Spillvärme och samarbete ger grönare grönsaker

2024-06-27
Samarbetsberättelser Livmedels Industrier

Sommaren är här och för frysmattillverkaren Apetit i Finland har skörden börjat tidigt. Med ett trimmat energisystem kommer 70% av energin som krävs för fabrikens uppvärmning och för tvätt av utrustning från spillvärme – och då har högsäsongen inte ens börjat. Samarbetet mellan Adven och Apetit i finska Säkylä bär redan frukt.

Apetit är Finlands ledande varumärke för frysta grönsaker och färdigmat. På fabriken i Säkylä, några mil norr om Åbo, hanteras tonvis med ärtor, rotfrukter och broccoli. Nyligen investerade Apetit 10 miljoner euro i en ny produktionslinje för den nya storsäljaren – grönsaksbaserade biffar och bollar. Omkring 140 odlare är anslutna till företaget och tillsammans skickar de över 30 miljoner kilo grönsaker till fabriken för förädling varje år.

Sedan hösten 2023 är Advens nya energianläggning i Säkylä i drift. Den tar vara på spillvärme från fyra av Apetits frysanläggningar. Just energieffektiviteten är central för Apetit, då förädlingen av grönsaker kräver stora mängder hetvatten och processånga. Dessutom behöver företaget energi för att värma upp de 20 000 kvadratmeter stora fabrikslokalerna, och för tvätt av utrustning. Energiförbrukningen når sin högsta topp under skördesäsongen, sommar och höst.

Tidigare har det varit svårt att anpassa energiproduktionen efter de stora variationerna under året. Den nya anläggningen är mer flexibel, bland annat med hjälp av en rejält tilltagen ackumulator. Nästa delmål för de ligger bara 1 år fram.

CO2 ner med 75 procent

— På Apetit ställer vi nu om till förnybar energi och minskad energianvändning. Målet är att få ner våra direkta CO2-utsläpp från produktionen med 75 procent senast 2025. Den nya lösningen i Säkylä är ett viktigt steg för att nå det målet, säger Esa Mäki, VD på Apetit.

När Adven och Apetit inledde sitt samarbete låg fokus på hur det totala energibehovet kunde minskas, till exempel genom att nyttja restprodukter och restvärme effektivt. Det visade sig att det fanns stor potential för återvinning av spillvärme från fabrikens kylanläggningar. Adven designade därför en anläggning med fyra värmepumpar som nu tar vara på energi som tidigare släpptes ut i det fria. I systemet ingår värmeväxlare, rörledningar, styrsystem och automation som optimerar återvinningen efter produktionsnivåerna.

Drygt ett halvår efter driftsättning består mer än 70 % av den energi som behövs för att värma fabrikslokalerna och tvätta utrustning av spillvärme från kylanläggningarna. Och det en ovanligt kall vinter till trots. Den återstående delen av energibehovet täcks av processånga. Med hjälp av den här lösningen har behovet av primärenergi på fabriken minskat med en tredjedel.

Spillvärmen lagras

— Andelen återvunnen energi kommer dessutom att öka drastiskt när skördesäsongen startar och kylbehandlingen av grönsakerna är som mest intensiv, berättar Pasi Kolehmainen, som är ansvarig för Adven’s värmepumpslösningar och den som designat lösningen hos Apetit.

Även när energibehovet inte är lika stort tas all spillvärme tillvara: överskottet lagras i den sexhundra kubikmeter stora ackumulatorn. Ett annat ”nybygge” på området är Advens nya ångpannhus där ångan som behövs för bearbetning av grödor produceras.  I samband med det projektet ökades ångtrycket till 16 bar, vilket gör att skalandet nu är mer effektivt och exakt än tidigare.

— Det har varit fantastiskt att göra det här tillsammans med alla på Apetit. Som pricken – eller kanske var det ärtan – över i förnyade vi även kondenssystemen i deras två maskinrum, säger Pasi.

Långsiktighet ger trygghet

Nu när energianläggningen – både värmeåtervinningen och den nya pannan – är i drift är det Adven som är ansvarig för att allt som gäller energiflödet hos Apetit rullar på som det ska. Enligt energiföretagets affärsmodell, Energy as a Service®, har Adven även stått för projektets investeringar. Planering, genomförande och drift av den här typen av systemlösningar kräver ofta särskild expertis – och förstås även ett nära samarbete med partnern.

— Det har varit smidigt att samarbeta hela vägen och vi har redan nått den förväntade potential som vi förutspådde för energiåtervinningen.

Det konstaterar Apetits produktionschef, Ari Kulmala, nöjd. Och lika nöjd, men allt annat än tillbakalutad, tillägger han:

— Ett långsiktigt partnerskap som detta ger oss trygghet. Med sikte på ständiga förbättringar har vi redan börjat leta efter utvecklingsmöjligheter – tillsammans.

Fakta om samarbetet

  • Anläggningen i Säkylä förädlar ungefär 30 miljoner kilo inhemska grönsaker till frysta livsmedel varje år
  • Med den nya energilösningen uppgår andelen förnybara energikällor till över 60%
  • Koldioxidavtrycket från energiproduktionen har minskat med cirka 40 procent eller mer än 2 000 ton per år
  • Den tekniska lösningen består av 4 värmepumpar med en total effekt på över 2000 kW, som återvinner kondensatenergi från kylsystem för fjärrvärme och utrustningstvätt, vilket motsvarar mer än 70% av energibehovet för detta (första 6 månaderna).

Kontakta oss för mer information:

Clara Tamm, Strategic Customer Manager, clara.tamm@adven.com, +46 73 049 7968