Kemira Chemicals
Referenser

Adven förbättrar kemiföretagets energieffektivitet

Kemira och Adven tecknade i början av 2018 ett långsiktigt samarbetsavtal inriktat på energiförsörjning. Samarbetet inleddes då Kemira Chemicals Oy och elbolaget Leppäkosken Sähkö Oy sålde aktierna i sina energianläggningar till Adven. Affären innebar att Adven tog över driften av de två anläggningarna.

– Vi är mycket glada över att Kemira valt oss som sin energipartner. Vi tror på långsiktigt samarbete och erbjuder Kemira våra mångsidiga kunskaper om att förbättra energieffektiviteten, säger Advens Finlandschef Ari Vanhanen.

Hållbara energilösningar i centrum för samarbetet

Adven utmärker sig bland konkurrenterna som en energipartner med erfarenhet av energiproduktion i krävande industrimiljöer.

Genom samarbetsavtalet kan vi garantera en konkurrenskraftig energiförsörjning till våra produktionsanläggningar även i framtiden.
Tommi Kankkunen
VP Manufacturing, Kemira Chemicals

– Vi kan genomföra utvecklingsprojekt som förbättrar energieffektiviteten även i de mest krävande industriella miljöer, berättar Advens kundchef Henrik Vasama.

– I detta fall var utgångsläget redan bra och därför blir vår roll särskilt att fokusera på energieffektivitet och processintegration, till exempel hur vi bäst kan utnyttja restvätet från processerna. Inom industrin är dessutom driftkvalitet och tillgänglighet avgörande faktorer, fortsätter Vasama.

Spillvärme värmer lokala hus

Som en del av affären tog Adven även över fjärrvärmenätet i tätorten Pehula i Sastamala.

– Fjärrvärmeproduktionen i Pehula är vätgasbaserad. I Joutseno producerar vi dessutom el, processånga och fjärrvärme med vätgas. Fjärrvärmeproduktionen är nu delvis integrerad i fabrikens process för att ta till vara spillvärme, förklarar Vasama.


Kemira Chemicals

Kemira är ett globalt kemiföretag med kunder i vattenintensiva industrier. Företaget fokuserar på papper och pappersmassa, olja och gas samt vattenrening. 2016 hade Kemira en omsättning på 2,4 miljarder euro och cirka 4 800 anställda.

Dela