Kungsleden
Referenser

Minskad energikonsumtion och sänkta kostnader med förnybar geoenergi

Adven förser två av Kungsledens fastigheter i Stockholmsförorten Kista med värme och kyla baserat på förnybar geoenergi. Anläggningarna har varit i drift sedan 2013 respektive 2014 och har möjliggjort miljöcertifiering och sänkt energikostnaderna för fastighetsägaren.  

Fastigheten Kista One certifierad enligt LEED efter byte till geoenergi

2013 ersatte Adven fjärrvärmen och fjärrkyla i Kista One, en av de största kontorsbyggnaderna i Stockholmsförorten Kista, med lokalt producerad geoenergi. Ambitionen var då att sänka energikonsumtionen och kontrollera energikostnaderna långsiktigt.

Till följd av bytet av energikälla har byggnadens tillförda energi nu minskat med upp till 75 procent.

Tack vare bytet av energikälla är Kista One sedan februari 2014 certifierad enligt LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) nivå Guld. Efterfrågan på miljöcertifiering av fastigheter ökar och är avgörande för att öka fastighetsvärdet och locka stora hyresgäster. 

Torsnäs 1 miljöoptimerades och fick samtidigt sänkta kostnader för värme och kyla

År 2014 installerade Adven en geoenergianläggning för värme och kyla i Torsnäs 1, en kommersiell byggnad i Kista, Stockholm, med Huawei som största hyresgäst. Det befintliga kylsystemet i kontorsfastigheten var i behov av en större uppgradering och investering. Kungsleden valde därför att ta ett helhetsgrepp om fastighetens energiförsörjning både gällande värme och kyla.

För Kungsleden är det viktigt att hela tiden tänka nytt och att tänka grönt. Geoenergianläggning i samarbetet med Adven passar oss bra då vi kan uppgradera och miljöoptimera samtidigt som vi sänker kostnaderna för värme och kyla.
Eskil Lindnér
Fastighetschef

Genom att byta till geoenergi från Adven behövde Kungsleden inte investera i ny kylutrustning. I stället kunde de låta Adven sköta fastighetens hela energibehov.

Dela