Klimatneutral geoenergi på DB Schenkers logistikterminaler

Referenser Fastighet Geoenergi

Adven levererar värme och kyla baserat på geoenergi till två av DB Schenkers logistikterminaler i västra Finland. I båda terminalerna har energikostnaderna minskat med ca 10 % per år jämfört med tidigare lösning. Dessutom är lösningarna klimatneutrala, vilket innebär att företagets förbrukning av värme och kyla inte ökar mängden koldioxid i atmosfären. DB Schenker är nöjda med hur enkelt och pålitligt det är att köpa energin som en tjänst.

DB Schenker och Adven inledde sitt samarbete 2016 när det beslutades att geoenergi, det vill säga geotermisk värme och kyla, skulle installeras i DB Schenkers nya logistikterminal i Vasa.

I geoenergilösningar används värmepumpar för att utvinna energi som finns lagrad i berggrunden och använda den för uppvärmning och kyla. Under anläggningsarbetet borrades ca 300 meter djupa brunnar under byggnaden.

Den elektricitet som värmepumparna förbrukar produceras med lokal förnybar energi.

– Vi vill erbjuda våra kunder miljövänliga logistiktjänster. Våra fastigheter står endast för en bråkdel av vårt totala koldioxidavtryck, men vi kan påverka dem direkt. I Vasa ville vi bygga en klimatneutral terminal vars energiproduktion är fokuserad på geoenergi och vattenkraft, säger Marko Liimatainen, DB Schenkers fastighetschef.

Adven ansvarar för energianläggningarnas drift och lönsamhet

Geoenergiprojektet i Vasa blev mycket lyckat och det var därför enkelt att fortsätta samarbetet när DB Schenker började bygga en ny terminal i Björneborg. Terminalen i Björneborg, som togs i drift 2018, värms också upp med geoenergi och med Advens modell energi som tjänst.

Adven står för investeringen i energilösningarna på båda terminalerna. I praktiken har Adven byggt terminallösningarna, inklusive brunnar och energicentraler, och tecknat energiförsörjningsavtal med DB Schenker. Adven ansvarar också för energiproduktionens lönsamhet.

– Advens arbetssätt övertygade oss. De är ledande experter i branschen och ser till att anläggningen används på ett effektivt sätt. Genom beräkningar kunde de också tydligt visa hur mycket pengar vi kan spara jämfört med traditionella energilösningar. Dessutom behöver kunden inte sköta installationsprocessen, säger Liimatainen.

– Det är viktigt att fastighetens energiförbrukning mäts på rätt sätt. På så sätt kan man minska kostnaderna. Eftersom det är vår investering är det vår balansräkning som påverkas, inte DB Schenkers, säger Timo Koljonen, chef för geoenergi på Adven.