tel.:+371 64107389 E-pasts: valmiera@adven.com kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Cenu aptauja kurināmās šķeldas piegādei

03.08.2022.

AS “Valmieras enerģija”, Reģ. Nr. 44103016580, izsludina cenu aptauju kurināmās šķeldas piegādei laika periodam no no 2022.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim.

Jautājumi gadījumā lūdzam pretendentiem sazināties ar AS “Valmieras Enerģija” atbildīgo personu Sarmis Dricka pa tālruni 26575594 vai, rakstot uz e-pastu valmiera@adven.com.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2022.gada 9.augusts plkst.12:00.

Iepirkums “Gāzes katlumājas katla montāža un nolietoto iekārtu demontāža”

10.02.2021.

AS “VALMIERAS ENERĢIJA” (Reģ.Nr.44103016580) izsludina atklātu konkursu par gāzes katlumājas katla montāžu un nolietoto iekārtu demontāžu.

Iepirkuma identifikācijas Nr.: VE-AK-2021/01;

Iepirkuma nosaukums: Dabasgāzes katla uzstādīšana un nolietoto iekārtu demontāža, Valmierā.

Līguma veids: Būvdarbi

Iepirkuma procedūras nolikuma pieprasījums elektroniski nosūtāms uz e–pastu: marcis.smalkais@adven.com . Pieprasījumā jānorāda pretendenta nosaukums, adrese, kontaktpersona un e-pasta adrese. Pieprasītā iepirkuma dokumentācija tiks nosūtīta elektroniski trīs darba dienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums no pretendenta.

Tehniskās specifikācijas pielikumi tiks nosūtīti pēc pretendenta pieprasījuma.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 15.03.2021. plkst.10:00, Valmierā, Dzelzceļa ielā 7, LV 4201, Latvija, personīgi, ar kurjeru (darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00) vai atsūtot pa pastu.

Kontaktinformācija: Projektu vadītājs Mārcis Smalkais, +371 26112273, marcis.smalkais@adven.com

Iepirkums “Dabasgāzes degļa piegāde”

10.02.2021.

AS “VALMIERAS ENERĢIJA” (Reģ.Nr.44103016580) izsludina atklātu konkursu par gāzes katla degļa piegādi.

Iepirkuma identifikācijas Nr.: VE-AK-2021/02;

Iepirkuma nosaukums: Dabasgāzes degļa piegāde, Valmierā.

Līguma veids: Piegāde

Iepirkuma procedūras nolikuma pieprasījums elektroniski nosūtāms uz e–pastu: marcis.smalkais@adven.com . Pieprasījumā jānorāda pretendenta nosaukums, adrese, kontaktpersona un e-pasta adrese. Pieprasītā iepirkuma dokumentācija tiks nosūtīta elektroniski trīs darba dienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums no pretendenta.

Nolikums nr. 1._pdf.

Grozījumi Nolikumā Nr.1._pdf.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 03.03.2021. plkst.10:00, Valmierā, Dzelzceļa ielā 7, LV 4201, Latvija, personīgi, ar kurjeru (darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00) vai atsūtot pa pastu.

Kontaktinformācija: Projektu vadītājs Mārcis Smalkais, +371 26112273, marcis.smalkais@adven.com

Cenu aptauja gāzes katlumājas daļas projektēšanai

01.10.2019.

AS “VALMIERAS ENERĢIJA” (Reģ.Nr.44103016580) izsludina cenu aptauju būvprojekta izstrādei, paredzot biokurināmā katlumājā Dakstiņu ielā 1, uzstādīt gāzes katlus, dūmeni un nepieciešamos ārējos un iekšējos inženiertīklus.

Iepirkuma identifikācijas Nr.: VE-CA-2019/02;

Iepirkuma nosaukums: Gāzes katlumājas daļas projektēšana Valmierā, Dakstiņu ielā 1.

Līguma veids: Pakalpojums

Iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods: 71320000-7 – inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi;

AS „VALMIERAS ENERĢIJA” šobrīd īsteno projektu “Šķeldas siltumavota jaunbūve Gaujas labajā krastā, Valmierā”  ES KF Proj.Id. Nr.4.3.1.0/17/010. Biokurināmā katlumājas projekta apjomā ir ietverta gāzes katlu telpa, pāļu pamats dūmenim, kā arī izvadi no turpgaitas un atgaitas kolektoriem. Gāzes katlumājas daļas būvprojektā jāparedz visas nepieciešamās komunikācijas, iekārtas un pievienojumi, lai nodrošinātu gāzes katlumājas un biokurināmā katlumājas saskanīgu darbību.

Darba uzdevums projektēšanai.pdf

Biokurināmā katlumājas būvprojekts tiks izsniegts uz elektroniska datu nesēja, pēc pieprasījuma.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 21.10.2019. plkst.10:00, elektroniski nosūtot uz elektronisko adresi: valmiera@adven.com vai nosūtot pa pastu uz adresi: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201.

Kontaktinformācija: +371 28646699

Cenu aptauja gāzes katlumājas projekta vadības pakalpojumiem

30.09.2019.

AS “VALMIERAS ENERĢIJA” (Reģ.Nr.44103016580) izsludina cenu aptauju gāzes katlumājas projekta vadības pakalpojumiem.

Iepirkuma identifikācijas Nr.: VE-CA-2019/01

Iepirkuma nosaukums: Gāzes katlumājas projekta vadība Valmierā, Dakstiņu ielā 1.

Līguma veids: Pakalpojums

Iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods: 71248000-8 – projekta un dokumentācijas uzraudzība;

Projekta vadītāja pienākumi: izstrādāt tehnisko dokumentāciju; plānot un organizēt projekta īstenošanas posmus; sagatavot projekta statusa atskaites, u.c.

Plānotais pakalpojuma izpildes laiks – 01.11.2019-01.09.2021.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 21.10.2019. plkst.10:00, elektroniski nosūtot uz elektronisko adresi: valmiera@adven.com vai nosūtot pa pastu uz adresi: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201.

Kontaktinformācija: +371 28646699