Köpcentret Skanssi
Referenser

Köpcentrum blir nästan helt självförsörjande på förnybar geoenergi

Köpcentret Skanssi i Åbo är från och med maj 2019 nästan helt självförsörjande på energi då de ställt om från fjärrvärme till geoenergi för att värma upp och kyla ner sina lokaler. Koldioxidutsläppen minskar dessutom med närmare 90 procent.* Geoenergilösningen byggdes och drivs nu av Adven.

Sommaren 2018 påbörjade köpcentret Skanssi en stor omställning gällande energiförsörjning, med avseende på värme och kyla. Den nya anläggningen är nu officiellt i drift vilket innebär att Skanssi har den största geoenergilösningen som hittills har byggts för ett köpcentrum i Europa.

– Den nya anläggningen är slutprodukten av ett långsiktigt arbete och en naturlig förlängning av våra ambitioner att förbättra hållbarheten i vår verksamhet. Det glädjer mig att detta hjälper oss att betydligt reducera vårt koldioxidavtryck, samt att vi nu kan erbjuda både konsumenter och hyresgäster en mer hållbar miljö att vistas i, säger Skanssis Shopping Centre Manager, Maarit Hurme.

Koldioxidutsläppen reduceras med närmare 90%

En geoenergianläggning nyttjar temperaturen i den omkringliggande miljön, i detta fall i berggrunden, som sedan fungerar som en ackumulator eller ett batteri. Just Skanssis anläggning består av 112 stycken hål som borrats djupt ner i berggrunden kring fastigheten för att kunna generera värme och kyla. Anläggningen kommer att reducera köpcentrets koldioxidavtryck med omkring 90%, eftersom denna typ av energi är helt koldioxidneutral. Minskningen i utsläpp motsvarar utsläppen från cirka 450 personbilar under ett år alternativt hade det krävts 230 hektar skog för att binda motsvarande mängd koldioxid.

Skanssis nya energilösning utvecklades och byggdes av Adven, som nu också är ansvarig för drift, bevakning i realtid samt optimering av anläggningen. Läs mer om Advens Energy as a Service-koncept.

– Arbetet har gått bra: vi borrade 112 stycken hål ungefär 350 meter djupt ner i marken i området kring köpcentret. Borrandet tog nästan tre månader. Målet var att kunderna och de företag som är verksamma på området skulle störas så lite som möjligt av byggandet, och jag tror att vi lyckades med det rätt så bra. Vi har testat det nya energisystemet sedan början av april, säger Advens chef för geoenergi i Finland, Timo Koljonen.

Mot energi med nollutsläpp

Att ställa om till geoenergi är en del av köpcentrumets långsiktiga hållbarhetsstrategi. Tidigare använde man fjärrvärme för både värme och kyla.

Staden Åbo, där Skanssi ligger, driver även ett strategiskt utvecklingsprojekt när det kommer till hållbarhet. Staden har satt som mål att eliminera all kolanvändning 2025 och att nå nollutsläpp från och med 2029.

* Baserat på information från 2018


Sammanfattning:

– Geoenergilösningen möjliggör en minskning i utsläpp på totalt 1245 tCO2

– Koldioxidutsläppen reduceras med ungefär 90%, vilket motsvarar utsläppen från ungefär 450 personbilar årligen

– Energiomställningen gör Skanssi nästintill självförsörjande på energi

Dela