Fjärrvärmesamarbetet i Mora gynnar både klimatet och lokala aktörer

Samarbetsberättelser Fjärrvärme

Fjärrvärmenätet i Mora är ett av Advens största nät i Sverige. Med sina 107 GWh (2018) värmer nätet 600 hushåll och 270 företag på orten. Fjärrvärmen baseras till 99% på förnybart och återvunnet bränsle.

En av kunderna i Mora är det kommunala fastighetsbolaget Morastrand. De är nöjda med att ha Adven som leverantör av fjärrvärme till sina bostäder och lokaler.

– I grund och botten ser jag det som ett naturligt och bra samarbete med enkla, snabba och lokala kontaktvägar, säger Anders Hanspers, som är teknisk chef på Morastrand. Med Adven fungerar det verkligen när man har frågor, med snabba handläggningstider och korta beslutsvägar. Dessutom går det smidigt när vi vill göra nyanslutningar.

Restprodukter från sågverket värmer invånarna

I östra Mora driver sågverket Siljan Timber sin verksamhet, som i samband med sin produktion genererar restprodukter, bland annat i form av flis och bark. Dessa restprodukter kan användas som bränsle och faktum är att cirka 70% av biobränslet som används på Advens anläggningar i Mora och Orsa kommer just ifrån Siljan Timber.

Sedan 2015 har Adven dessutom tagit tillvara på den spillvärme som blir över från sågverkets tillverkningsprocesser, och fört ut i Moras fjärrvärmenät.

– Det här är ett utmärkt exempel på samverkan och positivt kretslopp, säger Jon Hansson, koncernchef Siljan Group, där produkter från våra dalaskogar kan omvandlas och bli en stabil och miljömässig värmekälla till vår närmiljö i Mora. För oss är det dessutom viktigt med långsiktighet, hållbarhet, och att värna om det lokala, värderingar som vi delar med Adven och som ligger till grund för vårt samarbete.

Det här är ett utmärkt exempel på samverkan och positivt kretslopp där produkter från våra dalaskogar kan omvandlas och bli en stabil och miljömässig värmekälla till vår närmiljö i Mora.

Jon Hansson
Koncernchef Siljan Group

När det 2018 bestämdes att sågverket skulle införskaffa en ny biobränslepanna, så valde man att bygga pannan med överkapacitet, så att Adven skulle kunna stärka upp värmeleveranserna under årets kallaste månader. Pannan driftsattes i januari 2019.

– Att få en utökad baskapacitet i Moras fjärrvärmenät var värdefullt av många skäl, säger Erik Gynt, Advens regionchef i Svealand. Den kommer att skapa stabilitet, minska belastningen på övriga produktionsenheter, och inte minst vara ett bra miljömässigt alternativ. Detta helt i linje med våra egna ambitioner att till 100 procent jobba med förnybar eller återvunnen energi.

– Dessutom innebär samarbetet med Siljan Timber att framtida expansion i Noret-området möjligtvis kommer att ha tillgång till Sveriges mest lokalproducerade värme i sina hus och lokaler, vilket är häftigt.

Lokala samarbeten som det här gynnar båda parter och klimatet.

– Det är relativt vanligt förekommande i Sverige att fjärrvärmenäten är integrerade med lokala verksamheter på det här sättet, säger Erik Gynt. Förutsättningarna varierar naturligtvis, men samarbetena borde säkerligen vara fler med tanke på de potentiella vinsterna för alla inblandade.

Under Vasaloppets vintervecka levererar Adven förnyelsebar och återvunnen fjärrvärme till åkare såväl som besökare i mässtälten i Sälen, Oxberg och Mora. Övergången från den tidigare fossila uppvärmningen har bidragit till att minska Vasaloppets koldioxidutsläpp med 30 ton varje år.

Läs mer: