Vanajanlinna Group
Referenser

Koldioxidneutral geoenergilösning för anrika fastigheter

Hållbar utveckling, företagsansvar och gröna energilösningar är allt viktigare för turister. Hotell Vanajanlinna, golfklubben Linna Golfs byggnader och flera andra fastigheter i området övergick från naturgas till Advens geoenergilösning som ger både värme och kyla.

Verkställande direktör Pekka Vihma började för cirka två år sedan leta efter alternativ för det dåvarande naturgasbaserade värmesystemet. Till en början värmdes hotellet med oljepanna, sedan med ett tidigt bergvärmesystem och de senaste åren med naturgas.

– Vi hade två orsaker att välja geoenergi: kostnaderna och våra värderingar. Våra egna åtgärder var inte tillräckliga för att få bukt med energikostnaderna, för med naturgas påverkades kostnaderna av bland annat skattehöjningar och dyrare gaspriser. Samtidigt ville vi göra ett hållbart och miljösmart val och öka användningen av förnybar energi, förklarar Vihma.

Enligt Vihma bryr sig allt fler kunder idag om vilka energiformer ett hotell använder och är medvetna om vikten av hållbara val. Många har rentav börjat välja sina resmål efter sina egna värderingar.

– Vi har levererat motsvarande hållbara geoenergilösningar till andra aktörer inom turism, exempelvis i norra Finland. Geoenergi är ett enkelt val även för historiska fastigheter, eftersom det inte kräver några större modifieringar inne i fastigheten, främst i de tekniska utrymmena, berättar Timo Koljonen, VP Geoenergy på Adven.

För Vanajanlinnas del fattades beslutet i samråd av flera aktörer: Tavastehus stad, Vanajanlinna hotell- och restaurangbolag, Vanajanlinna Golf Suites och Linna Golf Oy beslutade tillsammans att satsa på geoenergi eftersom man upplevde att lösningen gynnade alla parter.

– Det är glädjande att Tavastehus stad som äger merparten av fastigheterna och markområdena delade våra värderingar. Vi har en gemensam ambition att agera hållbart och använda förnybar energi. Dessutom är det här en smart lösning rent ekonomiskt, säger Vihma.

För lång återbetalningstid för en egen investering

Vanajanlinna köper sin energi som tjänst av Adven, vilket innebar att företagen inte själva behövde investera i anläggningar och borrning av energibrunnar.

Vi är glada över att ha hittat Adven och upptäckt geoenergi. Adven vann vårt förtroende med sin erfarenhet, bakgrund, storlek och investeringskapacitet. Det är inte många leverantörer som kan utlova besparingar från dag ett.
Pekka Vihma
VD för Vanajanlinna Group

– För ett företag i vår storleksklass var det omöjligt med en egen investering, det vill säga att köpa all utrustning som behövs och sedan vänta i flera år på att besparingarna börjar synas, säger Vihma.

– Valet föll också på Adven för att de vann vårt förtroende med sin erfarenhet, bakgrund, storlek och investeringskapacitet. Det är inte många leverantörer kan utlova besparingar från dag ett.

Borrningen av Vanajanlinnas energibrunnar slutförs under sommaren 2018 och det nya systemet blir klart inför uppvärmningssäsongen i höst.


Vanajanlinna

Företaget som i dag driver hotellet Vanajanlinna grundades 1989 och köptes 1998 av ortsborna Pekka Vihma (vd) och Mika Walkamo (styrelseordförande). År 2011 tillkom fler ägare och Vanajanlinna Group etablerades med Hotell Vanajanlinna som flaggskepp. Vanajanlinna Group har verksamhet i Tavastehus, Janakkala, Lahtis och Levi.

Dela