Kotkamills
Referenser

Kotkamills minskar sin miljöpåverkan genom indunstning och kemikalieåtervinning

Det finska skogsbolaget Kotkamills förlitar sig på Advens lösningar för indunstning och kemikalieåtervinning i sin produktionsprocess. Den lösning för svartlutsindunstning som Adven installerat är en av världens mest energieffektiva i sitt slag. Kotkamills och Adven har också planer på att vidareutveckla återvinningsprocessen, och anläggningens koldioxidutsläpp beräknas minska med ca 3 500 ton per år.

Kotkamills tillverkar pappers- och kartongprodukter, bland annat företagets världsunika flaggskeppsprodukt: plastfri kartong för livsmedel.

– Energieffektivitet och att vidareutveckla den är ett huvudfokusområde för vår drift, säger Kotkamills vd Markku Hämäläinen.

Adven har installerat en ny indunstningsanläggning på Kotkamills fabriksområde som har gjort det möjligt att minska ångförbrukningen och utsläpp från ångproduktionen avsevärt. Den tidigare indunstningslösningen förbrukade stora mängder ånga, som till stor del producerades med hjälp av naturgas.

Anläggningen som Adven har investerat i som ska sköta svartlutsindunstningen bygger på MVR-teknik (Mechanical Vapor Recompression), vilken direkt återvinner värmen från ångan som den drivs av. Adven ansvarar för att tillhandahålla den indunstningskapacitet som behövs för Kotkamills produktion. Svartlutsindunstning är en del av massabrukets mest centrala del: kemikalieåtervinning.

– Anläggningens energieffektivitet har förbättrats avsevärt eftersom den nya indunstaranläggningen har mer än halverat ångförbrukningen. Samtidigt har koldioxidutsläppen minskat betydligt. Genom att köpa indunstningen som en tjänst via oss, kan Kotkamills lägga sina resurser på att utveckla sin pappers- och kartongverksamhet, säger Advens försäljningschef Teemu Kivimäki.

Svartlutsindunstning genom MVR-teknik är ett nytt koncept som har fått ett stöd på 3,2 miljoner euro från det finska Arbets- och näringsministeriet. Kotkamills använder nu MVR-tekniken till stor del i sin indunstningsprocess, vilket de inte gjort tidigare. Indunstningsanläggningen invigdes hösten 2020.

Kemikalieåtervinning minskar miljöpåverkan med flera tusen ton

Som en fortsättning på indunstningsprojektet kommer Adven nu hjälpa till att sluta kemikaliecykeln ytterligare genom att installera en ny panna för illaluktande gaser och en anläggning för svavelåtervinning.

Genom kemikalieåtervinningen kommer brukets utsläpp av COD (Chemical Oxygen Demand) till vatten att minska med ca 20 % och koldioxidutsläppen kommer att minska med ca 3 500 ton per år.

– För oss är det viktigt att hela tiden effektivisera användningen av de biprodukter som genereras i våra produktionsprocesser. Den här typen av projekt är otroligt värdefulla eftersom de, förutom att minska kostnaderna, även medför stora miljömässiga fördelar, säger Kotkamills ekonomichef Petri Hirvonen.

I svartlutsindunstningen som tidigare installerats av Adven återvinns metanol. Genom det nya kemikalieåtervinningsprojektet kommer råmetanol att förbrännas tillsammans med de koncentrerade illaluktande gaserna från anläggningens produktion så att energiinnehållet kan återvinnas.

Den värme som återvinns från förbränningen kommer att minska anläggningens förbrukning av naturgas vilket innebär att koldioxidutsläppen beräknas minska med 3 500 ton per år. Det svavel som finns i rökgaserna från förbränningsprocessen kommer också att återvinnas, vilket kommer att minska anläggningens kemikaliebehov.

Tycker du det här var intressant?

Läs mer om lösningar för pappers- och massaindustrin

Dela