Smart energisystem positionerar Ovako bland klimatledande inom sin bransch

Samarbetsberättelser Industrier

Genom ett partnerskap med Adven (tidigare Värmevärden) kan restvärme från Ovakos stålverk i Hofors och Hällefors nyttjas för att värma bostäder, hyreshus och lokaler. Energisystemen tar vara på restvärme från stålproduktionen som tidigare gick till spillo. Förutom effektivare energisystem har samarbetet inneburit en miljösatsning där Ovako fått bland de lägsta koldioxidavtrycken inom sin bransch.

Ovako and Adven har haft ett energisamarbete sedan 1983 (tidigare SKF). Ovako verkar inom stålindustrin och tillhör Europas ledande tillverkare av konstruktionsstål för konsument. I Hofors tillverkar Ovako högkvalitativt stål av skrot och i Hällefors stålprodukter till bil-, gruv- och energisektorn.

Under smältprocessen i stålverken skapas avgaser på flera hundra grader som kyls ned innan de filtreras och släpps ut i det fria. En stor andel av den värme som tidigare gått till spillo utnyttjas nu för att skapa fjärrvärme. Restvärmen räcker för att producera cirka 40 procent av fjärrvärmen i hela Hofors.

– När vi bygger energisystem likt det här nyttjar vi energin till max och det sparar både pengar och miljö. Genom att återvinna restvärme värmer vi inte bara Ovakos egna lokaler utan också många hus i städerna. Detta utan att vi behöver elda några fossila bränslen alls, förklarar Jonas Dyrke som är Affärsutvecklare på Adven.

Företaget har bland annat byggt om sina värmebehandlingsugnar från gasol till el och nästa stora steg är att konvertera valsningsugnarna till vätgas, något som ytterligare kommer sänka företagets koldioxidavtryck.

– Vi arbetar aktivt med att effektivisera våra anläggningar och för att minska vår energiförbrukning. Sedan 2015 har vi minskat våra koldioxidutsläpp med hela 55 procent och har idag ett ledande lågt koldioxidavtryck inom denna typ av industri, berättar Fredrik Edin, Service Manager på Ovako i Hällefors.

De två företagskoncernerna har ett nära samarbete. När Ovako planerar förändringar av industriprocesser som har en koppling till energifrågor, så träffas Ovako och representanter för Adven för att diskutera eventuell påverkan på energisamarbetet. Dessa träffar sker i tidigt skede för att diskutera alternativa lösningar så att det går att hitta en optimal totallösning för energi och miljö.

Bild inuti stålverket i Hofors, tagen av Mikael Ullen.