Indunstningen ger nytt värde åt livsmedelsföretagets restprodukter

2020-05-10
Samarbetsberättelser Industrier Livmedels

Stärkelseproducenten Finnamyl förädlar stärkelsepotatis från kontrakterade bönder i Kumo i sydvästra Finland. Som restprodukt från förädlingsprocessen bildas årligen ungefär 73 000 ton cellvätska. Med Advens indunstning koncentreras vätskan till mindre än en tiondel vilket gör gödselmedlet till en mer lätthanterlig produkt som man nu kan ta betalt för.

Samarbetet mellan Adven och Finnamyl tog avstamp i ett behov av att utveckla nya förädlingsmöjligheter och användningsområden för den överblivna cellvätskan efter att stärkelsen utvunnits. Tidigare användes vätskan som den var till gödsling. Nu koncentreras vätskan i Advens indunstningsanläggning och näringsämnena som utvinns återanvänds som gödsel på våren.

Advens förmåga att leverera projektet i tid och med överlägsen kvalité överträffade de redan höga förväntningarna då anläggningen till och med presterar bättre än utlovat.

Tauno Henttinen
Finnamyls produktionschef

Positiva erfarenheter av samarbetet

Finnamyl hade fått upp ögonen för den effektivisering av stärkelseproduktionen som redan genomförts i Danmark och Sverige. Företaget saknade egen kunskap på just detta område men hittade en partner i Adven.

– Vi har varit mycket nöjda med att kunna köpa koncentrationsprocessen som en tjänst av Adven, eftersom vi då själva slapp dyra investeringar i processer och personal. För oss var det också viktigt att hitta en partner med branschledande expertis så att vi kan utöka vårt kunnande genom samarbetet, berättar Henttinen.

Tydliga fördelar med indunstning

Indunstningsanläggningen togs i drift hösten 2016 och Finnamyls upplevelse har hittills varit positiv.

– Fördelarna är många: Tidigare fick vi transportera 70 000 kubikmeter gödsel ut på åkrarna i vätskeform. Nu har gödselmängden minskat till mindre än en tiondedel, cirka 6 000 kubikmeter, berättar Henttinen.

Den mindre gödselmängden ger samma effekt som tidigare, vilket förstås innebär lägre logistikkostnader, mindre utsläpp och trafik samt färre luktstörningar. Vätskan hade en ganska stark lukt vid spridning, vilket det nya koncentratet inte har.

En annan stor fördel är att man nu kan gödsla vid rätt årstid på våren, lagom till växtperioden. Tidigare gick cellvätskan inte att lagra och måste därför spridas ut på hösten medan produktionsprocessen fortfarande var i gång.

Den nya processen och produkten har även fört med sig ett nytt tankesätt. Cellvätskan som tidigare betraktades som en restprodukt och delades ut gratis till odlarna är nu en värdefull produkt som man rentav kan ta betalt för.

– Vi gick in i det här samarbetet med entusiasm och höga ambitioner, och resultatet är ett kvitto på vad innovation tillsammans med en kund kan leda till, säger Advens SVP, Industrial Energy Solutions Henrik Johansson Casimiro.

Goda framtidsutsikter för fabriken

Framtiden ser ljus ut för den nya produktionsprocessen och på Finnamyl har man redan börjat fundera på möjligheten att tillämpa samma process på andra produkter eller råvaror. För närvarande är Finnamyls fabrik i drift tre månader per år men med nya råvaror vore det möjligt att höja nyttjandegraden och i framtiden eventuellt hålla produktionen i gång året om.

– Det bästa är att förändringen och det höjda kapacitetsutnyttjandet är att det kan uppnås med befintlig infrastruktur, eventuellt helt utan nyinvesteringar, säger Tauno Henttonen.

Efterfrågan på växtproteiner är stor både i Finland och resten av världen till följd av vegotrenden, vilket öppnar stora möjligheter för Finnamyl med Advens stöd.