Jakobsbergs Centrum först med kombinerad solcells- och geoenergianläggning

Samarbetsberättelser Fastigheter

Jakobsbergs Centrum var 2018 det största köpcentrumet i Sverige som hade konverterat till geoenergi och det första med en kombinerad solcells- och geoenergianläggning. Cirka 78% av all värme och kyla som förbrukas av Jakobsbergs Centrum tillverkas idag lokalt på plats vilket har minskat behovet av tillförd energi motsvarande uppvärmningen av 400 radhus. Projektet är ett samarbete mellan centrumägaren Citycon och Adven.

Med sina dryga 50 000 kvadratmeter var Jakobsbergs Centrum vid driftsättningen av anläggningen 2018 det största köpcentrumet i Sverige som hade konverterat till geoenergi. Den kompletterande solcellsparken som byggdes består av 330 solcellsmoduler med en årlig produktion av ungefär sammanlagt 80 MWh el. All den producerade elen används inne i köpcentrumet: för fläktar, belysning samt för driften av geoenergianläggningen.

– Citycons hållbarhetsstrategi innehåller nya, innovativa lösningar och geoenergianläggningen i Jakobsberg har varit ett framgångsrikt pilotprojekt. Vi ser nu över möjligheten att installera geoenergi och andra hållbara energilösningar i fler köpcentrum. Som centrumägare vill vi verka för en hållbar utveckling genom ökad energieffektivitet och miljöanpassning av våra köpcentrum, säger Mattias Bernunger, utvecklingschef på Citycon.

Projektet är ett partnerskap mellan Citycon och Adven som har investerat i solcellsparken och geoenergianläggningen samt ansvarat för installationen. Adven ansvarar enligt avtal för driften de kommande 20 åren.

–  Som centrumägare är Citycon pionjärer och vi är glada att man har valt oss som partner. Geoenergi och solceller i kombination i ett stort köpcentrum är ett unikt initiativ för att öka användningen av förnybar energi, säger Johan Lönneborg, affärsområdeschef fastighetsenergi på Adven.

– Vi vill vara ledande inom hållbara köpcentrum och med den nya solcellsparken ökar vi tillverkningen av lokal, miljövänlig energi. En stor del av vårt klimatavtryck kan kopplas till energianvändningen. Därför får satsningen på storskalig geoenergi och solceller en stor effekt. Dessutom blir våra energikostnader mer förutsägbara, säger Magnus Åkesson, affärsområdeschef på Citycon.