Terrafame
Referenser

Krafttag kring energiproduktionen minskar Terrafames CO2-utsläpp med 9000 ton

Metallföretaget Terrafame och Adven samarbetar för att minska koldioxidutsläppen från energiproduktionen på anläggningen i Sotkamo med 9000 ton. Det motsvarar 90 procent av företagets totala utsläpp och förväntas kunna realiseras under 2021. Åtgärderna innefattar en ny energianläggning, återvinning av överskottsvärme samt nya investeringar i det lokala fjärrvärmenätet, som allt kommer att integreras med Terrafames nya anläggning för produktion av batterikemikalier.

Terrafame och Adven har under flera år haft ett storskaligt samarbete kring utveckling och effektivisering av företagets energiproduktion och har genom det minskat fabrikens utsläpp av koldioxid.

Nu ska Terrafame bygga en ny produktionslinje av batterikemikalier i Sotkamo, en investering på cirka 240 miljoner euro. Vid öppningen av den nya anläggningen 2021, kommer Terrafames nuvarande kärnprodukt nickel-koboltsulfid bearbetas ytterligare till nickel- och koboltsulfat som bland annat används i produktionen av elbilsbatterier. Tillgången på nickel och kobolt blir en allt mer kritisk faktor när marknaden för elbilar växer.

– Vi letar ständigt efter nya sätt att förbättra energieffektiviteten och minska vår klimatpåverkan, säger Kristian Granit, ansvarig för raffineringsavdelningen på Terrafames fabrik för batterikemikalier.

För att möta det växande behovet av ånga och värme på fabriken kommer Adven att bygga en pannanläggning om tio megawatt baserad på förnyelsebara bränslen.

Spillvärme återvinns från vätgasanläggningen

Adven och Terrafame kommer också att förbättra energieffektiviteten genom en lösning som tar tillvara på överskottsvärme från företagets vätgasanläggningar för att sedan föra ut värmen i det lokala fjärrvärmenätet. Tekniken används vanligen på kraftverk, men är ny för vätgasanläggningar. Projektet har mottagit investeringsstöd från Arbets- och näringsministeriet i Finland för den nya appliceringen av teknik.

– Målet är att minska utsläppen samtidigt som vi minskar kostnaderna för energiproduktionen. Spillvärmen som återvinns från processerna kan antingen användas för att täcka ett växande energibehov eller ersätta den energiproduktionen som idag är baserad på fossila bränslen, säger Arto Liikanen, kundansvarig på Adven.  

Mängden värme som kan återvinnas beror på hur mycket de två vätgasanläggningarna används: desto mer de används desto mer spillvärme uppstår. Som mest kommer Terrafame kunna återvinna cirka fem megawatt.

Dessutom kommer Adven att bygga ut fjärrvärmenätet till anläggningen, vilket gör det möjligt att eliminera användningen av fossil olja i nätet.

Tillsammans kommer dessa åtgärder minska koldioxidutsläppen med 9 000 ton årligen som förväntas kunna realiseras under 2021.

Dela