Referenser

Se hur vi tillsammans med våra kunder skapar morgondagens lösningar inom energi och vatten.
Industri Livsmedel Energiproduktion
Orkla Group / Panda

Förnybar energi minskar klimatpåverkan från Orklas godistillverkning

En av de största faktorerna som påverkar koldioxidutsläppen från livsmedelstillverkning är energiproduktionen. Varumärket Panda, som tillhör Orkla-koncernen, tillverkar sitt godis med låga utsläpp. Adven levererar ånga till godistillverkningen och värme till lokalerna baserat på förnyelsebara biobränslen. Lösningen implementerades i början av 2010, och har resulterat i en årlig minskning av…

Läs mer
Industri Indunstning
Biokraft

Världens största anläggning för flytande biogas blir mer effektiv

Världens största anläggning för produktion av flytande biogas drivs av Biokraft utanför Skogn. I dagsläget ersätter man användningen av fossilt drivmedel i en omfattning som ger en utsläppsbesparing på 30 000 ton CO2-ekvivalenter per år. Genom samarbetet med Adven utökas den redan cirkulära affärsmodellen genom att Adven indunstar restvattnet från…

Läs mer
Fastighet Geoenergi
Köpcentret Skanssi

Köpcentrum blir nästan helt självförsörjande på förnybar geoenergi

Köpcentret Skanssi i Åbo är från och med maj 2019 nästan helt självförsörjande på energi då de ställt om från fjärrvärme till geoenergi för att värma upp och kyla ner sina lokaler. Koldioxidutsläppen minskar dessutom med närmare 90 procent.* Geoenergilösningen byggdes och drivs nu av Adven. Sommaren 2018 påbörjade köpcentret…

Läs mer
Fjärrvärme
Mora

Fjärrvärmesamarbetet i Mora gynnar både klimatet och lokala aktörer

Fjärrvärmenätet i Mora är Advens största nät i Sverige. Med sina 107 GWh (2018) värmer nätet 600 hushåll och 270 företag på orten. Fjärrvärmen baseras till 99% på förnybart och återvunnet bränsle. En av kunderna i Mora är det kommunala fastighetsbolaget Morastrand. De är nöjda med att ha Adven som…

Läs mer
Industri Energiproduktion Cirkulära resursflöden
Mirka

Adven producerar energi av Mirkas restflöden

Adven och Mirka, en av världen största producenter av slipprodukter, har samarbetat i 18 år. Under årens lopp har ett nära samarbete växt fram. Samtidigt som Mirkas produktion ökat har företaget ersätt tjockolja med biprodukter från sin egen produktion, biprodukter som tidigare hamnade på deponi. Allt började när Mirka fattade…

Läs mer
Livsmedel Energiproduktion
Valio

Skräddarsydd och hållbar energi till Valios mejerier

Adven har sedan många år ett omfattande samarbete med finska Valio. Vid 11 av Valios mejerier har Adven designat, byggt och investerat i energianläggningar som förser mejerierna med värme och kyla. Då produktionen på mejerierna skiljer sig åt och har Adven utvecklat olika lösningar anpassade efter respektive mejeris förutsättningar och…

Läs mer
Fastighet Geoenergi
Vanajanlinna Group

Koldioxidneutral geoenergilösning för anrika fastigheter

Hållbar utveckling, företagsansvar och gröna energilösningar är allt viktigare för turister. Hotell Vanajanlinna, golfklubben Linna Golfs byggnader och flera andra fastigheter i området övergick från naturgas till Advens geoenergilösning som ger både värme och kyla. Verkställande direktör Pekka Vihma började för cirka två år sedan leta efter alternativ för det…

Läs mer
Industri Livsmedel Indunstning
IFF / Finnfeeds Finland

Ny indunstningsmetod minskade energiförbrukningen med en tredjedel

Finnfeeds Finland, en del av IFF, har minskat ångförbrukningen på sin fabrik i Nådendal med nästan 40 procent, samtidigt som även koldioxidavtrycket minskat avsevärt. Totalt har energiförbrukningen minskat med omkring 30 procent. Finnfeeds fabrik har sedan början av 2018 använt en ny indunstningsmetod levererad av Adven. Resultaten har varit lovande:…

Läs mer
Livsmedel Energiproduktion Cirkulära resursflöden
Hankkija

Havreskal blir till energi på Hankkijas fabrik i Åbo

Ångan till Hankkijas fabrik i Åbo kommer framöver att produceras genom att elda havreskal, en av fabrikens restprodukter. De stigande priserna på fossila bränslen och klimatmålen har fått industrin att leta efter alternativa förnybara bränslen i sin närhet. Hankkijas fabrik i Åbo tillverkar foder för grisar och fjäderfä. En restprodukt…

Läs mer