Referenser

Se hur vi tillsammans med våra kunder skapar morgondagens lösningar inom energi och vatten.
Fastighet Geoenergi
DB Schenker

Klimatneutral geoenergi på DB Schenkers logistikterminaler

Adven levererar värme och kyla baserat på geoenergi till två av DB Schenkers logistikterminaler i västra Finland. I båda terminalerna har energikostnaderna minskat med ca 10 % per år jämfört med tidigare lösning. Dessutom är lösningarna klimatneutrala, vilket innebär att företagets förbrukning av värme och kyla inte ökar mängden koldioxid i…

Industri Skog, massa & papper Indunstning ...
Kotkamills

Kotkamills minskar sin miljöpåverkan genom indunstning och kemikalieåtervinning

Det finska skogsbolaget Kotkamills förlitar sig på Advens lösningar för indunstning och kemikalieåtervinning i sin produktionsprocess. Den lösning för svartlutsindunstning som Adven installerat är en av världens mest energieffektiva i sitt slag. Kotkamills och Adven har också planer på att vidareutveckla återvinningsprocessen, och anläggningens koldioxidutsläpp beräknas minska med ca 3 500…

Geoenergi Fjärrvärme
Kungsleden

Minskad energikonsumtion och sänkta kostnader med förnybar geoenergi

Adven förser två av Kungsledens fastigheter i Stockholmsförorten Kista med värme och kyla baserat på förnybar geoenergi. Anläggningarna har varit i drift sedan 2013 respektive 2014 och har möjliggjort miljöcertifiering och sänkt energikostnaderna för fastighetsägaren.   Fastigheten Kista One certifierad enligt LEED efter byte till geoenergi 2013 ersatte Adven fjärrvärmen…

Industri Kemi & läkemedel Cirkulära resursflöden
Cytiva

Energiåtervinning möjliggör uppfyllnad av miljökrav och spar energi

Cytiva (tidigare en del av GE Healthcare Life Sciences) är ett ledande globalt medicin- och läkemedelsbolag verksamma i ca 40 länder med bland annat en viktig anläggning i Uppsala. I drygt 100 år har bolaget levererat viktiga innovationer och lösningar inom hälsa- och sjukvård. Sedan sommaren 2018 har Cytiva samarbetat…

Fastighet Geoenergi
Köpcentret Skanssi

Köpcentrum blir nästan helt självförsörjande på förnybar geoenergi

Köpcentret Skanssi i Åbo är från och med maj 2019 nästan helt självförsörjande på energi då de ställt om från fjärrvärme till geoenergi för att värma upp och kyla ner sina lokaler. Koldioxidutsläppen minskar dessutom med närmare 90 procent.* Geoenergilösningen byggdes och drivs nu av Adven. Sommaren 2018 påbörjade köpcentret…

Fjärrvärme
Mora

Fjärrvärmesamarbetet i Mora gynnar både klimatet och lokala aktörer

Fjärrvärmenätet i Mora är Advens största nät i Sverige. Med sina 107 GWh (2018) värmer nätet 600 hushåll och 270 företag på orten. Fjärrvärmen baseras till 99% på förnybart och återvunnet bränsle. En av kunderna i Mora är det kommunala fastighetsbolaget Morastrand. De är nöjda med att ha Adven som…

Industri Energiproduktion Cirkulära resursflöden
Mirka

Adven producerar energi av Mirkas restflöden

Adven och Mirka, en av världen största producenter av slipprodukter, har samarbetat i 18 år. Under årens lopp har ett nära samarbete växt fram. Samtidigt som Mirkas produktion ökat har företaget ersätt tjockolja med biprodukter från sin egen produktion, biprodukter som tidigare hamnade på deponi. Allt började när Mirka fattade…

Livsmedel Energiproduktion
Valio

Skräddarsydd och hållbar energi till Valios mejerier

Adven har sedan många år tillbaka ett omfattande samarbete med Valio. Vid elva av Valios mejerier har Adven designat, byggt och investerat i energianläggningar som förser dem med värme och kyla. Då produktionen skiljer sig åt mellan mejerier har Adven utvecklat olika lösningar anpassade efter respektive mejeris förutsättningar och krav.…

Fastighet Geoenergi
Vanajanlinna Group

Koldioxidneutral geoenergilösning för anrika fastigheter

Hållbar utveckling, företagsansvar och gröna energilösningar är allt viktigare för turister. Hotell Vanajanlinna, golfklubben Linna Golfs byggnader och flera andra fastigheter i området övergick från naturgas till Advens geoenergilösning som ger både värme och kyla. Verkställande direktör Pekka Vihma började för cirka två år sedan leta efter alternativ för det…