Orkla Group / Panda
Referenser

Förnybar energi minskar klimatpåverkan från Orklas godistillverkning

En av de största faktorerna som påverkar koldioxidutsläppen från livsmedelstillverkning är energiproduktionen. Varumärket Panda, som tillhör Orkla-koncernen, tillverkar sitt godis med låga utsläpp. Adven levererar ånga till godistillverkningen och värme till lokalerna baserat på förnyelsebara biobränslen. Lösningen implementerades i början av 2010, och har resulterat i en årlig minskning av fabrikens koldioxidutsläpp på 2 500 ton.

Fabriken som tillverkar Pandas produkter har köpt energi som tjänst av Adven sedan 1990-talet. Sent 2000-tal flyttade man fabriken och gjorde samtidigt förändringar i energiproduktionen.

Hållbarhet ska återspeglas överallt i vår verksamhet, inklusive i energiproduktionen. Samarbetet med Adven har de senaste åren både fördjupats och förfinats.
Arto Aarrelampi
Chef för Pandas fabrik i Vaajakoski

– Den senaste energilösningen vi implementerade resulterade i en drastisk minskning av fabrikens utsläpp: en minskning på 2 500 ton årligen, säger Advens kundansvarig i Finland, Jari Ojala.

Det träbaserade bränslet som används på energianläggningen upphandlas av lokala leverantörer. När man konverterade från fossila bränslen till biobränslen kunde man dessutom återvinna den gamla pannan. En av pannorna fungerar nu som en reserv för att kunna garantera tillgång på ånga även under produktionstoppar.

Pålitlighet i ångproduktionen är nyckeln

En av de största faktorerna som påverkar utsläppen för tillverkning av livsmedel är energiproduktionen. Pandas fabrik behöver dessutom ha tillgång till ånga året runt, eftersom både lakritsen och de andra sötsakerna som tillverkas där kräver ånga i produktionen.

Pålitlighet och hög kvalitet är de allra viktigaste faktorerna i Pandas energilösning, eftersom fabrikerna är i drift 24/7. Den känsligaste delen av produktionsprocessen är kokningen av likören som används i vissa sötsaker. Den kräver exakt rätt tryck.

– Pålitlighet är jätteviktigt, menar Aarrelampi. Vi kan inte producera våra varor om inte energiförsörjningen fungerar: om vi får problem i ångproduktionen så kommer många av våra flytande ämnen, exempelvis choklad och fetter, att stelna och det går inte. Vi vill inte att våra produkter stelnar förrän i det allra sista steget i produktionsprocessen.

I livsmedelsindustrin uppdateras och åtstramas ständigt regleringarna kring tillverkningen. Det innebär att Adven utöver att säkerställa kvalitet och leveranssäkerhet också tar hänsyn till kundens förändrade behov och förutsättningar kring energiförsörjningen.

I videofilmen nedan förklarar Pandas drift- och underhållschef Arto Aarrelampi vad som händer om det sker ett avbrott i ångleveransen.

Dela